ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

አርዕስተ ዜና

ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60 ነሓሰ 12 2009 ዓ.ም

                          ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60

                             

ተ.ቁ

 

ዝርዝር መፀውዒ ሽም ከባቢ

 

ክ/ከተማ

 

በዝሒቦታ

 

ቁፅሪ ቦታ /ፕሎት ኮድ/

 

ዓይነት ግልጋሎት

ስፍሓት ብትርብዒት ሜትሮ

 

ደረጃ

 

መልዓሊ ዋጋ

 

ንውሓት ህንፃ

 

መብርሂ

1

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ  

ሰሜን

1

SL383

ንግዲ

308

3-3

606

G+2ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

2

መንገዲሳምረንዲያስፖራዝተዓደለሉከባቢ

ሓድነት

2

TK266, TK268

መንበሪ

250

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

3

ቀልቀልደብሪኮንድሚንየምንደቡብገፅእትውኢልካ

ሓድነት

1

KD1

መንበሪ

364

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

4

ጥቃቀልቀልደብሪኮንድሚንየምንምብራቅገፅ (ዝተኣከበሓመድዘለዎከባቢ) 

ዓዲሓቂ

2

BK30, BK47

መንበሪ

250

2-2

856

G+1ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

5

ካብሰውሒንጉስ/ቤትንደቡብገፅእትውኢልካ

ዓዲሓቂ

1

RT8

መንበሪ

140

2-2

856

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

6

ካብሰውሒንጉስ/ቤትንደቡብገፅእትውኢልካ

ዓዲሓቂ

1

RT7

መንበሪ

224

2-2

856

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

7

ካብቻይናቤትትምህርቲንሰሜንኣንፈትእትውኢልካ

ሓወልቲ

1

DH3

መንበሪ

175

3-2

539

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

8

ሓወልቲዓዲሓኣስፋልትንወክኒቤትመገንፀሊከይበፃሕካንደቡብገፅእትውኢልካ

ሓወልቲ

1

DH12

መንበሪ

264.62

3-2

539

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

9

ካብዳዕሮኣካዳሚንምዕራብገፅእትውኢልካ

ሓወልቲ

1

TW04

መንበሪ

281.25

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

10

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉዝፀንሐከባቢ

ዓይደር

2

KF15, KF22

መንበሪ

140

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

11

ዓዲሓጥዕናጣብያንምዕራብንሰሜንምዕራብንገፅ

ዓይደር

1

GA9

መንበሪ

175

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን3ግዜዝወፀ

12

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

1

AD45

መንበሪ

140

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

13

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

1

KF109

መንበሪ

160

3-3

485

G+0ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

14

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

1

KF64

መንበሪ

250

3-3

485

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

15

ዓይደርዓዲሓንማሕበራትኣብዝተዓደለሉከባቢ

ዓይደር

3

KF42, KF50, KF59

መንበሪ

ካብ 250-365

3-3

485

G+1ልዕሊኡን

ን2ግዜዝወፀ

     

                                  ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60

 

ተ.ቁ

 

ዝርዝር መፀውዒ ሽም ከባቢ

 

ክ/ከተማ

 

በዝሒቦታ

 

ቁፅሪ ቦታ /ፕሎት ኮድ/

 

ዓይነት ግልጋሎት

ስፍሓት ብትርብዒት ሜትሮ

 

ደረጃ

 

መልዓሊዋጋ

 

ንውሓት ህንፃ

 

መብርሂ

16

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ሓድነት

9

HD90, HD92 ,HD94, HD96,HD98, HD100, HD102, HD104, HD106

ንግዲ

ካብ 401-469

3-3

606

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

17

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ሓድነት

4

TK474, TK475, TK477, TK493

መንበሪ

250

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

18

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ታክሲ መወዳእታ ሕልፍ ኢልካ

ሓድነት

7

AYD39, AYD41, AYD42,  AYD43, AYD45, AYD47, AYD53

መንበሪ

250

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

19

መንገዲ ሳምረ ንዲያስፖራ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ታክሲ መወዳእታ ሕልፍ ኢልካ ከባቢ ናይ እንስሳት ዩኒቨርሰቲ ኮሌጅ

ሓድነት

6

AYC1VU, AYC2VU, AYC3VU, AYC4VU, AYC5VU, AYC6VU

መንበሪ

220

3-2

539

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

20

ካብ ሰውሒ ንጉስ ት/ቤት ንደቡብ ገፅ እትው ኢልካ

ዓዲሓቂ

17

ካብ K75-K88,

K73, K89, K90

መንበሪ

ካብ 140-182

2-2

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

21

ፈት ንፈት ግሪንሆም ናይ ህፃናት ቤት ት/ቲ

ዓዲሓቂ

2

NG1,NG2

መንበሪ

ካብ 186-188

2-1

976

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

22

ካብ ብርሃን ኣካዳሚ ንስሜን ኣንፈት

ዓዲሓቂ

1

NG

መንበሪ

174.51

2-2

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

23

ዓዲሓቂ ዳግም ኣምሳል ናይ ዲያስፖራ ዕድሎት ዝተካየደሉ ከባቢ

ዓዲሓቂ

1

BD54

መንበሪ

298

2-1

976

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

24

ካብ ቢዝንስ ኮሌጅ ዓዲሓቂ ንምብራቅ አንፈት እትው ኢልካ ዘሎ ብርክ ዝበለ ቦታ

ዓዲሓቂ

1

NG037

መንበሪ

150.84

2-3

737

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

25

ካብ ወልዱ ወ/ንጉስ ቤት ት/ቲ ንደቡብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ኩሓ

1

L2

መንበሪ

198.50

2-3

737

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

26

ካብ ኩዕሶ መፃወቲ ሜዳ ናብ ምብራቅ ኣንፈት እትው ኢልካ

ኩሓ

2

L8,L9

መንበሪ

182

1-3

1133

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

27

ካብ ኩሓ ግድብ ንደቡብ ኣንፈት ዝርከብ ቅድመ ሓኢ ዕዳላ ዝተካየደሉ ከባቢ

ኩሓ

3

QG6,QG7,QG8

መንበሪ

175

3-1

634

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

28

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ  ዕዳጋ ሸቃሎ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ጎኒ ንምዕራብ ገፅ

ሰሜን

1

SL224

ሆቴል

861.8

3-3

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

29

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ ዕዳጋ ሸቃሎ ኢትዮጵያ ንግዲ ባንኪ ጎኒ ንምዕራብ ገፅ

ሰሜን

3

SL225,SL226,SL227

ንግዲ

ካብ 360.6-360.7

3-3

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

30

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ ዕዳጋ ሸቃሎ ኣንበሳ ባንኪ ጎኒ ንምዕራብ ገፅ፣ንደቡብ ገፅ

ሰሜን

2

LC105430,LC105401

መንበሪ

160

3-2

539

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

31

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ

ሰሜን

1

SL275

መንበሪ

182

3-2

539

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

          

                                       ዝርዝር መግለፂ ናይ መሬት ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60

 

ተ.ቁ

 

ዝርዝር መፀውዒ ሽም ከባቢ

 

ክ/ከተማ

 

በዝሒቦታ

 

ቁፅሪ ቦታ /ፕሎት ኮድ/

 

ዓይነት ግልጋሎት

ስፍሓት ብትርብዒት ሜትሮ

 

ደረጃ

 

መልዓሊዋጋ

 

ንውሓት ህንፃ

 

መብርሂ

32

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ  ሓዱሽ መንደር ታክሲ መወዳእታ ሓመድ ዝተኣከበ ዘለዎ

ሰሜን

14

ካብ SL38614 - SL386117

ንግዲ

ካብ 208.59-223.23

3ይ-3ይ

606

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

33

ላጪንማሕበራት ዝተዓደለሉ ካባቢ ሓዱሽ መንደር ታክሲ መወዳእታ ንምዕራብ ኣንፈት እቱው ኢልካ

ሰሜን

1

SL386123

ሆቴል

921.6

3ይ-3ይ

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

34

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ   ሓዱሽ መንደር ታክሲ መወዳእታ ንምዕራብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሰሜን

8

ካብ SL386124-SL386129

ከምኡ እውን SL3861210, SL3861211

ንግዲ

ካብ 309.9-365

3ይ-3ይ

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

35

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ 

ሰሜን

1

SL151                      

ንግዲ

277.5

3ይ-2ይ

674

G+2ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

36

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ 

ሰሜን

1

SL150

ንግዲ

262.7

3ይ-2ይ

674

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

37

ላጪንማሕበራትዝተዓደለሉካባቢ 

ሰሜን

7

ካብ LC11021-LC11027

ንግዲ

ካብ 447.38-582.89

3ይ-3ይ

606

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

38

ናብ ተምቤን ዝውሰድ ኣስፋልት መንገድ ካብ ረመይ ካፌ ንኣንፈት ደቡብ እትው ኢልካ

ሓወልቲ

13

ካብ SD1 - SD10

SD11, SD12, SD13

መንበሪ

175

2ይ-3ይ

737

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

39

ካብ ዓዲሓ  ት/ቤት ንደቡብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሓወልቲ

10

ካብ AH04-AH13

መንበሪ

175

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

40

ዓዲሓ  ታክሲ መወዳእታ ረመይ ካፌ ጎኒ ናብ ተምቢን ዝወስድ መንገዲ ኣስፋልት

ሓወልቲ

3

AH01,AH02,AH03

ንግዲ

315

1ይ-2ይ

1646

G+3ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

41

ካብ ዓዲሓ  ት/ቤት ንደቡብ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሓወልቲ

4

NK11, NK12, NK13, NK14

መንበሪ

ካብ 168-175

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

42

ካብ ሰላም ት/ቤት ንደቡባዊ ምብራቅ ኣንፈት  እትው ኢልካ ዕዳጋ ኣከባቢ

ሓወልቲ

1

HP11

መንበሪ

175

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

43

ካብ ናይ ቴሌ ታወር ንምብራቅ ኣንፈት እትው ኢልካ

ሓወልቲ

2

H31122, H31121

መንበሪ

238

2ይ-2ይ

856

G+0ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

44

ዓይደር ዓዲሓ ንማሕበራት ኣብ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ዓይደር

8

ካብ KF92-KF99

መንበሪ

250

3ይ-3ይ

485

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

45

ዓይደር ዓዲሓ ንማሕበራት ኣብ ዝተዓደለሉ ከባቢ

ዓይደር

1

KF91

ንግዲ

386.4

3ይ-3ይ

606

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ

46

ዓይደር ዓዲሓ ንማሕበራት ኣብ ዝተዓደለሉ ንወክኒቤት ዝወስድ ወሰን ኣስፋልት መንገዲ

ዓይደር

33

ካብ MH-001-MH-033

ንግዲ

ካብ 594.81-880.76

3ይ-3ይ

606

G+1ልዕሊኡን

ንመጀመርያ ግዜ