ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ካብ ጨረታ ውድድር ወፃኢ ዝኾኑ ጨረታ 60

 

ካብ ጨረታ ውድድር ወፃኢ ዝኾኑ ጨረታ 60
መፍለይ ቑፅሪ  ሽም ተጫራቲ ክፍለ ከተማ  ቦታ ቑፅሪ  ስርዝ ምኽንያት 
1 ነርሁሴን  ዑመር ዓሊ ሰሜን TK474 መ/ዘመን  ጌጋ
2 ኣንበሳ ገብሩ ሓድጉ ሰሜን LC11025 ካርኒ የለን
3 ኣወል  እስማዔል ሑመድ ሰሜን LC11026 መ/ዘመን  ጌጋ
4 ሃፍቶም ፍሰሃ ረዳ ዓዲ ሓቂ NG1 ካርኒ የለን
5 ሃፍቶም ፍሰሃ ረዳ ዓዲ ሓቂ MH008 ካርኒ የለን
6 ጀምስ  ኣከሎም ጊደይ ዓይደር MH001 መታወቅያ ካርዲ የለን
7 መርሃ ገ/ሚካኤል ታደለ ሓወልቲ 12 ኮድ ስሕተት
8 ለገሰ ዘገየ ረዳ ሓወልቲ SD2 ቅ/ክፍሊት የለን
9 ኣንበሳ ገብሩ ሓድጉ ሓወልቲ H31122 ካርኒ የለን
10 ኣታክልቲ ገ/ኣረጋዊ ፍትዊ ዓዲ ሓቂ K78 ስፍሓት የለን
11 ሚኪኤለ ፍሰሃ ረዳ ሓወልቲ AH01 መ/ዘመን ጌጋ
12 ሽሌማን መሓመድ ፈረጅ ሓወልቲ AH11 መታወቅያ ካርዲ የለን
13 ሃፍቶም ፍሰሃ ረዳ ሓድነት TK493 ካርኒ የለን
14 መርሃ ገ/ሚካኤል ታደለ ሓወልቲ 11 ኮድ ስሕተት
15 ኣስመሮም ገ/መድህን ሓደጉ ሰሜን SL151 ቅ/ክፍሊት/መታወቅያ ካርዲ የለን
16 ፅረ መሓሪ ተስፋየይ ሰሜን SLL50 ቅ/ክፍሊት
17 ሱሌማ መሓመድ ሓወልቲ SD13 መታወቅያ ካርዲ የለን
18 ገ/መስቀል ሙላው ሐጎስ ሓወልቲ AH02 መ/ዘመን  ጌጋ
19 ፅጌ ካሕሳይ ተ/ሃይማኖት ዓይደር 50 ኮድ ስሕተት፣ ፊርማ የብሉን
20 ሙፍታሕ ኢስማኤል ሐሙድ  ሰሜን SL386112 መ/ዘመን  ጌጋ
21 ሐጎስ ምራጭ ፍሱሕ ሰሜን SL226 መታወቅያ ካርዲ የለን
23 ይሀይስ ወልዱ ደሰታ ሓወልቲ DH12 መታወቅያ ካርዲ የለን
23 ተወልደ ሃይሉ ሓለፎም ሓድነት KD1 መ/ካርድ የብለን
24 ሚኪኤለ ፍሰሃ ረዳ ዓዲ ሓቂ BK30 ካርኒ የለን
26 ሱሌማን መሓመድ ፈረጅ ሓወልቲ AH13 መታወቅያ ካርዲ የለን
28 ፅጋብ ገ/ሃንስ ሓወልቲ NK14 ካርኒ የለን
29 ሚኪኤለ ፍሰሃ ረዳ ሓድነት KD1 ካርኒ የለን
30 ኣብረሃም ገ/ስላሴ ኣብረሃ ሰሜን LC105430 ካርኒ የለን
31 ፅጋቡ ገ/ሃነስ ስዩም ሓወልቲ DH3 ካርኒ የብሉን
31 ፅጋብ ገ/ሃንስ ሓወልቲ SD7 ካርኒ የለን
33 ሰሎሙን ካሕሳይ ግደይ ዓዲ ሓቂ KG1 ኮድ ስሕተት
34 ኣክሊሉ ዘ/ኣብሩክ ገ/ሄር ዓዲ ሓቂ NG ስርዝ ድልዝ
35 ኣንዋር መሓመድ ስዒድ ሓወልቲ SD1 ቅ/ክፍሊት፣ መ/ ዘመን የብሉን
36 ኣሰፋ ግርማይ ኪዳኑ ሓወልቲ LSD3 ኮድ ስሕተት
37 ኣታክልቲ ጎሹ ገብሩ  ሓድነት AYC1VU መ/ ዘመን የለን
38 ፅጋብ ገ/ሃንስ ስዩም ሓወልቲ TW04 ካርኒ የለን
39 ኣሰፋ ግርማይ ኪዳኑ ሓወልቲ SD03 ኮፒ ካርኒ መዛዘሚ ዓመተ ጌጋ
40 ዘመንፈስ ኣረጋዊ ኣሰፋ ሓወልቲ SD01 መ/ ዘመን የለን
41 ለተብርሃን ገ/ሄር ገ/ሂወት ሓድነት HD102 መ/ ዘመን ጌጋ
42 ኣንዋር መሓመድ ስዒድ ሓድነት TK475 መታወቅያ ካርዲ የለን
43 ይሀይስ ወልዱ ደሰታ ዓይደር KF97 መታወቅያ ካርዲ የለን
44 ዘመንፈስ ኣረጋዊ ኣሰፋ ሓወልቲ SD2 መ/ ዘመን ጌጋ
45 ናምሩድ ይሳቅ ዓይደር MH31 ኮድ ስሕተት
46 ሰናይ ኣፅበሃ እምባየ ሓድነት AYD47 መታወቅያ ካርዲ የለን
47 ሚኪኤለ ትንስኡ ባህታ ሓወልቲ SD13 መታወቅያ ካርዲ የለን
48 ኣቤል ብርሃነ ገ/ዮሃንስ ሓድነት AYC6VU መታወቅያ ካርዲ የለን
49 ኣሰፋ ግርማይ ኪዳኑ ሰሜን SL386123 መ/ ዘመን ጌጋ
50 ካሕሳይ ብርሃነን /ተስፋይ ገ/ሂወትን ዓይደር MH03 ቅ/ክፍሊት የብሉን
51 ደሳለኝ ከበደ ሃይሉ ዓዲ ሓቂ K89 መ/ ዘመን ጌጋ
52 ኣታክልቲ ዘሪሁን ዓይደር MH31 ኮድ ስሕተት
53 ግዛቸው ፍሰሃ ገ/ሄር ሓወልቲ S6-7 ኮድ ስሕተት
54 ሚኪኤለ ትንስኡ ባህታ ሓወልቲ SD1 ቅ/ክፍሊት
56 ኣታክልቲ ፍሰሃ ለማ ሓወልቲ SD3 መታወቅያ ካርዲ የለን
57 ሐጎስ ገ/ስላሴ ንጉስ ዓይደር GA9 SITE PLAN የለን
58 ኣክሊሉ ዘ/ኣብሩክ ገ/ሄር ዓዲ ሓቂ BK30 መ/ ዘመን 
59 መሓመድ ብርሃነ ሹፋ ዓይደር GA9 ካርኒ የለን፣ መ/ካርድ የለን
60 ተወልደ ገ/ጨርቆስ ገ/መድህን ሓወልቲ AH9 ኮድ ስሕተት
61 ኣሰፋ ኪዳኑ ግርማይ ሓወልቲ SD5 ቅ/ክፍሊት የለን፣ መ/ዘመን የለን
62 ዳዊት ሃፍተጊዮረግስ ዓዲ ሓቂ NG ቅ/ክፍሊት የለን
63 ሃ/ጀወርግስ ሐጎስ ገ/ማርያም ሓድነት TK479 ናብ ጨረታ ዘይቀርብ ቦታ
64 ኣለም ኣብረሃ ገ/ሚካኤል ሓድነት KD1 መታወቅያ ካርዲ የለን
65 ሓዱሽ በርሀን/ ኣሉላ ገ/የሱስ ዓይደር KF91 መ/ ዘመን ጌጋ
66 ሾሻይ ታደሰ ኣረጋይ ሓድነት HD100 መ/ ዘመን ጌጋ
67 ለኣከ ብርሃኑ ፀጋይ ሓድነት AYC3 ኮድ ስሕተት
68 ዘምዘም መሓመድሳሊሕ ሲራጅ ሓድነት TK493 ካርኒ የለን
70 ያሬድ ገ/ሄር ወ/ስላሴ ኩሓ L2 ካርኒ የለን
71 ዘምዘም መሓመድሳሊሕ ሲራጅ ሓድነት BD100 ካርኒ የለን
72 ዘምዘም መሓመድሳሊሕ ሲራጅ ዓዲ ሓቂ BD54 ካርኒ የለን
73 ሺሻይ የማነ ገብሩ ዓይደር KF22 ካርኒ የለን
74 ኪዱ ጌታቸው ኣሰፋ ሓወልቲ NK13 መታወቅያ ካርዲ የለን
75 ሃይላይ ገ/መድህን ገብረ ዓይደር 46 መታወቅያ ካርዲ፣ ፊርማ የብሉን፣ ኮድ ስሕተት
76 ይርጋለም ኣብርሃ እንግዳ ዓይደር 46 መታወቅያ ካርዲ፣ ፊርማ የብሉን፣ ኮድ ስሕተት
77 ኪዱ ጌታቸው ኣሰፋ ሓድነት HD106 መታወቅያ ካርዲ
78 ተስፋይገ/ጊዮርስ ገ/ማርይም ሰሜን LC105401 መታወቅያ ካርዲ ኮፒ ሲፒኦ
79 ንዋይ ገ/ሃንስ ሐጎስ ሓድነት TK477 ካርኒ የለን
82 ታደለ ፀጋይ በርሀ ሓድነት TK268 ካርኒ የለን
83 ኣብድ መሓመድ ብርሃን ሹፋ ሓወልቲ AH12 መታወቅያ ካርዲ ካርኒ የለን
84 ታደለ ፀጋይ በርሀ ሓድነት TK266 ካርኒ የለን
85 መድህን ተ/ስላሴ ገ/ስላሴ ሰሜን SL3861210 መ/ካርዲ  ካርኒ የብሉን 
86 ግርማይ ጎይተኦም ሕሉፍ ሓወልቲ HA05 SITE PLAN የለን
87 ሚኪኤል መለስ ምራጭ ሰሜን SL151 መ/ ዘመን  የለን
88 ግርማይ ኣብረሃ ሐጎስ ሓወልቲ AH09 ካርኒ የለን መታወቅያ ካርዲ የለን
89 ሙና መሓሪ ረዳ ሓወልቲ DH3 መ/ ዘመን የለን
90 ገ/ሂወት ደስታ ወ/ገብሪኤል ሓወልቲ DH3 መ/ ዘመን  የለን
91 ሙና መሓመድ ረዳ ሓወልቲ AH13 መ/ ዘመን የለን
92 በረከት ካሕሳይ ገ/ፃዲቅ ሓድነት HD90 መ/ ዘመን የለን
93 ወርቁ ገ/ሃንስ ኣፅበሃ ዓዲ ሓቂ RT5 ኮድ ስሕተት
94 ንዋይ ገ/ሃንስ ሐጎስ ሓድነት TK475 ካርኒ የለን
95 ኪ/ማርያም ገዛክኝ ሐጎስ ዓዲ ሓቂ BK30 ነፀላ ዋጋ ስሕተት
96 ዘካርያስ ብርሃነ ሐጎስ ሓድነት TK493 መ/ ዘመን  የለን
97 ሃፍታይ ገ/ኪሮስ ኣርአያ ሓወልቲ SD2 መ/ ዘመን  ቅ/ክፍሊት የለን
98 ነስረዲን ይማም ኣሕመድ ዓዲ ሓቂ K88 መ/ ዘመን  ቅ/ክፍሊት የለን
99 ብርሃነ ካሕሳይ ዘገየ ዓይደር MH001 መ/ ዘመን የለን
100 ፍረወይኒ ሃደራ መለስ ሓወልቲ SD13 መታወቅያ ካርዲ ካርኒ የለን
101 ፍረወይኒ ሃደራ መለስ ሓወልቲ AH08 መታወቅያ ካርዲ ካርኒ የለን
102 ኣክበረት ደስታ ዓዱዑማር ዓዲ ሓቂ BK47 መ/ ዘመን የለን
103 ሃይላይ ሃ/ስላሴ ሐጎስ ኩሓ L819 ኮድ ስሕተት
104 ተስፋይ  ገ/ሂወተ ንጉስ ዓይደር MH03 ኮድ ስሕተት
105 ኣታክልቲ ሃይሉ ኣዳነ ዓዲ ሓቂ MR28 ኮድ ስሕተት
106 ፅጋብ ገ/ሂወት ተስፋይ ሓድነት AYC3 ኮድ ስሕተት
107 ኣፅበሃ ኣባዲ ሰላም ዓይደር MH003 ስፍሓት ጌጋ
108 ሙሉ ሐጎስ ፍሰሃ ሓወልቲ AH08 ኮድ ስሕተት
109 ሃፍታይ ገ/ኪሮስ ኣርአያ ዓይደር KF15 መ/ ዘመን  ቅ/ክፍሊት የለን
110 መሓመድ ሰይድ ሙስጠፋ ኣሕመድ ዓይደር MH024 ነፀላ ዋጋ የለን
111 ዘመን ገ/ማርያም ወ/ስላሴ ሓድነት ADY45 ኮድ ስሕተት
112 ፍሰሃ  ኣረጋየ ተስፋይ ሓድነት HD97 ኮድ ስሕተት ናብ ጨረታ ዘይቀረበ ቦታ 
113 ኣኑን ወ/ብርሃን ተስፋይ ዓዲ ሓቂ NG መ/ ዘመን  ቅ/ክፍሊት የለን
114 ገ//ሃንስ ፅጌ ዘማርያም ዓይደር MH22 ኮድ ስሕተት
115 ዘነቡ ግተት ወረሱ ዓዲ ሓቂ k88 መ/ ዘመን የለን
116 ብርሃነ ካሕሳይ ሃ/ማርየም ዓይደር KF SITE PLAN የለን
117 ኣፅበሃ ገ/መድህን መኮነን ሰሜን 212252.222* ኮድ ስሕተት
118 መሓሪ ብርሃነ ተስፋይ ዓዲ ሓቂ BK47 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
119 ፍሊሞን ገ/ሄር ተስፋይ ዓይደር KF ስርዝ ድልዝ
121 ረዳኢ ተ/ጀወርግስ ገ/ሊባኖስ ሓወልቲ SD12 መ/ ዘመን  ቅ/ክፍሊት የለን
122 ለጋስ ነጋሽ ቦጋለ ሓድነት AYC4VU ሲፒኦ የለን
123 ኪሮስ  ኣብረሃ ወ ልዱ ሓወልቲ HD3 ኮድ ስሕተት፣ ፊርማ የብሉን
124 ወ/ሩፋኤል ብርሃነ ተስፋይ ዓዲ ሓቂ NG ትሑት ቅ/ክፍሊት 
125 ወ/ሩፋኤል ብርሃነ ተስፋይ ዓዲ ሓቂ BK30 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
126 ኣፅበሃ ኣባዲ ኣለም ዓይደር MH027  መታወቅያ ካርዲ  የለን
127 ገብረኣምላክ ገ/ስላሴ ዓይደር KF109 SITE PLAN የለን
128 ደሳለኝ ተክሉ በርሀ ሓወልቲ DH3 ኮድ ስሕተት
129 ኣብረሃ ሃደራ ገ/ገርገስ ኩሓ  QG7 መ/ዘመን  የለን
130 መሓሪ ብርሀነ ተስፋይ ዓዲ ሓቂ K88 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
131 ኣዜብ እምባየ ገ/ኣነንያ ዓዲ ሓቂ RT7 ካርኒ የለን
132 ብርሃነ ወልደኣነንያ ይግዛው ሓድነት AYC2VU መ/ዘመን  የለን
133 ኣፀደ ባይራይ ካሕሳይ ዓይደር KF15 መ/ዘመን  የለን
134 ኣታክልቲ ሓለፎም ስዩም ሓወልቲ AH ኮድ ስሕተት
135 ለምለም ግደይ ንጉሰ ዓይደር KF42 ካርኒ የለን
136 ሃይሉ ደስታ ገ/ስላሴ ዓዲ ሓቂ K85 ቅ/ክፍሊት የለን
137 ሉሌን ዘነበ ተስፋይ ሓወልቲ AH8 ቅ/ክፍሊት ኣይተማለአን
138 መረፃ በርሀ ታደግ ሓወልቲ HA03 ኮድ ስሕተት
139 ሽመልስ  ኣስፋውን / ዳዊት ከዳነን ሓወልቲ TW04  መታወቅያ ካርዲ ናይ ሓደ
140 ጉሩም ገ/ፃዲቅ ኣብረሃ ዓዲ ሓቂ NG037 SITE PLAN የለን
141 ገ/ስላሴ ሓለፎም ስዩም ሓወልቲ AH07 ኣብ ሓደ ቦታ 2ተ ዋጋ
142 ዘነበ ግተት ወረስ ዓዲ ሓቂ K83 ፌርማ የለን
143 ኣዜብ እምባየ ገ/ኣነንያ ሓድነት KD1  ካርኒ የለን
144 ኣዜብ እምባየ ገ/ኣነንያ ዓዲ ሓቂ K90  ካርኒ የለን
145 ኣዜብ እምባየ ገ/ኣነንያ ሓድነት TK43  ካርኒ የለን
146 ጥጋቡ ቸኮለ ፋንታየ ሓወልቲ SD3  መታወቅያ ካርዲ የለን
147 ኣዜብ እምባየ ገ/ኣነንያ ሓወልቲ AH13  መታወቅያ ካርዲ የለን
148 ኣባዲ ሽፈራ ወ/ስላሴ ዓይደር KF97 መ/ዘመን  የለን
149 መሓሪ ብርሃነ ተስፋይ ሓድነት TK474 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
150 ኣረጋዊ ግርማይ ተ/ጀወረግስ ሰሜን SL150 መ/ዘመን  የለን
151 ኣማኑኤል ኪዳኑ ገ/መስቀል ዓይደር MH007 መ/ዘመን  የለን
152 ኣሚት ገ/ሚካኤል ወ/ሚካኤል ሰሜን SL150 መ/ዘመን  ጌጋ
153 ዮውሃንስ ኪሮስ ሃይሉ ሓወልቲ SD4 ቅ/ክፍሊት የለን
154 ዘነበ ግተት ወረስ ዓዲ ሓቂ K90 ፌርማ የለን
155 ዘነበ ግተት ወረስ ዓዲ ሓቂ K87 ፌርማ የለን
156 ኪሮስ ሃለማርያም ገ/ሄር ሓወልቲ H31112 ኮድ ስሕተት
156 ዘነበ ግተት ወረስ ዓዲ ሓቂ K84 ፌርማ የለን
157 ፀጋይ ኣብርሃ ሃፍቱ ሰሜን SL227 መ/ዘመን ጌጋ
158 ብሩክ መኮነን ደምሴ ሰሜን SL38617 መ/ዘመን ጌጋ
159 እሸቱ ተስፋይ ለገሰ ሰሜን SL38616 መ/ዘመን ጌጋ
160 እሸቱ ተስፋይ ለገሰ ሰሜን SL386110 መ/ዘመን ጌጋ
161 ሓጎስ ገ/መስቀል ጌታሁን ሰሜን SL38616 ፊርማ የብሉን
162 ኣታክልቲ ብርሃነ ገ/መድህን ሰሜን SL386114 ቅ/ክፍሊት የለን
163 ደስታ እምባየ ተላ ሓወልቲ HD12 ኮድ ስሕተት
164 እኒ ገ/ትንሳኤ ወ/ገርግስን ርግበ ብርሃነ ሰሜን SL275 ካርኒ የለን
165 ኣታክልቲ ኪዳነ ጎሹ  ሰሜን LC105430 ቅ/ክፍሊትን መ/ዘመን የለን
166 ብሩክ መኮነን ደምሴ ሰሜን SL38614 መ/ዘመን ጌጋ
167 የማነ ኣለማዮህ ወ/ኣረጋይ ሓወልቲ DH2 ኮድ ስሕተት
168 ምስግና ተስፋማርያም ሓጎስ ሰሜን LC105430 LC105401 ኮድ ስሕተት
169 ወ/ሮ ዘውዴ ሃ/ስላሴ ገ/ሃንስ ሰሜን SL150 መ/ዘመን ጌጋ
170 ኣለማ ገ/ሂወት በርሀ ዓይደር MH08 ኮድ ስሕተት
171 ግርማይ ገ/ማርያም ወ/ስላሴ ሰሜን SL151 ኮፒ ካርኒ
172 ግርማይ ገ/ማርያም ወ/ስላሴ ሰሜን SL150 ኮፒ ካርኒ
173 የማነ ሓጎስ ግደይ ሰሜን LC105430 ካርኒ፣  መ/ካርድ የለን
174 ሰለሞን መብራህተን ኣብርሃ ሓወልቲ TW04 መ/ካርድ የለን
175 መርሃዊ ንጉሰ ኣባዲ ሰሜን LC105401 ካርኒ፣  መ/ካርድ የለን
176 ወ/ገብርኤል ኣብርሃ ኣፈወርቅ ሰሜን SL150 መ/ካርድ የለን
177 ወ/ገብርኤል ኣብርሃ ኣፈወርቅ ሰሜን SL151 መ/ካርድ የለን
178 ክፍለ ገ/ክርስቶስ ገ/መድህን ሰሜን SL386116 መ/ዘመን ጌጋ
179 ሃይላይ ሕሉፍ ወ/ኤል ሰሜን LC105430 መ/ዘመን ጌጋ
180 ሃፍቶም ፍስሃ ረዳ ዓዲ ሓቂ DB54 ኮድ ስሕተት
181 ሓጎስ ገብረ ገብረዝጊ  ዓይደር AD45 መ/ካርድ፣ ፊርማ የለን
183 ሃይሉ ኣባይ ወንዴ ሓወልቲ MK3 ኮድ ስሕተት
184 ገ/ህይወት ሃ/ማርያም ብሩ ዓይደር MH022 ዝተፈላለየ ዋጋ
185 ሄለን ተስፋይ ኣፅብሃ  ሰሜን SL38615 መ/ዘመን ጌጋ
186 እኒ ፍፁም ስዩም ን ጎይቶኦም ግደይ ሰሜን   ኮድ ኣይተመልአን
187 ገ/ሃንስ ሃይሉ ገ/ኣነንያ ሓወልቲ HD3 ኮድ ስሕተት
188 ሙሉ ገብረ ሃይሉ  ሰሜን SL275 ኮፒ ካርኒ
189 ሻሹ ወ/ስላሰ ከበደ ሓድነት TK266 መ/ካርድ፣ ፊርማ የለን
190 እድር ቅድስት ማርያም ደበሸን ሓወልቲ H31121 መ/ካርድ የለን
191 ብርሃኑ ገ/ስላሴ ዘርኡ ሰሜን SL275 ኮፒ ካርኒ፣ ሳይት ፕላን የለን
192 እኒ ብርሃኑ ገ/ስላሴ ን ገ/ሄር ገ/ስላሴ ሰሜን LC105430 ኮፒ ካርኒ፣ ሳይት ፕላን የለን
193 ኣርኣያ ኣስፋው ገ/መስቀል ሰሜን SL38614 ኮፒ ካርኒ 
194 በሪሁ ገ/ስላሴ ዘርኡ ሰሜን LC105401 ኮፒ ካርኒ፣ ሳይት ፕላን የለን
195 ገ/ሄር ገ/ስላሴ ዘርኡ ሰሜን LC105401 ኮፒ ካርኒ፣ ሳይት ፕላን የለን
196 ለምለም ግደይ ንጉሴ ሰሜን SL275 ካርኒ የለን
197 ኣለም ኣብርሃ ገ/ሚካኤል ሰሜን SL224 መ/ካርድ፣ ፊርማ የለን
198 ኣለም ግርማይ ኣበበ ሰሜን SL150 መ/ካርድ የለን
199 ኣለም ግርማይ ኣበበ ሰሜን SL151 መ/ካርድ የለን
200 ማትዮስ ተካ ገ/መድህን ሓወልቲ TW4 ኮድ ስሕተት
201 ገ/ስላሴ ሃ/ማርያም ሓጎስ ሰሜን 32 ኮድ ስሕተት
202 እምባየ ደዲማስ በየነ ሓወልቲ SD2 ሳይት ፕላን የለን
203 ፋኑስ ኣብርሃ ገ/መድህን ዓይደር AG9 ኮድ ስሕተት
204 ገ/መድህን በርሀ ንጉሰ ዓይደር MH15 ኮድ ስሕተት
205 ገ/ፃድቅ ሓድጉ ኣበራ ሰሜን SL226-360.6 ኮድ ስሕተት
206 ገ/ሊባኖስ ተክላይ ገብሩ ሰሜን LC105401 ስፍሓት ኣይተመልአን
207 እልፉ ገብረ በርሀ ሰሜን 32 ሳይት ፕላን የለን፣ ኮድ ስሕተት
208 ፋና ሃይሉ ካሳ ሓድነት AYD53 ፊርማ የብሉን
209 ሓዱሽ ከልካይ ዋሲህን ሰሜን LC105401 ኮፒ ሲፒኦ
210 ሙሉጌታ ተስፋይ ባይሩ ዓይደር 17 KF ኮድ ስሕተት
211 ብርሃነ ገ/መድህን ኣብርሃ ሰሜን 3861211 ኮድ ስሕተት
212 ሙሉ ኣርኣያ ሃ/ማርያም ዓዲ ሓቂ K73 መ/ካርድ የለን
213 ፊሊሞን ገብረ ኣብርሃ ዓይደር MH023 መ/ካርድ የለን
214 ኣፅብሃ ኣባዲ ኣለም ዓዲ ሓቂ NG2 ስፍሓት ስሕተት
215 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዮህ ሰሜን SL226  ቅ/ክፍሊት ትሑት
216 ተክላይ ገ/ትንሳኤ ኣባዲ ሰሜን SL38614 ካርኒ የለን
217 እኒ ዘነበ በርሀ ን ሃፍቶም በርሀ ሰሜን LC105401 ኮፒ ካርኒ
218 እኒ ግርማይ ሃይላይ ን ሃፍቶም ብርሃነ ዓዲ ሓቂ NG037 መታወቅያ ኣይተማልአን
219 ገ/ሄር ገ/ኣነንያ ባራኪ ሰሜን LC105430 ስፍሓት ጌጋ
220 ሽሻይ ፅገ ተስፋይ ሰሜን SL38616 መ/ዘመን ጌጋ
221 ገ/ሄር ካሕሳይ ሃይሉ ሰሜን SL386112 ቅ/ክፍሊት ጌጋ
222 ዛይዶም ገ/ሚካኤል ስዩም ሰሜን SL386111 ኮፒ ካርኒ 
223 ፍፁም ባይራይ ኣባይ ዓዲ ሓቂ K84 መ/ካርድ የለን
224 ወልዳይ ገ/ሂወት ሓድጉ ሓወልቲ AY-05 ኮድ ስሕተት
225 ዛይዶም ገ/ሚካኤል ስዩም ሰሜን S226 ኮፒ ካርኒ 
225 ግርማይ ገ/ማርያም ወ/ስላሴ ሰሜን S227 ኮፒ ካርኒ
226 ግርማይ ገ/ማርያም ወ/ስላሴ ሰሜን SL386117 ኮፒ ካርኒ
227 ዛይዶም ገ/ሚካኤል ስዩም ሰሜን SL275 ኮፒ ካርኒ
228 መሓሪ ብርሃነ ተስፋይ ሓድነት HD96 ቅ/ክፍሊት ትሑት
229 ዛይዶም ገ/ሚካኤል ስዩም ሰሜን SL3861210 ኮፒ ካርኒ 
230 ፀጋይ መዝገበ ሓዱሽ ሰሜን SL227 ኮፒ ካርኒ 
231 እኒ ገ/ትንሳኤ ወ/ገርግስን ርግበ ብርሃነ ሰሜን LC105430 ካርኒ የለን
232 እኒ ገ/ትንሳኤ ወ/ገርግስን ርግበ ብርሃነ ሰሜን SL386110 ካርኒ የለን
233 ሃይለ ወ/ንጉስ በርሀ ዓይደር KF109 መ/ካርድ የለን
234 ሃይለ ወ/ንጉስ በርሀ ዓይደር GA9 መ/ካርድ የለን
235 ሃይለ ወ/ንጉስ በርሀ ዓይደር AD45 መ/ካርድ የለን
236 እኒ ገ/ትንሳኤ ወ/ገርግስን ርግበ ብርሃነ ሰሜን SL151 ካርኒ የለን
237 ሙሉ ገብረ ሃይሉ  ሰሜን LC105430 ኮፒ ካርኒ
238 ሃይሉ ገ/ማርያም ገ/ሂወት ሰሜን SL386112 ኮፒ ካርኒ
239 ግርማይ ገ/ማርያም ወ/ስላሴ ሰሜን SL225 ኮፒ ካርኒ
240 ሃይሉ ገ/ማርያም ገ/ሂወት ሰሜን SL3861211 ኮፒ ካርኒ
241 ገነት ከበደ ገ/ሄር ዓዲ ሓቂ NG037 መ/ካርድ የብለን
242 ካሕሳይ ቡላ ወልዴ ሰሜን SL275 ኮፒ ካርኒ
243 ሙሉ ኣብርሃ ሓጎስ ሓድነት HD97 ኮድ ስሕተት
244 ሃይለ ተክሉ ጋረድ ሰሜን LC11025 ሳይት ፕላን የለን
246 ውሂብስላሴ ተስፋስላሴ ዘ/ቅዱስ ሰሜን SL275 መ/ካርድ የለን
247 ግርማነሽ ሓየሎም ሓዱሽ ሰሜን SL383 መ/ዘመን ጌጋ
248 ክንድሓፍቲ ገ/መስቀል ገራሰ ኩሓ L9 ኮፒ ካርኒ
249 ኣልማዝ ቀለም ፍስሃ ሓድነት TK266 መ/ካርድ የለን
250 ገ/መስቀል ገ/ሚካኤል ተስፋይ ኩሓ L2 ካርኒ የለን
251 ሳሚኤል ገ/ማርያም ገብራይ ዓይደር KF94 መ/ካርድ የለን
252 ኣልማዝ ቀለም ፍስሃ ሓወልቲ AH01 መ/ካርድ የለን
253 ኣልማዝ ቀለም ፍስሃ ዓዲ ሓቂ BD54 መ/ካርድ የለን
254 ወልዳይ ገ/ሂወት ሓድጉ ሓወልቲ SD2 ቅ/ክፍሊት የለን
255 ይብራህ ካሕሳይ ገ/ሊባኖስ ሓድነት TK268 መ/ካርድ የለን
256 ፅጋብ ገ/ሂወት ተስፋይ ሓድነት AYC4 ኮድ ስሕተት
257 ሓጎስ ግደይ ደስታ ሓወልቲ 175 ኮድ ስሕተት
258 እኒ ያምሮት ከበደ ን ብርሃነ በላይ  ሓድነት HD106 ኮፒ ካርኒ
259 ክንድሓፍቲ ገ/መስቀል ገራሰ ኩሓ L8 ኮፒ ካርኒ 
260 ገነት ወ/ገርግስ ሃ/ማርያም ሰሜን SL227 ቅ/ክፍሊት፣ መ/ዘመን ኣይተመልአን
261 ተስፋይ ክሕሸን መለስ ሓወልቲ DH12 ኮፒ ካርኒ
262 ብርሃን መሓሪ ተ/ስላሴ ዓዲ ሓቂ RT8 ሳይት ፕላን የለን
264 እኒ ደስታ ሓጎስን ሰለማዊ ሓጎስን ሓድነት AYD45 መ/ካርድ፣ ሲፒኦ የለን
265 ሉችያ መብራህቱ መረሳ  ሓድነት HD104 መ/ካርድ የለን
266 መንሱር ነጃ ኑሩ ሓወልቲ TW04 ኮፒ ካርኒ
267 ከደር ስዒድ  ጅሃር  ዓይደር KF93 ካርኒ የብሉን
268 ገነት ገ/ሄር ተላ ዓዲ ሓቂ K90 ካርኒ የለን
269 ከደር ስዒድ  ጅሃር  ሓድነት TK266 ካርኒ የብሉን
270 ይግዛው ሽዋየ በዛብህ ዓዲ ሓቂ K80 መ/ካርድ የለን
271 እኒ ያምሮት ከበደ ን ብርሃነ በላይ  ኩሓ L9 ኮፒ ካርኒ
272 ፅጋብ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ሓወልቲ AH09 መ/ዘመን ኣይተመልአን
273 ሄለን ሓጎስ ጊጋር  ሓድነት TK477 ቅ/ክፍሊት፣ መ/ዘመን ኣይተመልአን
274 ሰለማዊት ተ/ሙዑዝ በየነ ሓድነት HD102 ፊርማ የብሉን
275 ሓጎስ መረሳ ኣሰፋ ሰሜን SL151 መ/ዘመን ጌጋ
276 ገ/ዮሃንስ ካሳ ኣፅብሃ ዓዲ ሓቂ BK30 ቅ/ክፍሊት፣ መ/ዘመን ኣይተመልአን
277 ጌታቸው ገ/የሱስ ገ/ሚካኤል ሰሜን SL386113 መ/ዘመን ጌጋ
278 ፅጌ ደስታ ገ/ማርያም ሰሜን SL386.113 ኮድ ስሕተት
279 ጌታቸው ገ/የሱስ ገ/ሚካኤል ሰሜን SL386111 መ/ዘመን ጌጋ
280 ሲሳይ ካሕሳይ ተክሉ ሓወልቲ SD7 ኮፒ ሲፒኦ
281 ምሕረትኣብ ገ/ትንሳኤ ተስፋይ  ሓድነት AYC1VU ቅ/ክፍሊት ኣይተመልአን
282 ሽሻይ በርሀ ኩመኒት ሰሜን LC11021 ቅ/ክፍሊት ጌጋ
283 ጌታቸው ገ/የሱስ ገ/ሚካኤል ሰሜን SL386110 መ/ዘመን ጌጋ
284 ገ/ሄር ገ/ፃድቅ ገ/መድህን ዓይደር AD45 ፊርማ የብሉን
285 ጌታቸው ገ/የሱስ ገ/ሚካኤል ሰሜን SL386112 መ/ዘመን ጌጋ
286 ኣስፋው ደስታ ረዳ ዓይደር KF93 ኮፒ ሲፒኦ
287 ሳህለ ይርጋ መንገሻ ሓድነት TK475 ቅ/ክፍሊት ኣይተመልአን
288 ኣስመሮም መሓሪ ሃ/ማርያም ሓድነት HD90 መ/ዘመን ጌጋ
289 ሮቤል ብ/ሂወት ይግዛው ሓድነት HD102 መ/ዘመን ጌጋ
290 ቢንያም ብ/ሂወት ይግዛው ሓድነት HD104 መ/ዘመን ጌጋ
291 ግርማይ ኣባዲ ሙሩፅ ኩሓ QG6 ፊርማ የብሉን
292 ዮሃንስ በላይ ረዳ ሓድነት HD96 መ/ዘመን ጌጋ
293 ርግኣት ወረስ ተወልደ ሓድነት HD92 መ/ዘመን ጌጋ
294 ፋኑኤል ብ/ሂወት ይግዛው ሓድነት HD106 መ/ዘመን ጌጋ
295 ሳህለ ይርጋ መንገሻ ሓድነት TK477 ቅ/ክፍሊት ኣይተመልአን
296 ገ/ሊባኖስ ሓጎስ በርሀ ሓድነት AY39 ኮድ ስሕተት
297 ካሕሳይ ተስፋይ ታደሰ ሰሜን SL386114 ቅ/ክፍሊት ኣይተመልአን
298 ግርማይ ነጋሽ ገ/ሂወት ሰሜን SL226 ቅ/ክፍሊት ትሑት
299 ኣለም ገ/ፃድቃን ሃይሉ ሓወልቲ SD2 ኮፒ ሲፒኦ
300 በርሀ ኣረፋይነ ገ/ቆርቆስ ሰሜን 386116 ኮድ ስሕተት
301 እኒ ካሕሳይ ግርማይን ኪሮስ ከለሎም ሰሜን SL275 መ/ካርድ የለን
302 ግርማይ ኣብርሃ ገ/ሚካኤል  ሓወልቲ H31122 መ/ካርድ የለን
303 ተክላይ ተማኑ ውሬታ ሰሜን SL151 መ/ዘመን ጌጋ
304 እኒ ካሕሳይ ግርማይን ኪሮስ ከለሎም ሰሜን SL386117 መ/ካርድ የለን
305 ሃፍቱ ገዛኢ ሃይሉ ሰሜን SL150 መ/ካርድ የለን
306 ኣብርሃ ደስታ ግርማይ  ሰሜን SL225 ካርኒ የለን
307 ሃይላይ ሕሉፍ ወ/ኤል ሰሜን SL275 መ/ዘመን ጌጋ
308 ሃ/ኪሮስ ደበሱ ተስፋይ ሰሜን LC105401 መ/ዘመን ጌጋ
309 ሃደራ ዘገየ ረዳ  ሰሜን SL224 ስፍሓት ኣይተመልአን
310 ሃይላይ ንጉሰ ከበደው ዓዲ ሓቂ K77 ፊርማ የብሉን
311 ፀጋይ ዘርኣይ ገ/ሂወት ዓዲ ሓቂ NG037 ፊርማ የብለን 
312 ሃይላይ ኣብርሃ ታደለ  ሓድነት  AYC2VU ኮፒ ሲፒኦ
313 ተክለ ባራኪ ተኩሉ ሓወልቲ  AH 02 ኮፒ ሲፒኦ
314 ሃ/ማርይም ኣብርሃ ወ/ገረማ  ዓዲ ሓቂ  RT8 ኮፒ ካርኒ 
315 ሃ/ማርይም ኣብርሃ ወ/ገረማ  ዓይደር GA9 ኮፒ ካርኒ 
316 ብርሃነ ኣፅብሃ ካሕሳይ  ሓወልቲ  AH13 ኮፒ ካርኒ 
317 ካሕስይ ሓጎስ ገ/ማርያም  ዓዲ ሓቂ  NG ኮፒ ሲፒኦ
318 ካሕካይ ሓጎስ ገ/ማርያም  ዓዲ ሓቂ K73 ኮፒ ሲፒኦ
319 ገ/ፃድቅ ወ/የሱስ ባሕሩ  ዓይደር  001MH ኮፒ ካርኒ
320 ጀማል  መሓመድኑር ኢብራሂም  ሓወልቲ SD9 ኮፒ ካርኒ
321 ደሉ ፀጋይ ወ/ተንሳይ  ሓወልቲ MH 001 መ/ካርድ የለን
323 ንግስቲ መስፍን አባይ  ሓወልቲ SD13 ኮፒ ካርኒ
324 ብርሃነ ኣፅብሃ ካሕሳይ  ሓወልቲ SD4 ኮፒ ካርኒ
325 ፍቅረ ክህሸን መረስ  ዓዲ ሓቂ K88 ኮፒ ሲፒኦ
326 ንግስቲ መስፍን አባይ  ሓወልቲ SD2 መ/ካርድ የለን
327 ኪድ ጌታቸዉ አሰፋ ሓድነት TK268 መ/ካርድ የለን
327 ኣብርሃ ፍፁም ኣፅበሃ  ኩሓ L2 ካፒ ካርኒ 
329 ዕቡይሐለፎምን  እና ገ/እዩሱስ ገ/ኪዳንን ሓድነት  KD 1 ኮፒ ካርኒ 
330 ንግስቲ መስፍን ኣባይ  ሓወልቲ  AH13 ኮፒ ካርኒ 
331 ንግስቲ መስፍን ኣባይ  ሓወልቲ  NK13 ኮፒ ካርኒ 
332 ንግስቲ መስፍን ኣባይ  ሓወልቲ  SD12 ኮፒ ካርኒ 
333 ተስፋይ ኣስግድ ኣገዘ ሓወልቲ SD-2 ኮፒ ካርኒ
334 ንግስቲ መስፍን ኣባይ ሓወልቲ HP-11 ኮፒ ካርኒ
335 ፀጋ ካሕሳይ በርሀ ዓይደር SL-14 ካርኒ የብሉን 
336 ፀጋ ካሕሳይ በርሀ ሰሜን SL-31 ካርኒ የብሉን 
337 ኣብርሃ ሃይለሚካኤል ገብረመስቀል ዓይደር SL-14 ካርኒ የብሉን 
338 ፀጋ ካሕሳይ በርሀ ሰሜን SL-29 ካርኒ የብሉን 
339 ደሱ ፀጋይ ወ/ተንሳይ ዓይደር MH-004 መለለይ ካርድ የብሉን
340 መሓመድ ብርሃን መሓመድ ዓይደር KF50 ካርኒ የብሉን  መለለይ ካርኒ የብሉን 
341 ደሱ ፀጋይ ወ/ተንሳይ ዓይደር MH-003 መለለይ ካርኒ የብሉን
342 ሓጐስ ዘርኣይ ሓለፎም ሓወልቲ AH-05 መለለይ ካርድ የብሉን
343 ገነት ገ/እግዚሄር ተላ ዓዲ ሓቂ K-88 ካርኒ የብሉን 
344 ሉችያ መብራህቱ መረሳ ሓድነት KD-1 መለለይ ካርኒ የብሉን
345 ግርማይ ደስታ ኣርኣያ ሓወልቲ A-10 ኮድ ስህተት
346 እድር ቅድስት ማርያም ደበሽን ሓወልቲ TW04 መ/ካርድ የብለን
347 የማነ ተስፋይ ገ/ገርግስ ሰሜን LC105430 ቅ/ክፍሊት መ/ዘመን የብሉ
348 ብርሃነ ኣርኣያ ተስፋይ ሓወልቲ SD-13 መ/ዘመን የብሉን 
349 ትግስት ንጉስ ተስፋይ ኩሓ L-2 ቅ/ክፍሊት የለን
350 ደሳለኝ ገብሩ ኪዳኑ ዓዲ ሓቂ NG-2 ኮፒ ካርኒ
351 መርሃዊ መዝገቦ ገ/መድህን ሓድነት TW-493 ኮፒ ካርኒ
352 ኣፀደ ስባጋድስ ሰርፀ ሓወልቲ TW-04 መለለይ ካርኒ የብሉን
353 ዙፋን ገ/ኪዳን ወልዱ ሓድነት HD-90 መ/ዘመን የብሉን 
354 ወልደሩፋኤል ብርሃነ ተስፋይ ሓድነት TK-493 መጠን ቅ/ክፍሊት ትሑት
355 ፍፁም ገ/ገርግስ ግሩም ሓድነት HD100 ኮድ ስህተት
356 ወልዳይ ሓድሽ በርሀ ዓይደር KF17 ኮድ ስህተት
357 ኣማኑኤል መረሳ ሓጐስ ዓዲ ሓቂ RT-7 ቅ/ክፍሊት የብሉን
358 ሳህለ ይርጋ መንገሻ ሓድነት HD98 መ/ዘመን ጌጋ
359 ተስፋይ ኣስግድ ኣገዘ ዓይደር KF-98 ኮፒ ካርኒ
360 ሓጐስ ተስፋይ ወልደየሱስ ዓይደር MH-017 ኮፒ ካርኒ
361 ሃዋ መስዑድ ኢብራሂም ሓወልቲ AH-10 ኮፒ ካርኒ
362 ተክለ ባራኺ ተኩሉ ሓወልቲ AH-01 ኮፒ ሲፕዮ
363 ግርማይ ወልዳይ ወለጀወርግስ ዓይደር AD-45 ኮፒ ካርኒ
364 ግርማይ ጐይትኦም ሕሉፍ ሓወልቲ SD-12 Sit Plan የብሉን
365 ሶፋኒ እያሱ ካሳ ዓይደር MH-04 ኮድ ስህተት
366 ተክላይ ገ/ሄር ኣፅብሃ ሓወልቲ   ፈርማን ኮድን የብሉን
367 ነፃነት ማርቆስ ገ/ማርያም ዓይደር MH-20 ኮድ ስህተት
368 ደሳለኝ ገብሩ ኪዳኑ ዓዲ ሓቂ K-98 ኮፒ ካርኒ
369 ኣረጋዊ መዓር ገ/ማርያም ሓወልቲ TW-04 ፈርማ የብሉን
370 መብራህቱ ሓጐስ ካሳ ዓዲ ሓቂ K-89 ቅ/ክፍሊት የብሉን
371 ተስፋይ ክሕሸን መለስ ሓወልቲ TW04 ኮፒ ካርኒ
372 ግርማይ በሪሁ ገ/መስቀል ሰሜን SL-226 ኮፒ ካርኒ
373 ብርሃኑ መሓሪ ደስታ ኩሓ QG-6 ካርኒ ኮፒ
374 ህንፃ ብርሃነ ገብሩ ሰሜን SL-375 ፈርማ የብሉን
375 ኣወጣሽ ገ/ስላሴ ደበሱ ሓድነት TK-493 ኮፒ ካርኒ
376 ኣለም በሪሁ ሓጐስ ዓዲ ሓቂ BK-47 ኮፒ ካርኒ
377 ኣብርሃ ፍፁም ኣፅብሃ ኩሓ L-9 ኮፒ ካርኒ
378 ፋኑኤል ብርሃነሂወት ይግዛው ሰሜን SL224 ኮፒ ካርኒ
379 ሃዋ መስዑድ ኢብራሂም ሓወልቲ AH-08 ኮፒ ካርኒ
380 ሃዋ መስዑድ ኢብራሂም ሓወልቲ AH-13 ኮፒ ካርኒ
381 ራውዳ እስማዔል መሓመድ ሓወልቲ SD-3 ኮፒ ካርኒ
382 ሰመረ ተ/ሂወት መሓሪ ዓዲ ሓቂ K-90 ፈርማ የብሉን
383 ኣይናኣለም በላይ ገ/ሚካኤለ ዓዲ ሓቂ K-88 ኮፒ ካርኒ
384 ሙሉ ኣለም ተ/መድህን ሓወልቲ SD12 ፈርማ የብሉን
385 ክንፈ ገ/መድህን ይግዛው ሓድነት Tk493 ካርኒ ኮፒ
386 እስራኤል ፀጋይ ሃፍቴ ሓወልቲ SD-2 ፈርማ የብሉን
387 ኣታኽልቲ ግደይ መናሰቦ ኩሓ L-9 ካርኒ ኮፒ
388 ጊደና ካሕሳይ ገ/ስላሴ ዓዲ ሓቂ k-81 ፈርማ የብሉን
389 ጊደና ካሕሳይ ገ/ስላሴ ዓዲ ሓቂ k-83 ፈርማ የብሉን
390 ተስፋይ ክንፈ ኣረጋዊ ዓዲ ሓቂ k-82 ፈርማ የብሉን
391 ቡሩ ኪዳነ ተክለማርያም ሓወልቲ AH-02 ፈርማ የብሉን
392 ሃፍቱ ኣባዲ ኣለም ሓወልቲ AH-09 መለለይ ካርኒ የብሉን
394 ሃ/ስላሴ ሓጐስ መብራህቱ ሓወልቲ NK-14 ኮፒ ካርኒ
395 ሃ/ስላሴ ሓጐስ መብራህቱ ሓወልቲ AH-08 ካርኒ ኮፒ
396 ለተብርሃን ገ/ስላሴ ካሕሳይ ሓወልቲ AH-12 ፈርማ የብሉን
397 ኪሮስ ወ/ትንሳኤ በርሀ ሓድነት TK-268 ካርኒ ኮፒ
398 ሚኬአለ ገ/ስላሴ ሓጐስ ሓድነት TK-475 ካርኒ ኮፒ
399 ግርማይ ኣብርሃ ካሕሳይ ዓይደር MH-20 ኮድ ስህተት
400 ኣብርሃ ሃ/ሚከኤል ገ/መስቀልን መሓሪ ኪሮስ ሕሸ ሰሜን SL-29 ካርኒ የብሉን
401 ታደሰ ተኽለ ወ/ገርግስን ተስፋይ ገ/ገርግስን ገ/መድህን ሰሜን SL-225 ካርኒ ኮፒ
402 ስምረታኣብ ተኽሉ ዓይደር MH-026 ፈርማ የብሉን
403 ሓጐስ ተስፋይ ወልደየሱስ ዓይደር 008-MH ኮድ ስህተትን ካርኒ ኮፒ
404 ገ/ፃድቕ ወ/የሱስ ባህሩ ዓይደር MH-44001 ኮድ ስህተትን ካርኒ ኮፒ
405 ሙሉ በዛብህ ኣስገዶም ዓይደር MH-019 ፈርማ የብሉን
406 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ዓይደር KF-50 ካርኒ የለን
407 ሃይለ ተኽሉ ጋርድ ሰሜን LC105401 Sit Plan የብሉን
408 ካልኣዩ ሙሩፅ ኪዳኑ ሓወልቲ SD-3 ነፀላ ዋጋ የብሉን
409 ሙላው ጠጌ ኣበበ ዓዲ ሓቂ K-90 ሲፕዮ የብሉን
410 ሙሉ ኣርኣያ ሓድነት TK266 መለለይ መንነትን ፈርማን የብሉን
411 ኣብርሀት ገ/እየሱስ ከለለው ዓዲ ሓቂ BD-54 መለለይ መንነትን የብሉን
412 መብህቲ ጉሩም ፍስሃ ሓድነት TK-475 መለለይ መንነትን የብሉን
413 ኣብርሀት ገ/እየሱስ ከለለው ዓዲ ሓቂ k-88 መለለይ መንነትን የብሉን
414 ኣብርሀት ገ/እየሱስ ከለለው ሓድነት KD-1 መለለይ መንነትን የብሉን
415 ኣብርሀት ገ/እየሱስ ከለለው ዓዲ ሓቂ k-90 መለለይ መንነትን የብሉን
416 ገነት ከበደ በገበረእግዚኣብሔር ዓዲ ሓቂ k-83 መለለይ መንነትን የብሉን
417 ጥዑማይ ገብረ ገብረዝጊ ዓይደር KF-41 ሲፕዮ የብሉን
418 ኣብርሀት ገ/እየሱስ ከለለው ዓዲ ሓቂ RT-7 መለለይ መንነትን የብሉን
419 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ሓወልቲ DH-12 ካርኒ የብሉን
420 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ሓወልቲ HP-11 ካርኒ የብሉን 
421 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ዓዲ ሓቂ BD-54 ካርኒ የብሉን
422 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ዓዲ ሓቂ NG-2 ካርኒ የብሉን
423 ፍስሃ ኣስገደ ኣድሃና ዓዲ ሓቂ NG-037 ካርኒ የብሉን
424 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ዓዲ ሓቂ NG-1 ካርኒ የብሉን
425 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ሓድነት TK-268  ካርኒ የብሉን
426 ሃለቃ ኣስፋው ገብረኣነንያ ተ/መድህን ሓድነት TK-266 ካርኒ የብሉን
427 ፀጋብርሃን ተስፋይ ኣባይ ሓድነት HD90 ቅ/ክፍሊት የለን
428 በርሀ ሙላትበርሀ ሓድነት AYD43 ስፍሃት ጌጋ
429 ወልዳይ ኪዳኑ ወ/ስላሴ ሓድነት TK475 ትሑት ቅ/ክፍሊት
430 ሓጋዚ ተመስገን ተፈሪ ሓድነት AYC ኮድ ስህተት
431 ሃ/ማርያም ሙላት በርሀ ሓድነት DH90 ኮድ ስህተት
432 የማነ ሃይሉ ካሕሳይ ሓድነት AYC3VU ቅ/ክፍሊት ፊርማ የለን
433 ገ/ሚካኤለ መረሳ ሃ/ጀወርግስ ሓድነት AYD100 ኮድ ስህተት
434 ለተብርሃን በየነ  ኪዳኑ ሓድነት TK266 መ/ካርድ ከርኒ የለን
435 ሃ/ማርያም ሙላት በርሀ ሓድነት TK475 ቦታ ቁፅሪ ኣይተመልእን
436 ኣማንኤል ሙሉ ታደሰ ሓድነት TK268 ቅድሚያ ክፍሊት መ/ዘመን የለን
437 ለተብርሃን በየነ  ኪዳኑ ሓድነት 268 መ/ካርድ ከርኒ የለን
438 ፀጋ ታደስ ገ/ዮሃንስ ሓድነት TK477 ስፍሃት ጌጋ
439 ኣማንኤል ሙሉ ታደሰ ሓድነት TK266 መ/ዘመን ቅ/ክፍሊት  የለን
440 መብራት ወ/ሩፋኤል ሓድነት 268 ኮድ ስህተት
441 መብራት ወ/ሩፋኤል ገ/መድህን ሓድነት 266 ኮድ ስህተት
442 ፅጋብ ሃ/ስለሴ ሓድሽ ሓድነት KD1 ከርኒ የሉን
443 በባህልቢ ገ/ስላሴ በየነ ሓድነት KD1 መ/ዘመን ቅ/ክፍሊት  የለን
444 ዘርኣይ ገብሩ ኪዳነ ሓድነት HD100 መ/ዘመን የለን
445 ነፃነት በርሀ ግደይን ኣብርሃ  ብስራት ሃይሉን ሓድነት HD90 ቅ/ክፍሊት የለን
446 ወ/ማርያም ኣርኣያን መስረት ገ/ሂወትን ሓድነት HD106 ቅ/ክፍሊት የለን
447 መልእተ ፀጋ ከበደ መብራህቱ  ሓድነት HD107 ካርኒ የብሉን
448 ኣብራሃ ኣዳነ ኣበራ ሓድነት AYC2VU ከርኒ የሉን
449 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ሓድነት AYC1VU ኮፒ ከርኒ
450 ሞገስ ወልዱ ገ/ሚካኤል ሓድነት TK268 ኮፒ CPO
451 ፅጋብ ሃ/ስለሴ ሓድሽ ሓድነት HD90 ከርኒ የሉን
         
521 ለኣከ ብርሃኑ  ፀጋይ ሓወልቲ SD10 ቅ/ክፈሊት የለን
538 ገ/ሄር ሓጎስ ተክኤ ዓይደር AD45 መ/ካርዲ፣ ካርኒ የለን
539 ብርሃነ ኣረጋዊ ወ/ስላሴ ዓይደር KF95 ቅ/ክፍሊት፣ መ/ዘመን ጌጋ
552 ሃብቶም ፀጋይ ገ/ተኸለ ሓድነት HD89 ኮድ ስህተት
553 ሓጉስ ገ/ስላሴ ገ/ማርያም ሓድነት AYC1VU AYC2VU ኮድ ስህተት
554 መሀመድሀሰን ጀማል ኣማን ሓድነት TK474 ኮፒ ከርኒ
554 ፈታነገስ ግደይ ሃይሉ ሓድነት AYD43 ፊርማ የብሉን
555 ሃይሉ ገ/ማርያም ገ/ሂወት ሓድነት HD106 ኮፒ ካርኒ
556 መገስ ወልዱ ገ/ሚካኤል ሓድነት TK475 ኮፒ CPO
556 ሳምሶን ወ/ገሪማ ገ/መድህን ሓድነት AYD53 ኮፒ ከርኒ
556 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ሓድነት TK493 ኮፒ ካርኒ
557 ሳምሶን ወ/ገሪማ ገ/መድህን ሓድነት TK268 ኮፒ ካርኒ
558 ሃፍቶም ካህሳይ ካሳ ሓድነት TK493 ኮፒ ካርኒ
559 ሃፍቶም ካህሳይ ካሳ ሓድነት TK474 ኮፒ ካርኒ
560 ሞገስ ወልዱ ገ/ሚካኤል ሓድነት TK475 ኮፒ ሲፒኦ
562 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ሓድነት TK475 ኮፒ ካርኒ
563 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ሓድነት TK268 ኮፒ ካርኒ
565 ተ/መድህን ሓጉስ ደስታ ሓድነት AYC2VU ቅ/ክፍሊት ኣይተመልእን
566 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዮህ ሓድነት TK268 ትሑት ቅ/ክፍሊት
567 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዮህ ሓድነት AYD41 ትሑት ቅ/ክፍሊት
568 ሄለን ግርማይ ተስፋይ ሓድነት TK493 ኮፒ ካርኒ
569 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ሓድነት TK268 ኮፒ ካርኒ
570 ሽሻይ ድምፁ ነጋሽ ሓድነት AYC4VU ኮፒ ካርኒ
571 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ሓድነት AYD47 ኮፒ ካርኒ
572 ኣኸበረት ሃ/ስላሴ ገብሩ ሓድነት KD1 ኮፒ ካርኒ
573 ለታይ ገ/ኪዳን ይፍጠር ሓድነት TK477 ኮፒ ካርኒ
574 ፍፁም ኣ/ሰገድ ረዳ ሓድነት HD94 ኮፒ ካርኒ
575 ለገሰ ተስፋይ መሸሻን ገ/ፃድቅ ገ/መድህን ሓድጉ ሓድነት HD106 ኮፒ ካርኒ
576 ገ/መስቀል በርሀ ተስፋይ ሓድነት TK4475 ኮፒ ካርኒ
577 ሃፈቶም ካሕሳይ ካሳ ሓድነት KD1 ኮፒ ካርኒ
578 ክብሮም ሃ/ስላሴ ንርእ ሓድነት TK474 ኮፒ ካርኒ
579 ፅገወይኒ ብርሃነ ገ/ሄር ሓድነት TK477 ኮፒ ካርኒ
580 የውሃንስ ለገሰ ገ/ኣረጋዊ ሓድነት TK493 ኮፒ ካርኒ
581 ሰለሙን ኣዳነ ኣበራ ሓድነት TK268 ኮፒ ካርኒ
582 ክብሮም ሃ/ስላሴ ንርእ ሓድነት TK266 ኮፒ ካርኒ
583 ሚኪኤለ ግርማይ ተስፋይ ሓድነት TK493 ኮፒ ካርኒ
584 ደሳለኝ ግርማይ ተስፋይ ሓድነት TK266 ኮፒ ካርኒ
585 ኣለም ኣብርሃ ገ/ሚካኤል ሓድነት HD90 መ/ካርድ የለን
586 ኣለም ኣብርሃ ገ/ሚካኤል ሓድነት HD92 መ/ካርድ የለን
587 ኣለም ግርማይ አበበ ሓድነት TK266 መ/ካርድ የለን
588 ኪዳን ሓዱሽ ኣለማዮ ሓድነት HD100 መ/ካርድ የለን
589 ኣለም ግርማይ አበበ ሓድነት TK475 መ/ካርድ የለን
590 ጀኒ ኣለማዩህ ሃይለ ሓድነት TK266 ከርኒ የሉን
591 ኣለም መለስ ንርእ ሓድነት TK474 መ/ካርድ የለን
592 ኣለም መለስ ንርእ ሓድነት AYD53 መ/ካርድ የለን
593 ኣለም መለስ ንርእ ሓድነት AYD42 መ/ካርድ የለን
594 ገ/ሄር ጎበዛይ ሃ/ማርያም ሓድነት AYD43 መ/ካርድ የለን
595 ጀኒ ኣለማዩህ ሃይለ ሓድነት TK268 ከርኒ የሉን
596 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ሓድነት TK266 ቅ/ክፍሊት ትሑት CPO
597 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ሓድነት AYC2VU ቅ/ክፍሊት ትሑት CPO
598 ሃ/ስላሴ ገ/ማርያም ሓድነት AYD ኮድ ስህተት
599 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ሓድነት AYD 39 ትሑት CPO
600 ዘርኡ በላይ ኣረጋዊ ሓወልቲ AH 9 ኮድ ስህተት
601 ሰሎምን ልብሰ ገ/ሂወት ዓዲ ሓቂ k73 cpo  የለን
603 ኣማኒኤል  ህንፃ ተኸለ ሓወልቲ sd-8 መ-ከርድ የለን 
604 ኣበራሃ  ሐይሸ ታደሰ ሓወልቲ sd-13 ቅ/ክፍሊት የለን
605 ሃይላይ ሓጎስ ገ/አነንያ  ዓዲ ሓቂ NG 2 ቅ/ክፍሊት የለን
606 ሃፋቶም ተወልደን መንሪሂት ረደን ሓድነት HD104 ኮፒ ካርኒ
607 መብሪሂት ረዳ እን  ሃፋቶም ተወልደ ሓድነት HD106 ካርኒ የብሉን Cpo  የብሉን
608 ሃ/ስላሴ ገ/ማርያም ገ/መድህን ሓድነት AYD 42 ኮፒ CPO
609 ኣፀደ ታፈረ ኣብርሃ  ሓድነት AYD43 መ/ካርድ የለን 
610 ሓጎስ ገ/ገርግስ ገዘሀኝ ሓድነት AYC3VU ኮርኒ ኮፒ
611 ፈትለወረቅ ካሕስይ ገ/ዮውሃነሰ ሓድነት HD104 መ/ካርድ የለን 
612 ሓጎስ ገ/ገርግስ ገዘሀኝ ሓድነት AYC3VU መ/ካርድ የለን ኮፒ ካርኒ 
613 ሓጎስ ገ/ገርግስ ገዘሀኝ ሓድነት HD 90 መ/ካርድ የለን ኮፒ ካርኒ 
615 ኣብርሃ ባራኪ ተወልደ ሓወልቲ SD9 መ/ካርድ የለን 
616 ወ/ገብርአል ኣብርሃ ኣፈወርቅ ሓድነት TK474 መ/ካርድ የለን 
617 ምዑዝ ተ/ማርያም ገ/ዮሃንስ ሓድነት AYC5VU ኮፒ መረዳዕታ 
618 ካሕሰይ ሓጎስ ገ/ማርያም ሓድነት TK477 ኮፒ CPO
619 ፈትለወረቅ ካሕስይ ገ/ዮውሃነሰ ሓድነት HD 102 መ/ካርድ የለን ኮፒ ካርኒ 
620 ሓጎስ ገ/ገርግስ ገዘሀኝ ሓድነት KD 1 መ/ካርድ የለን ኮፒ ካርኒ 
621 ተመስገን እምብዛ ኣስፍሃ  ሓድነት   ኮፒ ካርኒ
622 ሳራ ያቆብ ገ/ዝጊ ሓድነት AYD 47 ኮፒ ካርኒ
623 ሓጎስ  ተሰፋይ ባራኺ ሰሜን SL386118 ስፍሓት ጌጋ
624 ገ/መድህን ገ/ስለሴ ደሰታ ዓዲ ሓቂ NG  ሳይት PLAN የለን
625 ይሕሰጎ ኣረጋዊ መለሰ ሰሜን SL386144 ኮድ ስሕተት 
626 ተሰፋይ ኣሰፋ ዕቡዮ  ሓድነት AYC2VU ትሑት ቅ/ክፍሊት 
627 ዳንኤል ተከፈይ ኣሰፋ ሓድነት AYD 41 ቅ/ክፍሊት የለን ትሑት CPO
628 ጌታቸው ካልኣየ ረዳ ሓድነት TK493 መ/ዘመን የለን 
629 ቺነ ሃፍቱ ወ/ሚካኤል  ሰሜን SL105430 ቅ/ክፍሊት የለን 
630 ገ/ሂወት  ደስታ ወ/ሚካኤል  ሓወልቲ SD2 ቅ/ክፍሊት  መ/ዘመን የለን 
631 ሰለሙን ሓጎስ ተድለ  ዓይደር  AD45 መ/ካርድ የለን 
632 ዮውሃንስ ዘርኡ ገ/ፃድቅ ሓድነት TK475 ካርኒ የብሉን  የብሉን
633 ረዳአ ግርማይ ፀጋይ ሓድነት AYC4VU መ/ዘመን ቅ/ክፍሊት  የለን 
634 ገ/ሄር በርሀ አፀባሃ ዓይደር  MH005 ፊርማ የለን
635 ሽዋይነሽ ጠዓመ ሓወልቲ AD01 መ/ካርድ ናይ ካልእ እዩ
636 ዳንኤል  ገ/ሚካኤል አባይ  ሓድነት AYD 43 መ/ዘመን ጌጋ
637 ገ/ሂወት  ደስታ ወ/ሚካኤል  ዓይደር  KF 15 ቅ/ክፍሊት  መ/ዘመን የለን 
638 ሽዋይነሽ ጠዓመ ሓወልቲ TW04 መ/ካርድ ናይ ካልእ እዩ
639 ዮውሃንስ ዘርኡ ገ/ፃድቅ ሓድነት AYD 43 መ/ካርድ ካርኒ የብሉን
640 ዮውሃንስ ዘርኡ ገ/ፃድቅ ዓዲ ሓቂ BD54 መ/ካርድ ካርኒ የብሉን
641 ፋሲል በቀለ ግርሙ ዓዲ ሓቂ K80 ቅ/ክፍሊት   ትሑት 
642 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ዓዲ ሓቂ NG2 ኮፒ ካርኒ 
643 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን  ዓዲ ሓቂ K73 ኮፒ ካርኒ 
644 ግርማይ ሓድሽ ሃይሉ  ዓዲ ሓቂ BK30 ኮፒ ካርኒ 
645 ተ/ሃይማኖት ሃይላይ ገ/ሄር  ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ካርኒ 
646 ፅጋብ ሃ/ስለሴ ሓድሽ  ዓዲ ሓቂ BD54 ካርኒ የለን 
647 ክብሮም ሃ/ስላሴ ንርአ ዓዲ ሓቂ NG ኮፒ ካርኒ 
648 ገ/ኪሮስ ገ/ማርያም ገ/ሂወት  ዓዲ ሓቂ K83 ቅ/ክፍሊት  መ/ዘመን ጌጋ
649 ዳናይ ገ/ማርያም  እና መባረክ ማመድ ስሊሕ ዓዲ ሓቂ K68 ኮድ ስሕተት 
650 ኣልጋነሽ በርሀ ተስፋይ  ዓዲ ሓቂ RT7 ኮፒ ካርኒ 
651 ክብሮም ሃ/ስላሴ ንርአ ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ካርኒ 
652 ኪዳን  ሓዱሽ  ኣለማዩ  ዓዲ ሓቂ K84 መ/ካርድ ፊርማ የለን
653 ኪዳን  ሓዱሽ  ኣለማዩ  ዓዲ ሓቂ K86 መ/ካርድ የለን
654 ኤልሳ ኣብራሃም በርሀ ሓወልቲ AD08 ኮድ ስሕተት 
655 ኣስፋው ደስታ ረዳ  ዓይደር  KF92 ኮፒ ሲፒኦ
656 መሓመድሀሰን ጀማል ኣማን ዓዲ ሓቂ NG1 ኮፒ ካርኒ
657 ለምለም ግደይ ገ/ሚካኤል ዓዲ ሓቂ K82 ቅ/ክፍሊት የለን
658 ይቁም ሃይለ ምሩፅ ዓዲ ሓቂ K87 መ/ዘመን ጌጋ
659 ኣለም ምስግና በርሀ ዓዲ ሓቂ BK47 ስፍሓት ኣይተመልአን
660 ሃፍታይ ገ/መድህን ገ/ሄር ዓዲ ሓቂ BK30 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
661 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ዓዲ ሓቂ BK30 ኮፒ ካርኒ
662 ሓድሽ ገ/መስቀል ወ/ሩፋኤል ዓዲ ሓቂ K79 ቅ/ክፍሊት መ/ዘመን የለን
663 ጌቱ ሃይሉ በርሀ ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ካርኒ
664 ተሰፋማርያም ብርሃነ ገ/አነንያ ሓድነት TK268 ቅ/ክፍሊት  የለን
665 ዘርአይ ወ/ገበረኤል ኣብርሃ  ዓዲ ሓቂ NG037 ካርኒ የለን 
666 ገብረ ኣብርሃ ገዛሀኝ ዓይደር  MH024 መ/ካርድ የለን 
667 በርሀ ገ/መድህን ኣብርሃ  ዓዲ ሓቂ K82 ሳይት PLAN የለን
668 በርሀ ገ/መድህን ኣብርሃ  ዓዲ ሓቂ K79 ሳይት PLAN የለን
669 ለምለም ኣርአያ ኣብርሃ  ዓዲ ሓቂ ዓዲ ሓቂ  ቅ/ክፍሊት  የለን
670 ሃፍታሙ በላይ ረዳ  ዓዲ ሓቂ BK30 መ/ካርድ የለን
671 ተስፋይ ገ/መድህን ሓድጉ ዓዲ ሓቂ K86 ኮፒ ካርኒ 
672 ተስፋይ ገ/መድህን ሓድጉ ዓዲ ሓቂ K87 ኮፒ ካርኒ 
673 ምልእተፀገ ከበደ መብራቱ  ሓድነት HD 102 መ/ካርድ ካርኒ የለን 
674 ምልእተፀገ ከበደ መብራቱ  እና ሃፋቶም ታደሰ ሓድነት HD 106 መ/ካርድ ካርኒ የለን 
675 ምልእተፀገ ከበደ መብራቱ  ሓድነት HD 104 መ/ካርድ ካርኒ የለን 
676 እየሩሳሌም ፀጋው ገ/መድህን ዓዲ ሓቂ K89 መ/ካርድ የለን
677 እየሩሳሌም ፀጋው ገ/መድህን ዓዲ ሓቂ NG2 መ/ካርድ የለን
678 ዳንኤል ገ/ኪዳን ሕሽ ዓዲ ሓቂ K90 መ/ካርድ የለን
682 ክብሮም ኣብርሃ ካሕሳይ ዓይደር KF-92 Sit Plan የብሉን
683 ግርማይ አበደ ምረፅ  ዓዲ ሓቂ NG ፊርማ የለን
684 ማህተመስላሴ ተ/ማርያም ሃይሉ ሓድነት TK268 ፊርማ  የብሉን  መ/ካርዲ የብሉን
685 ታደሰ ሓጎስ ንግድ ሓ/ዝ/ው/ማሕበር ዓዲ ሓቂ NG1 መ/ካርድ የለን
686 ዘርአይ ወ/ገበረኤል ኣብርሃ  ዓዲ ሓቂ K82 ካርኒ የለን 
687 ጎይቶኦም ምኬኤለ ቡለ  ዓዲ ሓቂ K87 ፊርማ የለን
688 ጎይቶኦም ምኬኤለ ቡለ  ዓዲ ሓቂ K84 ፊርማ የለን
689 ክብሮም ኣብርሃ ካሕስይ  ዓዲ ሓቂ NG ሳይት PLAN የለን
690 ኣለምስገድ ኣረጋይ ገብሩ ሓድነት AYD 45 ኮድ ስሕተት 
691 ዳንኤል ገ/ኪዳን ሕሽ ዓዲ ሓቂ NG1 መ/ካርድ የለን
692 ለታይ ገ/ኪዳን ይፋጠር  ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ካርኒ
693 ተክለይ  ገ/ጊዩግሰ በርሀ  ዓዲ ሓቂ K87 ቅ/ክፍሊት  የለን
695 ኪሮስ ሃይሉ ገ/አነንያ  ዓዲ ሓቂ K87 ኮፒ ካርኒ
696 ለታይ ገ/ኪዳን ይፍጠር ዓዲ ሓቂ NG1 ኮፒ ካርኒ
697 ሙሉ ንጉስ ገሰሰ ዓዲ ሓቂ K73,75,90 ኮድ ስሕተት 
698 ተወልደ ገ/ህይወት ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ RT7 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
699 ሃፍታይ ተስፋይ ተ/ሃይማኖት  ዓዲ ሓቂ RT7 ፊርማ የለን
700 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዩህ ዓዲ ሓቂ BK47 ቅ/ክፍሊት  ትሑት
701 ተወልደ ገ/ህይወት ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ NG1 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
702 ተወልደ ገ/ህይወት ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ BK30 ቅ/ክፍሊት  ትሑት
703 ገ/መስቀል ገ//ሚካኤል ተስፋይ  ዓዲ ሓቂ NG ካርኒ የለን 
704 ለምለም ግደይ ንጉስ  ዓዲ ሓቂ K85 ካርኒ የለን 
707 ተወልደ ገ/ህይወት ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ K79 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
708 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዩህ ዓዲ ሓቂ K88 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
709 ለምለም ግደይ ንጉስ  ዓዲ ሓቂ K87 ካርኒ የለን 
710 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዩህ ዓዲ ሓቂ NG1 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
711 ቅድሳንገ/ማርያመ በዛብህ ዓዲ ሓቂ NG2 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
712 ክብሮም ሓጎስ በርሀ ዓዲ ሓቂ K73 መ/ካርድ የለን
713 ቅድሳን ገ/ማርያመ በዛብህ ዓዲ ሓቂ K89 ኮፒ ካርኒ
714 ኣለማዩህ ሕሉፋ ግርማይ ዓዲ ሓቂ K75 መ/ካርድ የለን
715 ተወልደ ገ/ህይወት ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ K85 ትሑት ቅ/ክፍሊት 
716 ኣስመላሽ ገ/ስላሴ ካሳ ዓዲ ሓቂ K79 ኮፒ ካርነ
717 ዳንኤል ገ/ሚካኤል ኣባይ ዓዲ ሓቂ K87 መ/ዘመን ጌጋ
718 ኣባዲ ረዳ ኣስገዶም ዓዲ ሓቂ NG037 ኮፒ ካርነ
719 ትግስት ዳዊት ብርሃነ ዓዲ ሓቂ NG ፊርማ የብሉን
720 ሄለን ኪሮስ ሃይሉ ዓዲ ሓቂ K73 ኮፒ ካርነ
723 ሙኡዝ በርሀ ወልዱ ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ካርነ
724 ገ/ስላሴ ገብሩ ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ NG1 መ/ካርድ
725 ኣፅበሃ ገ/ኪዳን ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ K77 መ/ዘመን ጌጋ
726 ዘነበ በርሀ ወልዱ ዓዲ ሓቂ K88 ኮፒ ካርነ
727 ዘነበ በርሀ ወልዱ ዓዲ ሓቂ K80 ኮፒ ካርነ
728 ኣፀደ ታፈረ ኣብርሃ ዓዲ ሓቂ K90 መ/ካርድ የለን
729 በረከት ኣረጋይ በርሀ ዓዲ ሓቂ BD54 ፊርማ የብሉን
730 ማህተም ኣለምሰገድ በየነ ሓድነት AYD42 ፊርማ የብሉን
731 ጌቱ ሃይሉ በርሀ ዓዲ ሓቂ NG037 ካርነ ኮፒ
732 ኣሳይ በርሀ ዕቡይ ሓድነት AYC መ/ካርነ የለን
733 ንርአያ ታደለ ካሕሳይ ሓወልቲ AH13 መ/ካርነ የለን
734 ዘሚካኤል ኣፅበሃ ገ/መድህን ዓዲ ሓቂ K86 ካርነ የለን
735 ብስራት መዝገበ ገ/ዮሃንስ ዓዲ ሓቂ BD54 CPO የለን ካርነ የለን
736 በረከት ኣረጋይ በርሀ ሓድነት TK288 ኮድ ስሕተት
737 ሰለሙን ደስታ ወ/ገርግስ ሓድነት AYD47 ፊርማ የብሉን
738 ገነት መብራህቱ ካሕሳይ ዓይደር MH ኮድ ስሕተት
739 ሓዱሽ ሙሉ ኣሳይ ዓዲ ሓቂ K77 ክፍሊት መዛዘሚ የብሉን
740 ዓብደዱ ኣሕመድ ሳሊሕ መሓመድ ሰዒድ ዓይደር KF96 ፊርማ የብሉን
741 ይሃይስ ገ/ሚካኤል ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ RT8 ኮፒ CPO የለን ካርነ የለን
742 ሓጎስ ማሓሪ ይፍጠር ዓዲ ሓቂ RT8 ፊርማ የብሉን
743 ኣስመላሽ ኣለነ ለማ ዓዲ ሓቂ NG1 ነፀላ ዋጋ የለን
744 ጌትነት ገብረኪዳን ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ K88 ቅ/ክፍሊት የለን
745 ጌትነት ገብረኪዳን ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ K73 ቅ/ክፍሊት የለን
746 ኣማኑኤል ሓደራ ሓጎስ ዓዲ ሓቂ K87 ሳይት የብሉን
747 ገ/የሱስ ኣበጋዝ ይመር ዓዲ ሓቂ K81 ስፍሓት ጌጋ
753 ተስፋኣለም ኣብርሃ በየነ ዓዲ ሓቂ K86 ኮፒ ካርነ
757 ተስፋ ተክኤ ገ/መስቀል ዓዲ ሓቂ K86 ኮፒ ካርነ
759 ሃፍቶም ተወልደ ዓዲ ሓቂ K88 ኮፒ ካርነ
761 ሳሙኤል በላይ ገ/መስቀል ዓዲ ሓቂ NG037 ቅድመ ክፍሊት የለን መ/ዘመን የለን
762 መዝገቡ ተስፋዮ ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ BK30 መ/ካርድ የለን ካርነ የለን
763 ሃ/ማርያም ኣረጋይ ነጋ ዓዲ ሓቂ K84 ፊርማ የብሉን
764 የማነ ሃይሉ ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ K76 ፊርማ የብሉን
765 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ዓዲ ሓቂ BK30 ኮፒ ካርነ
766 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ዓዲ ሓቂ BK47 ኮፒ ካርነ
767 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ዓዲ ሓቂ K78 ኮፒ ካርነ
768 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ካርነ
769 መሃመድ ሀሰን ጀማል ኣማን ዓዲ ሓቂ K84 ኮፒ ካርነ
770 ክንደሓፍቲ ወልዱ መንገሻ ዓዲ ሓቂ K82 ፊርማ የብሉን
771 ገ/ኣበዝጊ ወ/ትንሳኤ ገ/ጅወርግስ ዓዲ ሓቂ SL386111 መ/ዘመን ጌጋ
772 ገነት ኣርኣያ ኣስፋው  ዓዲ ሓቂ BK30 መ/ካርድ የለን ካርነ የለን
773 ሞገስ ወልዱ ገ/ሚካኤል ዓዲ ሓቂ BD54 ኮፒ CPO
773 ክደሓፍቲ ወልዱ መንገሻ ዓዲ ሓቂ K85 ፊርማ የብሉን
774 በርሀ ኣሰፋ በለጠ ዓዲ ሓቂ NG መ/ዘመን የለን ቅ/ክፍሊት የለን
775 ገብረኪሮስ ብርሃነ ዓዲ ሓቂ NG1 ቅ/ክፍሊት የለን መ/ዘመን የለን ፊርማ የለን
776 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ዓዲ ሓቂ NG2 ኮፒ ካርነ
776 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ዓዲ ሓቂ BD54 ኮፒ ካርነ
777 ተስፋሂወት ወ/ገሪማ ወ/ማርያም ዓዲ ሓቂ K80 መ/ካርድ የብሉን
778 ሃይሉ ገ/ማርያም ገ/ሂወት ዓዲ ሓቂ RT7 ኮፒ ካርነ
780 ብርሃነ ተስፋይ ሃይሉ ዓዲ ሓቂ NG22 ኮድ ስሕተት
782 ሃ/ማርያም ሙላት በርሀ ዓዲ ሓቂ NG1 ቅ/ክፍርሊት የለን
783 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ዓዲ ሓቂ RT7 ኮፒ ከርኒ
784 ተኸለሃንስ ገ/ማርያም ገ/ሂወት ዓዲ ሓቂ K80 ኮፒ ከርኒ
785 መሀመድሀሰን ጀማል ኣማን ዓዲ ሓቂ K90 ኮፒ ከርኒ
786 መሀመድሀሰን ጀማል ኣማን ዓዲ ሓቂ RT8 ኮፒ ከርኒ
787 ጌታቸው በርሀ እምባየ ዓዲ ሓቂ K77 ስፍሃት ኣይተመልእን
788 ብርዛፍ ኣለማዮህ ሃይለ ዓይደር GA9 ከርኒ የሉን
789 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ዓይደር KF95 ኮፒ ከርኒ
790 ገ/ፃዲቅ ገ/ስላሴ ፃዲቅ ሓድነት AYC4VU ኮድ ስህተት
791 ኣንዋር አብደሰመድ መሀመድን ጀማል መሀመድ ኑር ዓይደር KF50 ኮፒ ከርኒ
792 ፀጋይ ኣሰፋባህታ ዓይደር KF 64 ኮፒ CPO
793 ገነት እምባየ ነጋሽ ዓዲ ሓቂ MR27 ኮድ ስህተት
794 ሃ/ኪሮስ በሪሁ ገብሩ ዓይደር KF 15 ቅድሚያ ክፍሊት የለን
795 ገ/ኤል ወንድሙ ወ/ኤልን ሙሉ ሃይሉን ዓይደር KF 64 ኮፒ ከርኒ
796 ዋስዕ መሓሙድ ኣሕመድ ዓይደር KF 22 መ/ካርድ የለን
797 ኣማንኤል ሃይሉ ጋረድ ዓይደር KF 96 ኮፒ ከርኒ
798 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ዓይደር KF 15 ኮፒ ከርኒ
799 ዋስዕ መሓሙድ ኣሕመድ ዓይደር AD45 መ/ካርድ የለን
800 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ዓይደር KF 91 ኮፒ ከርኒ
802 ሳሙኤል ገ/ዩሃንስ ስዩም ዓይደር KF 109 ቅ/ክፍሊት የለን
803 ኤፍሬም ጌታቸው ኣለማዩህ ዓይደር KF 109 መ/ካርድ የለን
804 ሚልዮን ገ/መስቀል ረዳ ዓይደር 46 ኮፒ ከርኒ
805 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ዓይደር KF 42 ኮፒ ከርኒ
806 ፀጋይ መዝገበ ሓዱሽ ዓይደር MH003 ኮፒ ከርኒ
807 ጀማል መሓመድ ንጉስ ዓይደር KF 42 ኮፒ ከርኒ
808 ኣሰፋ ብርሃነ ግርማይ ዓይደር AD45 መ/ካርድ የለን
809 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ዓይደር KF 97 ኮድ ስህተት/ኮፒ ካርኒ
810 ቃለኣብ ኣታክልቲ ኪዳነ ዓይደር AD45 ኮፒ CPO
811 ኪሮስ ገ/ትንሳኤ ግደይ ዓይደር KF 49 ኮፒ CPO
812 ሞገስ ወልዱ ገ/ሚካኤል ሓድነት KD1 ኮፒ CPO
813 ኪሮስ ገ/ትንሳኤ ግደይ ዓይደር MH005 ኮፒ CPO
814 ገ/ሄር ግርማይ ኣረጋዊ ዓይደር KF 96 ፊርማ የለን
815 ገ/ኣዝጊ ግደይ ብሽኡ ዓይደር MH004 ኮፒ CPO
816 ኤፍሬም ጌታቸው ኣለማዩህ ሓወልቲ SD7 መ/ካርድ የለን
817 ኤፍሬም ጌታቸው ኣለማዩህ ዓይደር GA9 መ/ካርድ የለን
818 ኣስቻለው በላይ ማውጫ ዓይደር KF 64 ቅ/ክፍሊት የለን
819 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ዓይደር KF 109 ኮፒ ከርኒ
820 ገ/ኣዝጊ ግደይ ብሽኡ ዓይደር K 42 ኮፒ CPO
821 ሃ/ሚካኤል ተስፋይ ኣፅበሃ ዓይደር MH006 ቅ/ክፍሊት የለን
821 ከላሊ ፀጋይ ኣለሙ ዓይደር MH009 ኮፒ CPO
822 ሃፍቶም ሃይሉ ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ KF 42 ኮድ ስህተት
823 ገ/ኪዳን ወኸለ ኣሰፋ ዓይደር KF 15 መ/ካርድ የለን
824 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ዓይደር GA9 ኮፒ ከርኒ
825 ኤፍሬም ጌታቸው ኣለማዩህ ዓይደር AD 45 ከርኒ የለን መ/ካርድ የለን
826 ኣትራን ኮንስትራክሽን ዓዲ ሓቂ BK30 መ/ካርድ የለን
827 ገ/ፃዲቅ ገ/ስላሴ ፃዲቅ ሓድነት HD90 መ/ዘመን ጌጋ
828 ኣትራን ኮንስትራክሽን ዓዲ ሓቂ NG2 መ/ካርድ የለን
829 ኣብረሀት ታረቀኝ ተክሉ ዓይደር KF 50 ክ/ክፍሊት መ/ዘመን የለን
830 ኣለማዮህ ሕሉፍ ግርማይ ዓይደር KF 15 መ/ካርድ የለን
831 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ዓይደር KF 109 ኮፒ ከርኒ
832 ናሆም ትኩእ ገ/መድህን ዓይደር GA9 ኮፒ ከርኒ
833 ፈስሃ ደስታ ዘውደ ዓይደር MH16 መ/ዘመን ጌጋ
834 ከሮስ ካሕሱ ከበደው ዓይደር KF 93 ቅ/ክፍሊት የለን
835 ህሊና ኪሮስ ኪዳኑ ዓይደር KF 15 ቅ/ክፍሊት የለን
836 ህሊና ኪሮስ ኪዳኑ ዓይደር KF 109 ቅ/ክፍሊት የለን
837 መሀመድሀሰን ንጉስ ኑሩ ዓይደር KF 50 ኮፒ ከርኒ
838 ገ/ሄር ሓጎስ ተክኤ ዓይደር AD 45 ከርኒ የለን መ/ካርድ የለን
839 ብርሃን ኣረጋዊ ወ/ስላሴ ዓይደር KF 95 ቅድሚያ ክፍሊትመ/ዘመን የለን
840 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ዓይደር KF 92 ትሑት ቅ/ ክፍሊት 
841 ዓብደል ቃድር ዘይኑ ፊሊ ዓይደር MH001 ስፍሓትጌጋ
841 ካሕሳ ገ/ስላሴ ገብሩ ዓይደር KF 98 ትሑት ቅ/ ክፍሊት 
842 ሃ/ማርያም ገ/መድህን ባራኪ ዓይደር KF 109 መ/ካርድ የለን
842 ሙሉ ፀጋይ ገብሩ ዓዲ ሓቂ GA9 ፊርማ የብሉን
843 ሃይሉ ገ/ማርያም ገ/ሂወት ዓይደር MH 004 ኮፒ ከርኒ
844 ተወልደ ወ/ማርያም ገ/መድህን ዓይደር KF 92 ፊርማ የለን
845 ሃፍቱ ገብረ ገ/ሄርን ሰይፈ ገብረ ገ/ሄርን ዓይደር MH16 ኮፒ ከርኒ
846 ዓብዱ ኑሩ ዓብደላ ዓይደር KF 97 ቅድሚያ ክፍሊትመ/ዘመን የለን
847 ካሕሳ ተስፋይ ሃ/ማርያም ዓይደር KF 91 መ/ዘመን ጌጋ
848 ገ/ገርግስ ገ/ጭርቆስ ብሩ ዓይደር AD 45 ኮድ ስህተት
849 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዮህ ዓይደር KF 93 ትሑት ቅ/ ክፍሊት 
850 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ዓይደር KF 42 ትሑት ቅ/ ክፍሊት 
851 ማርያማዊት ጎይቶኦም ሃፍቱ ዓዲ ሓቂ RT8 መ/ዘመን ጌጋ
852 ዳዊት ታደስ ወ/ሚካኤል ዓይደር MH032 ስፍሓት ጌጋ
853 ኣታክልቲ ሓለፎም ስዩም ዓይደር MH015 ኮፒ ከርኒ
854 ሃፍታሙ ካሕሳይ ጊድና ዓይደር AD 45 ኮፒ ከርኒ
855 ሃይላይ በላይ ሃፍቱ ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
855 መሀመድ ንጉስ ኑሩ ዓይደር KF 42 ኮፒ ከርኒ
856 ሃይላይ በላይ ሃፍቱ ዓይደር MH022 ስፍሓት ጌጋ
856 ሃፍታሙ ካሕሳይ ጊድና ዓይደር KF 109 ኮፒ ከርኒ
857 ለምለም ግደይ ንጉስ ዓይደር KF 110 ከርኒ የለን
857 እሴት ገ/ሄርወ/ገብርኤልን ኣዝመራ ገ/ሄር ወ/ገብርኤል ዓይደር MH014 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
858 ብርዛፍ ኣለማዮህ ሃይለ ዓይደር KF 92 ከርኒ የለን
858 እሴት ገ/ሄርወ/ገብርኤል ዓይደር MH033 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
859 ፀጋይ ገብረ ኣባይ ዓይደር KF 15 ኮፒ ከርኒ
860 ኣታክልቲ ሓለፎም ስዩም ዓይደር MH011 ኮፒ ከርኒ
861 ጀማል መሓመድ ንጉስ ዓይደር KF 64 ኮፒ ከርኒ
862 ኣንዋር አብደሰመድ መሀመድን ጀማል መሀመድ ኑር ዓይደር KF 97 ኮፒ ከርኒ
863 ጀማል መሓመድ ንጉስ ዓይደር KF 93 ኮፒ ከርኒ
864 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ዓይደር KF 99 ኮፒ ከርኒ
868 ሰለሙን ኣርኣያ ሰይፈ ዓይደር KF-96 ኮፒ ካርኒ
870 ሻሹ ወ/ስላሴ ከበደ ዓዲ ሓቂ K-73 መ/ካርዲ የለን
871 ዳዕሮ ኮንስትራክሽን ሓ/ዝ/ዉ/ማ ዓይደር MH-008 መ/ዘመን ጌጋ
872 ኣማኑኤል ገ/መድህን ኣባዲ ዓይደር MH-006 መ/ዘመን የለን እና ቅ/ክፍሊት የለን
873 ሄዋን ተካ መሸሻ ሓድነት TK-476 ኮድ ስሕተት
874 ስለሺ ወንድሙ ታደሰ ዓይደር   ኮድ ኣይተመልኣን
875 ብርሃነ ፍትዊ ወ/ገብርኤል ዓይደር MH-001 ስፍሓት ጌጋ
876 ኣሸናፊ ገ/መስቀል ይሐይስ ዓይደር AD ኮድ ስሕተት
877 ጀማል ግደይ መሓመድ ንጉስ ዓይደር GA 9 ኮፒ ካርኒ
878 ፍሰሃ ወ/ኣብረሃ ካሕሳይ ዓይደር AD 45 ኮፒ ካርኒ
879 ኣዘወት ፅጋብ ገብረ ዓይደር MH-030 ኮፒ ካርኒ
880 ኣፀደ ታፈረ ኣብረሃ ዓይደር KF-93 መ/ካርዲ የለን
881 ስምኦን ሃይሉ ወ/ጊዮርጊስ ዓይደር KF-50 መ/ዘመን የለን እና ቅ/ክፍሊት የለን
882 ገ/ሄር ሓጎስ ተክኤ ሓወልቲ SD 7 ካርኒ የለን
883 ዘርኣይ ወ/ገብርኤል ኣብርሃ ሓወልቲ SD3 ካርኒ የለን
884 ኣልማዝ በርሀ ኪዳኑ ዓይደር GA 9 ኮፒ ካርኒ
885 ጀማል ግደይ መሓመድ ንጉስ ዓይደር KF-64 ኮፒ ካርኒ
887 ሃይለ ተስፋይ ገብራይ ዓይደር MH-004 መ/ካርዲ የለን
888 በሪሁ ገ/ሄር ገ/ማርያም ዓይደር MH-030 ኮፒ ካርኒ
889 ፍሰሃ ወ/ኣብረሃም ካሕሳይ ዓይደር GA 9 ኮፒ ካርኒ
890 ከድር ሙሓመድ ማሺሾ ዓይደር MH-026 ካርኒ የለን
891 በሃይሉ ገ/መድህን ገ/ስላሴ ሓወልቲ HP-11 ኮፒ ካርኒ
892 ኣለማዮ ተኽለ ኣብረሃ እና ደስታ ሃ/ስላሴ ረዳ ዓይደር KF-27 ቅ/ክፍሊት የለን
893 ፋሲል በቀለ ግርሙ ዓይደር KF-22 ቅ/ክፍሊት ትሑት
894 ኢብራሂም ጡሃ ዓይደር KF-92 ቅ/ክፍሊት የለን
895 ኤፍሬም ፀጋይ ኣስፋው ዓይደር MH-009 ስፍሓት የለን
896 ዳዕሮ ኮንስትራክሽን ሓ/ዝ/ዉ/ማ ዓይደር MH-029 መ/ዘመን ጌጋ
896 ለታይ ገ/ኪዳን ይፋጠር  ዓዲ ሓቂ NG1 ኮፒ ካርኒ
897 ገ/ሂወት ገ/ሄር ተስፋይ ዓይደር MH ኮድ ስሕተት
898 ሙዘይ ነጋሽ ዘውደ ዓይደር MH ኮድ ስሕተት
899 ብርሃን ገ/ሄር በርሄ  ሰሜን SL150 ፊርማ የለን
900 ታሕጋስ ነጋሽ ዘውደ ዓይደር MH ኮድ ስሕተት
902 ተ/ስላሴ ፀጋይ መለስ ሓወልቲ SD 12 መ/ዘመን ጌጋ
903 ገ/ዮውሃንስ ሕሸ እምባየ  ሓወልቲ AH-03 ኮድ ስሕተት
904 ሃይላይ ሓድጉ ወ/ሚካኤል ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
905 ኣስመላሽ ገ/ሕይወት ወልዱ ዓይደር MH028 ስፍሓት ጌጋ
906 ኣብርሃ መንግስቱ ኣለማዮ ሓወልቲ AH-13 መ/ዘመን የለን እና ቅ/ክፍሊት የለን
908 ማርያማዊት ጎይተኦም ሃፍቱ ሓወልቲ SD 9 መ/ዘመን ጌጋ
909 ዮናስ ሃይላይ ተ/ገርግስ ሓወልቲ SD 07 ኮድ ጌጋ
910 ዮናስ ገ/ገርግስ ተስፋይ ሓወልቲ SD 4 መ/ዘመን ጌጋ
912 ሙሉ ሃይለ ኣብርሃ ሓወልቲ SD 08 ኮድ ስሕተት
913 ብሩኽ ኣለም ከበደ ሓወልቲ AH-05 ኮድ ስሕተት
914 ሰለማዊት ብርሃኑ ኣለማዮህ ሓወልቲ AH-05 ትሑት ቅ/ክፍሊት
915 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም  ሓወልቲ AH-04 ትሑት ቅ/ክፍሊት
916 ተወልደ ገ/ሂወት ገ/ማርያም  ሓወልቲ AH-13 ትሑት ቅ/ክፍሊት
917 ገ/ሄር ዘ/ብሩክ መብራህቱ ሓወልቲ AH-07 ስፍሓት የለን
918 ገ/ሚካኤል ተስፋይ ብሽኤን ሓወልቲ H-31122 ፊርማ የለን
919 ዮናስ ገ/ገርግስ ተስፋይ ሓወልቲ AH-07 መ/ዘመን የለን 
920 ሙዑዝ ሃፍቱ ተስፋይ  ሓወልቲ HP-11 መ/ዘመን የለን 
922 ፋሲል በቀለ ግርሙ ሓወልቲ SD 2 ቅ/ክፍሊት ትሑት
923 ሽሻይ ገ/መስቀል ሃይሉ ሓወልቲ TW04 መ/ዘመን የለን እና ቅ/ክፍሊት የለን
924 ኣለምሰገድ ኣረጋይ ገብሩ ሓድነት AYC6VU ፊርማ የለን
925 ብርሃነ ገ/ሄር ወልዱ ሓወልቲ SD9 ፊርማ የለን
926 ኣረጋይ ኣብርሃ ሓድጉ ሓወልቲ AH-03 ኮፒ ካርኒ
927 ገነት ኣርኣያ ኣሰፋው ሓወልቲ AH04 - AH13 ካርኒ ,መ/ካርድ የለን,ኮድ ስሕተት
930 ዳዊት ገ/ሂወት ሃ/ማርያም ሓወልቲ SD5 ኮፒ ካርኒ
931 ኣፀደ ታፈረ ኣብረሃ ሓወልቲ AH-13 መ/ካርድ የለን
932 ረዘነ ታደለ ኣረፋይነ ሓወልቲ DH-12 ቅ/ክፍሊት የለን
933 ግርማይ ነጋሽ ገ/ሂወት ሓወልቲ AH-02 ትሑት ቅ/ክፍሊት
934 ግርማይ ሓድሽ ሃይሉ ሓወልቲ TW04 ኮፒ CPO , መ/ካርድ የለን
935 ብስራት ገ/ታትዮስ ገ/ኪዳን  ሓወልቲ SD11 ኮፒ ካርኒ
936 ገ/ሄር ሃፍቱ ኣድሓኖም  ሓወልቲ AH-13 ቅ/ክፍሊት የለን
937 ኣለማ ገ/ሚካኤል በርሀ ሓወልቲ SD12 ቅ/ክፍሊት የለን
938 ካልኣዩ ገ/ስላሴ ህንደያ ሓወልቲ SD12 ኮፒ ካርኒ
939 በየነ መብራህቱ በርሀ  ሓወልቲ TW04 SITE PLAN የለን
940 ደስታ ጊደይ ጎይተኦም ሓወልቲ DH-12 SITE PLAN የለን
941 ተስፋይ ገብሩ ወሉ ዓይደር GA 9 ኮፒ ካርኒ
943 ኣማኑኤል ሃደራ ሃጎስ ሓወልቲ SD9 SITE PLAN የለን
944 ኣልማዝ በርሀ ኪዳኑ ሓወልቲ NK-13 ኮፒ ካርኒ
945 ዳንኤል ግርማይ ባህር ሓወልቲ AH-09 ኮፒ ካርኒ
946 ወ/ሮ ኣበባ ገ/ማርያም ግደይ ሓወልቲ SD-7 መለለይ ካርድ የብሉን
947 ወ/ሮ ለምለም በርሀ ካሕሳይ ሓወልቲ SD-2 መለለይ ካርድ የብሉን
948 ገብረመስቀል ገብረሚካኤል ተስፋይ ሓወልቲ SD-4 ካርኒ የብሉን
949 ዳዊት ገ/ሂወት ሃ/ማርያም ሓወልቲ SD-01 ኮፒ ካርኒ
951 ፀሃየ ግደይ ደስታ ሓወልቲ SH-3 ቅድሚ ክፍሊት ኣይተመለአን
952 ብርሃን ረዳኢ ፋንታ ሓወልቲ SD-8 ፈርማ የብሉን
953 ዳንኤል ግርማይ ባህር ሓወልቲ SD-13 ኮፒ ሲፕዮ
954 ብስራት ገ/ታትዮስ ገ/ኪዳን ሓወልቲ SD-2 ኮፒ ካርኒ
955 ኣለም ኣብርሃ ገ/ሚካኤል ሓወልቲ BD-54 መለለይ ካርድ የብሉን
956 ተኽለ ገብሩ ይሕደጐ ሓወልቲ SD-3 ሲፕዮ የብሉን
957 ተ/ሃይማኖት ሃይላይ ገ/ሄር ሓወልቲ SD13 ኮፒ ካርኒ
958 ብርሃነ ኣረጋዊ ተስፋ ሓወልቲ SD10 መለለይ ካርድ የብሉን
959 መለስ ሕሸ ገብሩ ሓወልቲ H31121 ኮፒ ሲፕዮ
960 ብርሃነ ገ/ሄር ወልዱ ሓወልቲ SD-12 ፈርማ የብሉን
961 ብርሃነ ኣብርሃ ገ/ስላሴ ሓወልቲ TW-04 ፈርማ የብሉን
962 ደስታ ገብረየሱስ ገብረ ሓወልቲ AH-09 መ/ዘመን የብሉን 
963 ደስታ ግርማይ ለማ ሓወልቲ TW-04 ኮፒ ካርኒ
964 ገ/ሄር ግርማይ ስዋ ሓወልቲ HP-11 ኮፒ ካርኒ
965 ታደለ በዛብህ ሃፍቱ ሓወልቲ AH-03 ኮፒ ካርኒ
966 መ/ር ለተብርሃን ወ/ገብርኤል ገ/ገርግስ ሓወልቲ AH-12 መለለይ ካርድ የብሉን
967 ባሃይሉ ገ/መድህን ገ/ስላሴ ሓወልቲ DH-12 ኮፒ ካርኒ
968 ዋስዕ ንጉስ ኑሩ ሓወልቲ TW-04 ኮፒ ካርኒ
969 ሰይፈ ገብረ ገ/ሄር ሓወልቲ AH-06 ኮፒ ካርኒ
970 ዘርኣይ ወልደገብርኤል ኣብርሃ ሓወልቲ NK14 ካርኒ የብሉን
971 ባሃይሉ ገ/መድህን ገ/ስላሴ ሓወልቲ TW-04 ኮፒ ካርኒ
972 ኣፅብሃ ኪዳነ ገ/ማርያም ሓወልቲ AH-06 መለለይ ካርድ የብሉን
973 ኣልማዝ ኣማረ ገብሩ ሓወልቲ H31121 ኮፒ ካርኒ
974 ሃፍቱ ገብሩ ገ/ሄር ሓወልቲ AH-07 ኮፒ ካርኒ
975 ባሃይሉ ገ/መድህን ገ/ስላሴ ሓወልቲ SD-4 ኮፒ ካርኒ
976 መብራህቱ ተክላይ ኣብርሃ ሓወልቲ NK13 ኮፒ ካርኒ
977 ገ/ሄር ግርማይ ስዋ ሓወልቲ AH-13 ኮፒ ካርኒ
978 ኣወጣሽ ከበደ ረደኸን ሓወልቲ AH-02 ካርኒ የብሉን
979 ግርማይ ገ/ስላሴ ባራኺን ሓጐስ ካሕሳይ ለማ ሓወልቲ SD-4 ኮፒ ካርኒ
980 ኣልማዝ ኣማረ ገብሩ ሓወልቲ H31122 ኮፒ ካርኒ
981 ግርማይ ገ/ስላሴ ባራኺ ሓወልቲ KF-98 ኮፒ ካርኒ
982 ማርያማዊት ጎይትኦም ሃፍተ ሓወልቲ AH-08 ካርኒ የብሉን
983 መሀመድሁሰን ጀማል ኣማን ሓወልቲ AH-13 ኮፒ ካርኒ
984 ሞገስ ወልዱ ገ/ሚካኤልን ፀጋይ ኣሳፋ ባህታ ሓወልቲ KF-50 ኮፒ ሲፕዮ
985 ኪ/ማርያም ሃይሉ ብፃይ ሓወልቲ DH-3 ኮፒ ሲፕዮ
986 መሰለ ሰይፈ ሃይሉ ሓወልቲ DH-12 ቅድሚ ክፍሊት ኣይተመለአን
987 ፍረሂወት ካሕሱ ገ/ሄር ሓወልቲ SD-03 ኮድ ስህተት
988 መንክር ተስፋይ ገ/ኪዳን ሓወልቲ SD-3 ፈርማ የብሉን
989 ገብረእየሱስ ገብረመድህን ንጉሰ ሓወልቲ SD-7 ቅድሚ ክፍሊትን መ/ዘመን የብሉን
990 ሃይለሚካኤል ተሰፋይ ገ/ኪዳን ሓወልቲ SD-2 ፈርማ የብሉን
991 ሰብለ ገ/ስላሴ ሃ/ማርያም ሓወልቲ AH-04 ፈርማ የብሉን
992 ለኣከ ብረሃነ ፀጋይ ሓወልቲ AH-6 ኮድ ስህተት
993 ቃለኣብ ኪሮስ ተስፋይ ሓወልቲ 39-AH05 ሲፕዮ የብሉን
994 ዮሃንስ ሃይላይ ገ/ገርግስ ሓወልቲ SD-3 ፈርማ የብሉን
995 ብርሃን ገብሩ ካሕሳይ ሓወልቲ DH02 ኮድ ስህተት
996 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ሓወልቲ DH12 ኮፒ ካርኒ
997 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ሓወልቲ SD-4 ኮፒ ካርኒ
998 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ሓወልቲ SD-13 ኮፒ ካርኒ
999 እድር ተወለደቲ ማይ መሳኑ ነበርቲ ከተማ መቐለ ሓወልቲ SD-3 መለለይ ካርድ የብሉን
1000 ደበሱ መኮነን ወ/ገብርኤል ሓወልቲ SD-7 መለለይ ካርድ የብሉን
1002 ገብርኤል ወንድማ ወ/ገብርኤል ሓወልቲ SD-11 ካርኒ  ኮፒ
1003 ኣርኣያ ኣስፋው ገ/መስቀለ ሓወልቲ DH3 ካርኒ ኮፒ
1004 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ሓወልቲ SD-11 ኮፒ ካርኒ
1005 ኣማኒኤል ሃይሉ ጋርድ ሓወልቲ SD-8 ኮፒ ካርኒ
1006 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ሓወልቲ AH-10 ኮፒ ካርኒ
1007 ኣብርሃ ተስፋይ መረሳ ሓወልቲ AYC-3 ኮድ ስህተት
1008 ሂሩት ሃይለ ምሩፅ ሓወልቲ K-88 መ/ዘመን የብሉን 
1009 ዶ/ር ዮሃንስ ይርጋ ከፈላ ሓወልቲ HD-95 ናብ ጨረታ ዘይወጨየ
1010 መብራህቱ ገብረ ሂወትን ክብሮም ገ/ሚካኤል ሓወልቲ MH31 ኮድ ስህተት
1011 ኣማኒኤል ሃይሉ ጋርድ ሓወልቲ AH-05 ኮፒ ካርኒ
1012 መድህን ካሳ ወልዱ ሓወልቲ AH-13 ኮፒ ካርኒ
1013 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ሓወልቲ SD-2 ኮፒ ካርኒ
1014 መድህን ካሳ ወልዱ ሓወልቲ AH-05 ኮፒ ካርኒ
1015 ሚልዮን ገ/መስቀል ረዳ ሓወልቲ 40 AH-02 ኮፒ ካርኒ
1016 ግርማይ ገ/ሚካኤል መለስ ሓወልቲ TW-04 ኮፒ ካርኒ
1017 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ሓወልቲ AH-06 ኮፒ ካርኒ
1018 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ሓወልቲ SD-12 ኮፒ ካርኒ
1019 ካልኣዩ በላይ ኣረጋዊ ሓወልቲ AH-12 ኮፒ ካርኒ
1020 ዘኪሮስ ንጉስ ሃፍቱ ሓወልቲ AH-08 ኮፒ ካርኒ
1021 ተኽለሃንስ ገ/ማርያም ሓወልቲ AH-07 ኮፒ ካርኒ
1022 ፀጋይ መዝገበ ሓዱሽ ሓወልቲ AH-01 ኮፒ ካርኒ
1023 ፀጋይ መዝገበ ሓዱሽ ሓወልቲ DH-12 ኮፒ ካርኒ
1024 ፀጋይ መዝገበ ሓዱሽ ሓወልቲ TW-04 ኮፒ ካርኒ
1025 ሃፍታሙ ደርሴ ዘነበ ሓወልቲ TW-04 ስፍሓት ጌጋ
1026 ህንፃ ፀጋይ ገብሩ ሓወልቲ SD-3 ፈርማ የብሉን
1027 ፅርይቲ ገ/ሃንስ ሓዱሽ ሓወልቲ AD-09 መ/ዘመን የብሉን 
1027 ገ/ማርያም ነጋሽ ገ/ማርያም ዓይደር  MH002 ስፍሓት ጌጋ
1028 ኢብራሂም ኑርሔን መሓመድ ሓወልቲ AH ኮድ ስህተት
1029 ኣታኽልቲ ሓለፎም ስዩም ሓወልቲ SD-5 ኮፒ ካርኒ
1032 ብርሃን መዝገበ ገ/ሄር ሓወልቲ KF-98 መለለይ ካርድን ፈርማን የብሉን
1033 ተወልደ ገ/ህይወት ሓወልቲ AH-12 ቅ/ክፍሊት ጌጋ
1034 ሰናይ ገ/ኪዳን ውነህ ሓወልቲ K88 መለለይ ካርድ የብሉን
1035 ሃይላይ ኣብርሃ መስፍን ሓወልቲ SD-2 ቅ/ክፍሊት የለን መ/ዘመን የለን
1036 ዮናስ ገ/ገርግስ ተስፋይ  ሓወልቲ H31122 መ/ዘመን የብሉን 
1037 ኣይናኣለም በላይ ገ/ሚካኤለ ሓወልቲ NG ኮፒ ካርኒ
1038 ኣማሃ በርሀ ተስፋይ ሓወልቲ k81 ኮፒ ሲፕዮ
1039 አይናአለም በላይ ገ/ሚካኤል ሓወልቲ K90 ኮፒ ካርኒ
1040 ሙሉጌታ ኣርጋዊ ገ/መድህን ሓወልቲ MK14 ኮድ ስህተት
1046 መንዛ ሓለፎም ገብረየሱስ ሓወልቲ AH7 ኮድ ስህተት
1048 ገ/የሱስ ገ/መድህን ደመወዝ ዓይደር KF154 ናብ ጨረታ ዘይወጨየ
1055 ደስታ ካሕሱ ሓጐስ ሓወልቲ AH-9 ኮድ ስህተት
1056 ገ/ሂወት ገ/ሚካኤል ገ/ስላሴ ሓወልቲ AH-7 ኮድ ስህተት
1057 ዘካርያስ ብርሃኑ ሓጐስ ዓዲ ሓቂ K-892 ናብ ጨረታ ዘይወጨየ
1058 ኣበባ ገ/ማርያም ግደይ  ሓወልቲ AH-12 መለለለይ ካርድ የብሉን
1059 ለተብርሃን ጊጋሪ ገ/ሂወት ሓወልቲ AH-9 ኮድ ስህተት
1060 ተወልደ ገ/ህይወት ገ/ማርያም ሓወልቲ DH-3 ቅድሚ ክፍሊት ጌጋ
1061 ዘካርያስ ተስፋይ ኣርኣያ ሓወልቲ AH-15 ናብ ጨረታ ዘይወጨየ
1062 ብርሃነ መዝገበ ገ/ሄር ዓይደር MH-005 ስፍሓት ጌጋ
1063 ለተማያም ተላ ገብረዝጊ ሓድነት HD-99 ናብ ጨረታ ዘይቀረበ ቦታ
1064 ኣክሊሉ ተኽለማርያም ገ/ማሪያም  ሓወልቲ AH-7 ኮድ ስህተት
1065 ገ/ሚካኤል ግዴና ሳህሉ ሓወልቲ AH-8 ኮድ ስህተት
1066 ገ/ስላሴ ገብሩ ካሕሳይ ሓወልቲ TW-04 መለለይ ካርድ የብሉን
1067 ብርሃን መዝገቦ ገ/ሄር ሓወልቲ DH-12 መለለይ ካርድ የብሉን
1068 ገ/ሂወት ኪዳይ ገ/ሃንሰ  ሓድነት TK493 ኮፒ CPO
1069 ገ/መድህን ገ/ዝሄር ደስታ ሰሜን LC105430 መ/ካርድ የብለን ካርኒ CPO የብሉን
1070 ገ/መድህን ገ/ዝሄር ደስታ ሰሜን LC105401 መ/ካርዲ  ካርኒ የብሉን 
1071 ኑርያ ኣሕመድ ሳሊሕ ዓይደር MH07 ኮድ ስህተት
1073 ማርያም ደብር ምትሕግጋዝ  ሓወልቲ AH8 ኮድ ስህተት
1074 ወልዳይ ተስፋይ  ዓይደር MH014 ስፍሓት ጌጋ
1075 ሙላው ጠጌ ኣበበ ሓድነት TK266 ኮፒ  CPO
1076 ሙላው ጠጌ ኣበበ ሓድነት TK268 ኮፒ  CPO
1077 ዳዊት ታደሰ ወ/ሚካኤል ዓይደር MH012 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1078 ባርያጋብር  ገ/ሂወት  ገ/ሔር ዓይደር MH01 ኮድ ስህተት
1079 ወልዳይ ተካ ገ/ማርያም ዓይደር MH21 ኮድ ስህተት
1080 ሃደራ ክንፈ ንጉስ ዓይደር KF16 ኮድ ስህተት
1081 ሰይፉ ወ/ገሪማ ወ/ማርያም ሓወልቲ SD11 መ/ካርድ የብለን
1082 ፍረሂወት ጠዓመ በርሀ ዓይደር  MH20 ኮድ ስህተት
1083 ሙሉ መስፍን ካሕሳይ ዓዲ ሓቂ K81 ፈርማ  የብሉን
1084 ሙሉ ፀጋይ ገብሩ ዓይደር KF64 መ/ካርድ የብለን
1085 ኣብርሀት ተክሉ ተስፋይ ዓዲ ሓቂ K78 ኮፒካርኒ
1086 ዮውሃንስ በላይ ረዳ ዓዲ ሓቂ RT7 ኮፒካርኒ
1087 ኣለም በሪሁ ሓጎስ ዓዲ ሓቂ BK30 ኮፒካርኒ
1089 ዙፋን ኪዳነ በርሀ ዓዲ ሓቂ K80 ፊርማየብሉን
1090 ኣወጣሽ ገ/ስላሴ ደበሱ ዓዲ ሓቂ K89 ኮፒካርኒ
1091 ጎይትኦም  ብርሃነ ሃ/ስላሴ ዓዲ ሓቂ NG037 ኮፒካርኒ
1092 ባርያጋብር  ገ/ሂወት  ገ/ሔር ዓይደር MH22 ኮድ ስህተት
1093 ነብያት ታደሰ ደስታ ዓይደር  KF 91 ውክልና የብሉን 
1094 ኢባራሂም ዓሊ ዑመር  ዓይደር  MH 032 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1095 ሃ/ኪሮስ ተካ ዘውዱ ዓይደር  MH 033 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1096 እሴት ገ/ሄር ወ/ገብርኤል ዓይደር MH 032 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1097 ሕሽ ብስራት መዝገበ ዓይደር MH012 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1098 ገ/ስላሴ ኣባዲ ኪዳነ  ዓዲ ሓቂ NG1 ኮፒ ካርኒ
1099 ተመስገን እምባየ ኣሰፍሃ ዓዲ ሓቂ K81 ኮፒ ካርኒ
1100 ገ/ስላሴ ኣባዲ ኪዳነ  ዓዲ ሓቂ NG ኮፒ ካርኒ
1101 ብርሃነ ፍትዊወ/ገብርኤል ዓይደር MH012 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1102 ኣርኣያ ደረስ እና ወልዳይ ተካ ዓይደር MH 19 ኮድ ስህተት 
1103 ቅድሳን ገ/ማርያም በዛብህ ሓድነት TK475 ኮፒ ካርኒ
1104 መሓመድ ዑሰማን እና ሶፍያ መሓመድ ዓይደር MH 30 ኮድ ስህተት 
1105 ኣድሓኖም ተስፋይ እና ኣረፋይነ  ዓይደር MH 001 ናይ ሓደ ሰብ መ/ካርዲ የብሉን 
1106 ኤፍሬም ገ/መድህን በርሀ ዓይደር  KF148 ኮድ ስሕተት
1107 ቢንያም ገ/ሂወት ይግዛው  ሓድነት TK268 ኮፒ ካርኒ
1108 ዳዕሮ ኮንስትራሽን  ዓይደር  KF 91 ውክልና የብሉን 
1109 ተስፋይ ገ/ሂወት እና ሓጎስ ገ/ሂወት ዓይደር MH0022 ኮድ ስሕተት
1110 ተስፋይ ገ/ሂወት እና ሓጎስ ገ/ሂወት ዓይደር  MH014 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1111 ገ/መስቀል መለስ ሓለፎም ዓይደር  MH013 ካብ ጨረታ ዝተሰረዘ ቦታ
1112 ኣብርሃ ደስታ ግርማይ ሰሜን LC105402 ናብ ጨረታ ዘይቀረበ ቦታ
1113 ሰለማዊት ተ/ሙዑዝ ሓድነት HD100 መ/ካርድ ናይ ካልእ 
1114 ሄለን ኪሮስ ሃይሉ ዓዲ ሓቂ RT7 ኮፒ ካርኒ
1115 ገ/ኣርጋዊ ገ/ማርያም ተስፋይ  ሰሜን LC275 ኮድ ስሕተት
1116 መልካም ፋንታ ተሾመ ሰሜን LC 105402 ናብ ጨረታ ዘይቀረበ ቦታ ኮድ ስህተት
1117 ነፃነት ይ/ኣምላክ ገብሩ ሰሜን LC105402 ኮድ ስህተት ሳይት ፕላን የብሉን
1118 ለተብርሃን ተኪኤ ግርማይ ሰሜን SL386118 ናብ ጨረታ ዘይቀረበ ቦታ
1119 ስቶም ብርሃን እና ስፉያ ኣህመድ ዓይደር MH 27 ኮድ ስህተት
1120 ኣለም ገ/ስላሴ እና ሃፍቶም ገ/ስላሴ ዓይደር  MH27 ኮድ ስህተት
1121 ተክላይ ገ/ሃንስ መሸሻ  ሰሜን SL 31 ኮድ ስህተት
1122 በርሀ ንጉስ ገ/መስቀል ሰሜን SL 32 ኮድ ስህተት
1123 ካሕሳይ ገ/ሚካኤል ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ K37 ኮድ ስህተት
1124 ሲሳይ  ካሕሳይ ተክሉ ሰሜን SL 276 ኮድ ስህተት
1125 ግርማይ ታደሰ ተክሉ ሰሜን SL177 ኮድ ስህተት
1126 ሃይላይ ግርማይ ተስፋይ  ሰሜን LC105402 ኮድ ስህተት
1127 ፀጋይ  ወ/ችኣል ነርአ ሰሜን SL228 ኮድ ስህተት
1128 ኣለም ገ/ስላሴ እና ሃፍቶም ገ/ስላሴ ዓይደር MH 28 ኮድ ስህተት
1129 ገ/ሂወት ኪዳይ ገ/ሃንሰ  ሰሜን LC 105401 ኣብ ሓደ ቦታ ክልተ ዋጋ 
1130 ገ/ሂወት ኪዳይ ገ/ሃንሰ  ሰሜን LC105401 ኣብ ሓደ ቦታ ክልተ ዋጋ 
1131 ቅድሱ ተክላይ ደመቀ ሰሜን SL275 መ/ካርድ የብለን 
1132 ሳምሶን በርሀ ገ/ሚካኤል ሰሜን SL38614 ኮድ ስህተት
1134 ሃይለ ተክለ ጋረድ  ሰሜን SL 275 ሳይት ፕላን የብሉን
1135 ገ/ትንሳኤ መብራህተን ተስፋይ ሰሜን SL276 ናብ ጨረታ ዘይቀረበ ቦታ
1136 ገ/ሃንስ ገ/ማርያም በርሀ ሰሜን LC 105402 ኮድ ስህተት
1137 በርሀ ንጉስ ገ/መስቀል ሰሜን LC 30 ኮድ ስህተት
1138 ተክላይ ገ/ሃንስ መሸሻ  ሰሜን LC 30 ኮድ ስህተት
1139 ፀጋ ካሕሳይ በርሀ ሰሜን SL 1 ኮድ ስህተት
1140 በርሀ ንጉስ እና ተክላይ ገ/ሃንስ ሰሜን SL32 ኮድ ስህተት
1141 በርሀ ንጉስ እና ተክላይ ገ/ሃንስ ሰሜን SL32 ኮድ ስህተት
1142 ኤዲኤስ ኣማካሪ ኣርክቴክታትን መሃን ሰሜን SL386112 መ/ካርድ  ውክክልና የብለን
1143 መብራህቱ ሃይሉ ገ/ሚካኤል ሰሜን LC105402 ኮድ ስህተት
1144 በሪሁ ደስታ ገ/ስላሴ ሰሜን LC105402 ኮድ ስህተት
1145 ብርሃኑ ረዳኢ ሃይሉ ሰሜን LC 110221 ኮድ ስህተት
1146 ኣለምፀሃይ እምባየ ነጋሽ ኩሓ L19 ኮድ ስህተት
1147 ገ/መስቀል ገ/ሄር ገ/ማርያም ዓይደር MH030 ኮፒ ካርኒ
1149 ሚኪኤለ  ካሕሳይ መለስ ሓድነት HD90 ኮፒ ካርኒ
1150 ወልዱ ከበደ መሓሪ ኩሓ L2 ኮፒ ካርኒ
1151 ኪሮስ ገ/ማርያም የዕብዮ   ኩሓ L 9 ኮፒ CPO
1152 ተ/ኣለም ኣብርሃ በየነ ዓዲ ሓቂ K 88 ኮፒ ካርኒ
1153 ተስፋይ ኣሰግድ ኣገዝ ሓወልቲ NK14 ኮፒ ካርኒ
1153 ተስፋይ ኣባዲ ኣገዝ ሓወልቲ NK-14 ኮፒ ካርኒ
1154 ዓሊ  ጡሃ  ሙሓመድ ፈረጅ ሓድነት TK268 መ/ካርድ የለን
1154 ዓሊ ጡሃ መሓመዳ ፈረጅ ሓድነት TK268 መለለይ ካርድ የብሉን
1155 ብርሃነ ካሕሳይ ዓይደር AD45 SITE PLAN የለን
1155 ብርሃን ካሕሳይ ሃይለማርያም ዓይደር AD45 Site plan የብሉን
1156 ኑረዲን ብርሃነ ኣደም  ዓይደር MH030 ስፍሓት ጌጋ
1156 ኑርደን ብርሃን ኣደም ዓይደር MH030 ስፍሓት ጌጋ
1157 ኢብራሂም ዓሊ ዑመር ዓይደር MH030 ስፍሓት ጌጋ
1157 ኢብራሂም ዓሊ ዑመር ዓይደር MH-030 ስፍሓት ጌጋ
1158 ማሕፉዝ ብርሃነ  ኣደም  ዓይደር MH031 ስፍሓት ጌጋ
1158 ማሕፋዛ ብርሃን ኣደም ዓይደር MH-031 ስፍሓት ጌጋ
1159 ወልዳይ ተስፋይ ካሕሳይ ዓይደር MH015 ስፍሓት ጌጋ
1159 ወልዳይ ተስፋይ ካሕሳይ ዓይደር MH015 ስፍሓት ጌጋ
1160 ኣስመላሽ ገ/ህይወት ወልዱ ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
1161 ትርሓስ ገ/ሃወርያት ገ/ፃድቕ ዓይደር MH002 ስፍሓት ጌጋ
1162 ለምለም ኣርኣያ ኣብርሃ ዓይደር MH001 ስፍሓት ጌጋ
1163 ሱሙር ክንዳያ ረዳ ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1164 እሴት ገ/ሄር ወ/ገብርኤል ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1165 በሪሁን ኣያሌው ሃይሉ ዓይደር MH001 ስፍሓት ጌጋ
1165 በሪሁን ኣያሌው ሃይሉ ዓይደር MH001 ስፍሓት ጌጋ
1166 ሓየሎም ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH002 ስፍሓት ጌጋ
1167 ሃይላይ በላይ ሃፍቱ ዓይደር MH021 ስፍሓት ጌጋ
1168 ካሕሳይ ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH005 ስፍሓት ጌጋ
1169 ሓየሎም ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH008 ስፍሓት ጌጋ
1170 ኪሮስ ገ/መድህን ፃዕዱ ዓይደር MH015 ስፍሓት ጌጋ
1171 ፀሃየ ሓጎስ ሃፍቱ ዓይደር MH028 ስፍሓት ጌጋ
1172 ካሕሳይ ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH006 ስፍሓት ጌጋ
1173 መብራህቶም ባሻይ ድንቃዮህ ዓይደር MH0022 ስፍሓት ጌጋ
1174 ፊድላላህ ስዒድ መሓመድ ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1175 ካሕሳይ ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH003 ስፍሓት ጌጋ
1176 ካሕሳይ ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH001 ስፍሓት ጌጋ
1177 ካሕሳይ ኣብርሃ ሓጎስ ሰሜን SL276 ኮድ ስሕተት
1178 ኣለማ ገ/ህይወት በርሀ ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1179 እኒ ኢብራሂም ዓሊ ዑመር ማሕፍዝ ብርሃን ኣደም ዓይደር MH008 ስፍሓት ጌጋ
1180 ሙነር ኢብራሂም ቃድር ዓይደር MH028 ስፍሓት ጌጋ
1181 ሃይላይ በላይ ሃፍቱ ዓይደር MH002 ስፍሓት ጌጋ
1182 ሰመረ ሓጎስ የሀይስ ዓይደር MH028 ስፍሓት ጌጋ
1183 ገረመድህን ፍስሃ ግደይ ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
1184 ካሕሳይ ተስፋይ ሃይለማርያም ዓይደር MH004 ስፍሓት ጌጋ
1185 ምሕረትኣብ ነጋ ገረፃዲቅ ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
1186 ማሕፍዝ ብርሃን ኣደም ዓይደር MH030 ስፍሓት ጌጋ
1187 ብርሃነ ገ/ፃድቃን ወ/ገብርኤል ዓይደር MH024 ስፍሓት ጌጋ
1188 ብርሃነ ገ/ፃድቃን ወ/ገብርኤል ዓይደር MH025 ስፍሓት ጌጋ
1189 ሰለሞን ሃያል ሃይሉ ዓይደር MH002 ስፍሓት ጌጋ
1190 ኑረዲን ብርሃነ ኣደም ዓይደር MH029 ስፍሓት ጌጋ
1191 መብራህቶም ታደሰ ወ/ገብርኤል ዓይደር MH009 ስፍሓት ጌጋ
1192 ምሕረትኣብ ነጋ ገረፃዲቅ ዓይደር MH024 ስፍሓት ጌጋ
1194 ፍቅረ ሃ/ስላሴ ኣባይ ዓይደር MH029 ስፍሓት ጌጋ
1195 ኣፅበሃ ወልዳይ ተ/ሃይማኖት ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1196 ሃይላይ ኣብርሃ ካሕሳይ ዓይደር MH016 ስፍሓት ጌጋ
1196 እኒ ኢብራሂም ዓሊ ዑመር ማሕፍዝ ብርሃን ኣደም ዓይደር MH004 ስፍሓት ጌጋ
1197 ኣወል ኬር መ/ሑሴን መንሱር ዓ/ቃድር ኣሕመድ ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
1198 ሰለማዊት ሃ/ስላሴ ኣባይ ዓይደር MH029 ስፍሓት ጌጋ
1199 ሎሌና መሃመድ ኣብዱ ኣበባ ፀጋይ ኣስፋው  ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1200 ሎሌና መሃመድ ኣብዱ ኣበባ ፀጋይ ኣስፋው  ዓይደር MH001 ስፍሓት ጌጋ
1201 መብራህቶም ታደሰ ወ/ገብርኤል ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
1202 ተስፋይ ነጋሽ ሓጎስ ጡዑም ገ/መድህነ ገ/የሱስ ዓይደር MH017 ስፍሓት ጌጋ
1203 እልፉ ኣማረ ደሞዝ ዓይደር MH020 ስፍሓት ጌጋ
1204 ኣይናለም በላይ ገ/ሚካኤል ዓዲ ሓቂ RT8 ኮፒ ካርነ
1205 ዴሳዊ ሃ/ስላሴ ገ/ስላሴ ዓይደር MH001 ስፍሓት ጌጋ
1207 ኣብርሀት ተኽሉ ተስፋይ ሓወልቲ SD-1 ኮፒ ካርኒ
1208 ኣቶ ተክሊት ፍትዊ ወልዱን ዘቢብ ፍስሃ ገ/ማርያም ዓዲ ሓቂ BD-54 Sit Plan መለለይ ካርኒ የብሉን
1209 ብርሃነ ገብረመድህን ኣብረሃ  ሰሜን SL 3861210 ኮድ ስሕተት 
1210 ኣብርሃ ደሰታ ግርማይ ሰሜን SL 226 ካርኒ 
1210 ኣብርሃ ደስታ ግርማይ  ሰሜን SL226 ካርኒ የለን
1211 መንሱር መሐመድ ኣህመድ  ሓወልቲ  SD 2 ትሑት ቅ/ክፍሊት
1212 ሓዱሽ ከልካይ ዋሲህን ሰሜን  SL 275 ኮፒ ሲፒኦ
1213 ንጉስ ከለሎም ወ/ሰንበት  ዓይደር MH029 ስፍሓት ጌጋ
1214 ተወልደ  ገ/ሂወት ገ/ማርያም  ሰሜን  LC 11021 ቅ/ክፍሊት ትሑት  ሲፒኦ 
1215 ገ/ሚካኤል ኣርአያ ብርሽ ሓወልቲ  AH13 መ/ካርዳ የለን
1217 ካሕሳ ሃ/ስላሴ ገ/ሊባኖስ ሰሜን SL275 ፊርማ የብሉን
1224 ሃይለ መብራህቱ ብሩ ዓይደር KF-99 ኣብ ሓድ ቦታ ክልተ ዋጋ 
1225 ነስረዲን ዑስማን መሓመድኑር ዓይደር MH24 ኮድ ስሕተት
1226 ከዲጃ ኣደም ሙፍታሕ ዓይደር MH0011 ኮድ ስሕተት
1227 የውሃንስ መዝገበ ደረሰ ዓይደር MH006 ዝተዋቀዐ ዋጋ
1228 ኬራት ኣሕመድ መሓመድኑር ዓይደር MH0010 ኮድ ስሕተት
1229 ፀሃየ ሓጎስ ሃፍቱ ዓይደር MH027 ስፍሓት ጌጋ
1230 መስዑድ ኣሕመድ ሳሊሕ ዓይደር MH023 መ/ካርድ ናይ ሓደ የለን
1231 ፅላሎም ኣብርሃ ኣረፈ ዓይደር MH28 ኮድ ስሕተት
1232 ገ/ዮሃንስ ፅጌ ዘማርያም ዓይደር MH30 ኮድ ስሕተት
1237 ዛይድ ብርሃነ ገ/መድህን  ዓይደር MH017 ስፍሓት ጌጋ
1236 ሚዛን ተስፋይ ገ/ዮሱስ ዓይደር KF-92 ፊርማ የብሉን
1235 ገ/ማርያም ገ/ሄር ገ/መድህን  ኩሓ QG8 ፊርማ የብሉን
1238 በረከት ካሕሳይ መለስ ሰሜን SL 38617 ፊርማ የብሉን
1240 ተወልደ ገ/ጨርቆስ ገ/መድህን ዓይደር MH019 ፊርማ የብሉን
1241 ኣበባ ከበደ ሃ/ጀወርግስ ሓድነት KD1 ፊርማ የብሉን
1242 ኣረጋዊ ገብረ ወለኣነንያ ሓድነት AYC1VU ኮፒ ሲፒኦ
1243 ቢንያም ገ/ሂወት ይግዛው  ሓድነት TK266 ኮፒ ካርኒ
1244 ገ/ኣነንያ ወ/ገብርኢል ንጉስ ሓድነት TK475 ኣብ ሓደ ቦታ ዝተፈለላየ ዋጋ
1245 ብርቱኳን ታፈረ ኣብርሃ ሓድነት HD90 ስፍሓት ጌጋ
1246 ሜላት ገ/ሂወት ደመወዝ ሓድነት HD102 መ/ዘመን ጌጋ
1247 ኣሰፋ በየነ ተካ  ዓይደር KF91 መ/ዘመን ጌጋ
1248 ኣረጋዊ ኪዳኑ ገ/መስቀል ዓይደር MH028 መ/ዘመን ጌጋ
1249 ሰለሙን በርሀ ገ/ሚካኤል ዓይደር KF50 ስፍሓት ጌጋ
1250 ወለኪሮስ ሃይሉ ገ/ሚካኤል ዓይደር MH018 መ/ዘመን ጌጋ
1251 ገ/ሄር ንጉሰ ገብሩ ሰሜን SL227 ስፍሓት ጌጋ
1252 ኪዳን ሓዱሽ ገ/ሄር ሰሜን SL224 ኮድ  ጌጋ ስፍሓት ጌጋ
1253 ሰናይት ናደው ተገኝ ዓዲ ሓቂ K79 ትሑት ሲፒኦ
1254 ልኡል በርሀ ገ/ፃድቅ ዓዲ ሓቂ NG2 ትሑት ሲፒኦ
1255 ተ/ሃይማኖት ገ/ፃድቅ ዓዲ ሓቂ NG2 ትሑት ሲፒኦ
1256 ገ/ዮውሃንስ ሕሸ እምባየ  ዓይደር  MH-031 ውክልና የብሉን /ናይ ካሊእ ውክልና/
1257 ኣቤል ብርሃነ ገ/ዮውሃንስ  ሓድነት  AYD 45 መለለይ መንነት የብሉን 
1258 ገ/ኪዳን ወኸለ ኣሰፋ ዓይደር  AD45 መለለይ መንነት የብሉን