ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ካብ ጨረታ ውድድር ወፃኢ ዝኾኑ ዘርኢ ሰደቓ ጨረታ 60

 

ካብ ጨረታ ውድድር ወፃኢ ዝኾኑ ዘርኢ ሰደቓ ጨረታ 60
ተ/ቁ ሽም ሽም ኣቦ ሽም ኣቦሓጎ ክ/ከተማ ኮድ ምኽንያት መሰረዚ
1 ሃ/ማርያም ማናሰቦ በርሀ ሓወልቲ NK13 - ትሑት CPO መጠን-
2 ሃ/ስላሴ ፍትዊ ወ/ማርያም ሓወልቲ SD13 - ትሑት CPO መጠን-
3 ሃረያ ወልዱ ካሕሳይ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
4 ሃረገወይኒ ሰይፉ መብራህቱ ሓወልቲ AH08 - ትሑት CPO መጠን-
5 ሀሪፈ ሃይሉ ግርማይ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
6 ሃይለ መብራህቱ ብሩ ሓወልቲ AH06 - ትሑት CPO መጠን-
7 ሃይለ መብራህቱ ብሩ ሓወልቲ AH10 - ትሑት CPO መጠን-
8 ሃይለልኡል ኣዲሱ ገ/ክርስቶስ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
9 ሃይላይ ኣብርሃ ገ/ማርያም ሓወልቲ AH11 - ትሑት CPO መጠን-
10 ሃይላይ ተጫነ አባይ ሓወልቲ AH08 - ትሑት CPO መጠን-
11 ሓዱሽ ኣረጋዊ ነጋሽ ሓወልቲ NK14 - ትሑት CPO መጠን-
12 ሓዳሽ ገ/ዮውሃንስ በርሀ ሓወልቲ AH07 - ትሑት CPO መጠን-
13 ሓጎስ ገብረ ገብረዝጊ ሓወልቲ H31122 - ትሑት CPO መጠን-
14 ሓጐስ ዘርኣይ ሓለፎም ሓወልቲ NK14 - ትሑት CPO መጠን-
15 ሃፍቶም ገብሩ ጋይም ሓወልቲ HP11 - ትሑት CPO መጠን-
16 ሃፍቶም ነጋሽ ፀጋይ ሓወልቲ SD4 - ትሑት CPO መጠን-
17            
18 ለታይ ገብረ ባርያሃንሲ ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
19 መሓመድ ሙስጠፋ ዓ/ቃድር ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
20 መሓሪ መዝገበ መሓሪ ሓወልቲ AH07 - ትሑት CPO መጠን-
21 መብራህተን ገ/ሂወት ገ/ስላሴ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
22 መብራህቱ ገ/ሂወት ገ/ማርያም ሓወልቲ AH08 - ትሑት CPO መጠን-
23 መኮነን ስዩም በላይ ሓወልቲ AH02 - ትሑት CPO መጠን-
24 ሙሉ ሃይለማርያም ምስግና ሓወልቲ SD8 - ትሑት CPO መጠን-
25 ሚዛን ተስፋይ ገ/ዮሱስ ሓወልቲ SD11 - ትሑት CPO መጠን-
26 ምብራቅ ኪሮስ ተካ ሓወልቲ H31121 - ትሑት CPO መጠን-
27 ሰላም ገ/መድህን ኣለማዮህ ሓወልቲ H31122 - ትሑት CPO መጠን-
28 ሰላም ማሞ ገ/ሄር ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
29 ሰላም ማሞ ገ/ሄር ሓወልቲ NK12 - ትሑት CPO መጠን-
30 ሰላም ማሞ ገ/ሄር ሓወልቲ SD8 - ትሑት CPO መጠን-
31 ሰመረ ረዳኢ ፈፀጉ ሓወልቲ AH11 - ትሑት CPO መጠን-
32 ሲሳይ ገ/ማርያመ መስፈን ሓወልቲ AH07 - ትሑት CPO መጠን-
33 ሲሳይ ገ/ማርያመ መስፈን ሓወልቲ NK12 - ትሑት CPO መጠን-
34 ባይራይ ገ/ሂወት ገ/ሔር ሓወልቲ AH03 - ትሑት CPO መጠን-
35 ባይራይ ሙሩፅ በርሀ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
36 ብስራት በርሀ መዝገበ ሓወልቲ HP11 - ትሑት CPO መጠን-
37            
38 ብርሃን ኣስገዶም ረዳ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
39 ብርሃን መሰረት ታደሰ ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
40 ተ/ለወርግስ ገ/ለባኖስ መድሃንየ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
41 ተ/መድህን ገ/ኪዳን ግደይ ሓወልቲ HP11 - ትሑት CPO መጠን-
42 ተሰፋኣለም ሃይለ ገ/ሄር ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
43 ተስፋይ ገ/ሂወት ካሕሳይ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
44 ተስፋይ ሕሸ ለማ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
45 ተክላይ ግርማይ ኣረጋዊ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
46            
47 ትርፊ ግርማይ ኣብርሃ ሓወልቲ H31122 - ትሑት CPO መጠን-
48 ኑርሐሴን መስዑድ ያሲን ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
49 ንጉሰ ኣሸብር ገ/ሂወት ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
50 አለሙ ገ/መድህን ታኩሉ ሓወልቲ AH04 - ትሑት CPO መጠን-
51 ኣለም ታደሰ ሃይለ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
52 ዓሊ ኢብራሂም መሳ ሓወልቲ SD8 - ትሑት CPO መጠን-
53 ኣማኑኤል ኣለሙ ገ/ሂወት ሓወልቲ AH11 - ትሑት CPO መጠን-
54            
55 ኣረጋዊት በርሀ ገ/ፃድቅ ሓወልቲ H31121 - ትሑት CPO መጠን-
56 ኣሮን ገብሩ መኮነን ሓወልቲ AH03 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-- ትሑት CPO መጠን-
57 ኣብረሀት ኪ/ማርያም ገ/ማርያም ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
58 ኣብርሃ ገ/መድሀን አርኣያ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
59 ኣብርሃም ገ/ስላሴ ዕቁባይ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
60            
61 ኣንዋር ከድር ሁሰን ሓወልቲ SD3 - ትሑት CPO መጠን-
62 ኣክሊሉ እምብዛ ገ/ስላሴ ሓወልቲ SD3 - ትሑት CPO መጠን-
63 ኣክሊሉ እምብዛ ገ/ስላሴ ሓወልቲ SD4 - ትሑት CPO መጠን-
64 ኣይኣለም ኣብርሃም ገ/ማርያም ሓወልቲ NK11 - ትሑት CPO መጠን-
65 ኣፀደ ግደይ ይግዘው ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
66 ኤልያስ ረዳ ዘውዱ ሓወልቲ H31122 - ትሑት CPO መጠን-
67 ኤልያስ የማነ ገ/ማርያም ሓወልቲ SD3 - ትሑት CPO መጠን-
68            
69            
70            
71 ከድር መሓመድኑር ሰዒድ ሓወልቲ NK11 - ትሑት CPO መጠን-
72 ኪሮ ወ/ዮሃንስ ካሕሳይ ሓወልቲ AH04 - ትሑት CPO መጠን-
73 ኪሮስ ኣብራሃ ኣድሓኖም ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
74 ኪዳነ ገ/ኣነንያ ኣለማዮ ሓወልቲ AH07 - ትሑት CPO መጠን-
75 ኪዳነ ገ/ኣነንያ ኣለማዮ ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
76 ኪዳነ ገ/ኣነንያ ኣለማዮ ሓወልቲ NK13 - ትሑት CPO መጠን-
77 ኪዳነ ገ/ኣነንያ ኣለማዮ ሓወልቲ NK14 - ትሑት CPO መጠን-
78 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም ሓወልቲ H31121 - ትሑት CPO መጠን-
79 ካሳሁን ገ/ሚካኤለ በላይ ሓወልቲ SD6 - ትሑት CPO መጠን-
80            
81 ዘምዘም በሪሀ ኑሩ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
82 ዮርዳኖስ ገ/ሄር ደለብ ሓወልቲ AH05 - ትሑት CPO መጠን-
83 ዮርዳኖስ ገ/ሄር ደለብ ሓወልቲ AH06 - ትሑት CPO መጠን-
84 ዮናስ ገ/ጀወርግስ ተስፋይ ሓወልቲ NK13 - ትሑት CPO መጠን-
85 ገ/ሂወት በርሀ ንጉስ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
86 ገ/ሂወት ባይሩ ተስፋ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
87 ገ/ሄር መብራህቱ በርሀ ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
88            
89 ገ/ሰለሴ ደሰታ ገብሩ ሓወልቲ AH04 - ትሑት CPO መጠን-
90 ገ/ኣምላክ ገ/ማርያም መዝገበ ሓወልቲ NK13 - ትሑት CPO መጠን-
91 ገ/ኪሮስ ኣብርሃ ገ/ፃድቅ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
92 ገ/የሱስ ኣረጋይ ሃይሉ ሓወልቲ NK12 - ትሑት CPO መጠን-
93 ገ/የሱስ ገ/መድህን ደመወዝ ሓወልቲ AH04 - ትሑት CPO መጠን-
94 ጉሩም ገ/ኣነንያ ደመወዝ ሓወልቲ DH12 - ትሑት CPO መጠን-
95 ጉሩም ገ/ኣነንያ ደመወዝ ሓወልቲ H31121 - ትሑት CPO መጠን-
96            
97 ፀጋይ ኣዳነ ኣበራ ሓወልቲ TW04 - ትሑት CPO መጠን-
98 ፅላሎም ኣስራት ወ/ገሪማ ሓወልቲ HP11 - ትሑት CPO መጠን-
99 ፍረወይኒ ገብሩ ወ/ስላሴ ሓወልቲ AH09 - ትሑት CPO መጠን-
100 ፍረወይኒ ኪዳኑ ሃደራ ሓወልቲ SD7 - ትሑት CPO መጠን-
101 ፍረወይኒ መብራህቶም ገ/ሚካአል ሓወልቲ H31122 - ትሑት CPO መጠን-
102 ፍረወይኒ መብራህቶም ገ/ሚካአል ሓወልቲ SD7 - ትሑት CPO መጠን-
103 ሃ/ማርያም ሙለት በርሀ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
104 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወሪያት ሓድነት HD102 - ትሑት CPO መጠን-
105 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወሪያት ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
106 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
107 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
108 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ ሓድነት HD92 - ትሑት CPO መጠን-
109 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ ሓድነት HD96 - ትሑት CPO መጠን-
110 ሃ/ስላሴ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
111 ሃይለ ሓጎስ ከበደው ሓድነት HD92 - ትሑት CPO መጠን-
112 ሃይለ ሓጎስ ከበደው ሓድነት HD94 - ትሑት CPO መጠን-
113 ሃይሉ መሓሪ ሓዱሽ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
114 ሃፍታሙ ኪሮስ ውብሸት ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
115 መሓሪ ዓምደ ታደሰ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
116 መሓሪ ሃ/ስላሴ ጥዑማይ ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
117 መሰረት ኣለምሰገድ ገ/ታትዮስ ሓድነት HD96 - ትሑት CPO መጠን-
118            
119 መብራህቱ ብርሃነ ገ/ሄር ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
120 መብራህቱ ፀጋይ ተ/ሃይማኖት ሓድነት HD92 - ትሑት CPO መጠን-
121 መኮነን ስዩም በላይ ሓድነት TK268 - ትሑት CPO መጠን-
122 ምልዕተ ታከለ በርሀ ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
123 ሰለሞን ኣብርሃ ኣርኣያ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
124 ሰለሞን ሃይሉ ገ/መድህን ሓድነት KD1 - ትሑት CPO መጠን-
125 ሰናይት ሃይለ ገ/ሂዎት ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
126            
127 ሽሻይ ገ/መኣንታ ወ/ገብርኤል ሓድነት HD96 - ትሑት CPO መጠን-
128 ቅብእቱ መኮነን ሳህለ ሓድነት AYD53 - ትሑት CPO መጠን-
129 ባህታ ፍስሃ ሓጐስ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
130            
131 ብርሃነ ፍትዊ ወ/ገብርኤል ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
132 ብርሃነ ፍትዊ ወ/ገብርኤል ሓድነት HD102 - ትሑት CPO መጠን-
133 ብርሃነ ገ/መኣንታ ወ/ገብርኤል ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
134 ብርሃነ ኪሮስ ገ/መስቀል ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
135 ተከሰተ ኪ/ማርያም ገ/ማርያም ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
136            
137 ትዕግስት ኣርአያ ገሰሰ ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
138 ንጉስ በርሀ ሃፍቱ ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
139 ንጉስ በርሀ ሃፍቱ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
140 አማሃ ገ/መድህን ወ/ማቲዩስ ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
141 አባዲ ለምለም ምስጉን ሓድነት HD102 - ትሑት CPO መጠን-
142 ዓ/ቃድር መሓመድ ኣውሳዒድ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
143 ኣለነ ሓጎስ ረዳ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
144 ኣማኑኤል ገ/መድህን ኣባዲ ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
145 ኣማኑኤል ገድሉ ቢያድግልኝ ሓድነት HD92 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-- ትሑት CPO መጠን-
146 ኣስቴር ገ/መድህን ኣለማዮህ ሓድነት TK493 - ትሑት CPO መጠን-
147 ኣንዋር መሓመድ ስዒድ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
148 ኣክበረት ገ/ፃዲቅ ሃይሉ ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
149 ኣፅብሃ ገብረ ገ/ስላሴ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
150 ኤልያስ ካሕሳይ ብርሃን ሓድነት HD96 - ትሑት CPO መጠን-
151 ኤልያስ ረዳ ዘውዱ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
152 እኒ   ሃፍቶም ን   ዮውሃንስ ን - - ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
153            
154 እኒ   ብርሃኑ     ሰለሞን  - - ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
155 እኒ   ኣሰገደች ን   ጉዕሽ  - - ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
156 እኒ   ኣታክልቲ ን   ዳንኤል ን - - ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
157 እኒ   ገርግሽ ን   ሃብቶም ን - - ሓድነት HD90 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
158 እኒ   ጉዕሽ     ፀጋይ ን - - ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
159 እኒ   ጉዕሽ     ፀጋይ ን - - ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
160 እኒ   ጉዕሽ     ፀጋይ ን - - ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
161 እኒ   ግደይ ን   ሚካኤል  - - ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
162 እኒ   ፀጋይ ን   ተስፋይ  - - ሓድነት HD96 - ትሑት CPO መጠን-
163 እያሱ ዳርጌ መንግስቴ ሓድነት TK474 - ትሑት CPO መጠን-
164            
165 እፃይ ህሊና በርሀ ሓድነት TK268 - ትሑት CPO መጠን-
166 እፃይ ህሊና በርሀ ሓድነት TK477 - ትሑት CPO መጠን-
167 ኪዳነማርያም ተስፋኡ ገብረ ሓድነት TK493 - ትሑት CPO መጠን-
168            
169 ካሕሱ ዘፈረብርሃን ወ/ገብርኤል ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
170            
171 ክብሮም ካሳሁን ገ/ማርያም ሓድነት AYD53 - ትሑት CPO መጠን-
172 ክብሮም ካሳሁን ገ/ማርያም ሓድነት HD106 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-- ትሑት CPO መጠን-
173 ወ/ብርሃን ሓዱሽ መረሳ ሓድነት TK268 - ትሑት CPO መጠን-
174 ወ/ብርሃን ሓዱሽ መረሳ ሓድነት TK493 - ትሑት CPO መጠን-
175 ወ/ኣብርሃ ገ/መስቀል ሓጎስ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
176 ወ/ኣብርሃ ገ/መስቀል ሓጎስ ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
177 ወ/ገብርኤል ኣማረ ወ/ቻኣል ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
178 ዘርኢሰናይ ብርሃነ ወልህለሳ ሓድነት AYC2VU - ትሑት CPO መጠን-
179 ዘርኣይ ገብሩ ኪዳኑ ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
180 ዘካርያስ ገ/የሓንስ ፍትዊ ሓድነት HD90 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-- ትሑት CPO መጠን-
181 ዙፋን ገ/ኪዳን ሓዱሽ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
182 ደሳለኝ ብርሃነ ወልህለስ ሓድነት AYC4VU - ትሑት CPO መጠን-
183 ደሳለኝ ሓድሽ የዕብዮ ሓድነት HD102 - ትሑት CPO መጠን-
184 ገ/ሄር ገሰሰው ወልዱ ሓድነት TK266 - ትሑት CPO መጠን-
185 ገ/መስቀል መለስ ሓለፎም ሓድነት HD104 - ትሑት CPO መጠን-
186 ገ/ኣምላክ ገ/ስላሴ ለማ ሓድነት TK493 - ትሑት CPO መጠን-
187 ገ/ክርስቶስ ነጋሽ ገብሩ ሓድነት HD96 - ትሑት CPO መጠን-
188 ገ/ፃድቃን ፀጋይ ግርማይ ሓድነት HD98 - ትሑት CPO መጠን-
189            
190            
191 ፀጋይ ገ/ሄር በርሀ ሓድነት HD102 - ትሑት CPO መጠን-
192 ፀጋይ ገ/ሄር በርሀ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
193 ፀጋይ ገ/ሄር በርሀ ሓድነት HD100 - ትሑት CPO መጠን-
194 ፀጋይ ሕሉፍ በርሃ ሓድነት KD1 - ትሑት CPO መጠን-
195 ፀጋይ ሕሉፍ በርሃ ሓድነት TK493 - ትሑት CPO መጠን-
196            
197 ፋሲል ኪ/ማርያም ተስፋይ ሓድነት HD106 - ትሑት CPO መጠን-
198 ፋሲል ኪ/ማርያም ተስፋይ ሓድነት HD90 - ትሑት CPO መጠን-
199 ፍፅም ገ/ገርግስ ብሩ ሓድነት HD92 - ትሑት CPO መጠን-
200 ሃ/ማርያም ተ/ስላሴ ገ/ስላሴ ሰሜን SL3861210 - ትሑት CPO መጠን-
201 ሓዳስ ተ/ብርሃን ገ/መስቀል ሰሜን LC11027 - ትሑት CPO መጠን-
202 መሓሪ ገብሩ ሃይሉ ሰሜን SL150 - ትሑት CPO መጠን-
203 መሓሪ ገብሩ ሃይሉ ሰሜን SL386117 - ትሑት CPO መጠን-
204            
205 መዝገበ ተሰማ ብስራት ሰሜን SL386116 - ትሑት CPO መጠን-
206 ምስግና ተ/ማርያም ሓጎስ ሰሜን SL275 - ትሑት CPO መጠን-
207 ሞለች ካሕሳይ ለማ ሰሜን SL38614 - ትሑት CPO መጠን-
208 ሰለሙን ገ/ኪሮስ ገ/ስላሴ ሰሜን SL386127 - ትሑት CPO መጠን-
209 ሰፍያ መሓመድ ሰዒድ ሰሜን SL386126 - ትሑት CPO መጠን-
210            
211 በሪሁ ደስታ ገ/ስላሴ ሰሜን SL275 - ትሑት CPO መጠን-
212 በሪሁ ዕቡይ ሃይሉ ሰሜን SL225 - ትሑት CPO መጠን-
213            
214 ብርክቲ ገ/ዮሃንስ ኪዳነ ሰሜን SL150 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
215 ብርክቲ ገ/ዮሃንስ ኪዳነ ሰሜን SL3861210 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
216 ተስፋይ ሓጎስ ካሕሳይ ሰሜን SL151 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
217 ተክለ ኪሮስ አማረ ሰሜን SL38614 - ትሑት CPO መጠን-
218 ታምራት መረሳ ገ/ዋህድ ሰሜን SL38619 - ትሑት CPO መጠን-
219 አታክልቲ በሪሁ መኮነን ሰሜን SL226 - ትሑት CPO መጠን-
220 ኤልሳ ኣስመላሽ ኣብርሃ ሰሜን SL150 - ትሑት CPO መጠን-
221            
222 እኒ   ገ/ሚካኤልን  ተ/ሚካኤልን - - ሰሜን SL227 - ትሑት CPO መጠን-
223 ካሕሱ ኣፅብሃ ሓለፎም ሰሜን SL386129 - ትሑት CPO መጠን-
224 ካልኣዩ ኣያሌው ረዳ ሰሜን SL226 - ትሑት CPO መጠን-
225 ዘነበ ገ/ኣረጋዊ ተሰማ ሰሜን SL386118 - ትሑት CPO መጠን-
226 ዘውዴ ሃ/ስላሴ ገ/ሃንስ ሰሜን SL151 - ትሑት CPO መጠን-
227 ይብራህ ሃንስ ኪዳኑ ሰሜን SL38616 - ትሑት CPO መጠን-
228            
229            
230            
231 ገ/ፃድቃን ወ/ገርግስ ሃ/ማር\ም ሰሜን SL150 - ትሑት CPO መጠን-
232 ፀጋ ሃይላይ ግርማይ ሰሜን SL3861210 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
233 ፀጋይ ወ/ችኣል ነርአ ሰሜን SL275 - ትሑት CPO መጠን-
234            
235 ሃይሉ መሓሪ ሓዱሽ ዓይደር MH009 - ትሑት CPO መጠን-
236            
237 ሃፍቶም መብራህቱ ፀጋይ ዓይደር GA9 - ትሑት CPO መጠን-
238 ሑሴን ብርሃን መሓመድ ያሲን ዓይደር MH005 - ትሑት CPO መጠን-
239 ሂወት ደስታ ሓጎስ ዓይደር KF22 - ትሑት CPO መጠን-
240 መሓሪ ግደይ ምሕረቱ ዓይደር MH007 - ትሑት CPO መጠን-
241 መብራህቱ ገ/ማርያም ገ/መድህን ዓይደር GA9 - ትሑት CPO መጠን-
242 ምትኩ ካሕሳይ ገ/መድህን ዓይደር KF109 - ትሑት CPO መጠን-
243 ሞሳ ኣህመድ መህመድኑር ዓይደር MH007 - ትሑት CPO መጠን-
244 ሰለሞን ገ/ሄር ሰለሞን ዓይደር MH024 - ትሑት CPO መጠን-
245 ሽሻይ ገ/ሄር ወ/ኣረጋይ ዓይደር AD45 - ትሑት CPO መጠን-
246            
247 በረከት ካሕሳይ መለሰ ዓይደር MH020 - ትሑት CPO መጠን-
248 ባርያጋብር ገ/ሂወት ገብረእግዚኣብሔር ዓይደር KF91 - ትሑት CPO መጠን-
249 ብርሃነ በሪሁ ደስታ ዓይደር KF64 - ትሑት CPO መጠን-
250            
251 ተስፋይ በርሀ ተስፋይ ዓይደር GA9 - ትሑት CPO መጠን-
252 አባዲ ለምለም ምስጉን ዓይደር MH008 - ትሑት CPO መጠን-
253 አዲሰ በርሀ ገብረዝጊ ዓይደር GA9 - ትሑት CPO መጠን-
254            
255            
256            
257 ኣረጋዊ በርሀ ገ/ህይወት ዓይደር KF50 - ትሑት CPO መጠን-
258 ኣክሊሉ ታደሰ ደስታ ዓይደር KF94 - ትሑት CPO መጠን-
259            
260            
261 እኒ   ኢብራሂም ን   ማሕፊዝ ን - - ዓይደር MH018 - ትሑት CPO መጠን-
262            
263 እኒ ኣክሊሉን ዳንኤልን ኤፍሬምን - - ዓይደር MH004 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-- ትሑት CPO መጠን-
264 እኒ   ገብረ     ሃፍቱ  - - ዓይደር MH024 - ትሑት CPO መጠን-
265 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም ዓይደር MH019 - ትሑት CPO መጠን-
266 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም ዓይደር MH021 - ትሑት CPO መጠን-
267 ወሊድ ፍስሃ ተስፋይ ዓይደር MH006 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
268 ወልዱ ዮሃንስ ተስፋይ ዓይደር KF96 - ትሑት CPO መጠን-
269 ዘይኑኒን ኑሩ መሓመድኑሩ ዓይደር MH027 - ትሑት CPO መጠን-
270 የማነ ሰሎሙን ኣስረስ ዓይደር MH016 - ትሑት CPO መጠን-
271 ይኩኖኣምላክ ኣባይ ኣብርሃ ዓይደር KF109 - ትሑት CPO መጠን-
272 ገ/መሰቀል ኣይናለም እምባየ ዓይደር MH022 - ትሑት CPO መጠን-
273            
274 ገ/ስላሴ ገ/ኪሮስ ኣባይ ዓይደር AD45 - ትሑት CPO መጠን-
275 ገ/ሩፋኤል መብራህቱ ገ/ሂዎት ዓይደር MH021 - ትሑት CPO መጠን-
276 ገ/ኪሮስ ገ/ኪዳን ገ/ዮስስ ዓይደር KF97 - ትሑት CPO መጠን-
277 ገብረ ገብሩ ገ/ሚካኤል ዓይደር KF50 - ትሑት CPO መጠን-
278            
279 ግርማይ ሰሙር ጊደይ ዓይደር KF50 - ትሑት CPO መጠን-
280 ፀጋ ገ/ስላሴ ገ/ሂወት ዓይደር KF50 - ትሑት CPO መጠን-
281 ፀጋ ካሕሳይ ገ/ሚካኤል ዓይደር MH021 - ትሑት CPO መጠን-
282 ፋንስ ሓዱሽ ለገሰ ዓይደር KF91 - ትሑት CPO መጠን-
283 ፍስሃየ ካሕሳይ ኣብርሃ ዓይደር MH006 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-- ትሑት CPO መጠን-
284 ሃብቶም ገ/ሂወት ተስፋሁነይ ዓዲሓቂ BD54 - ትሑት CPO መጠን-
285 ሃብቶም ገ/ሂወት ተስፋሁነይ ዓዲሓቂ K89 - ትሑት CPO መጠን-
286 ሃብቶም ገ/ሂወት ተስፋሁነይ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
287 ሃይላይ ኣባዩ ብሩ ዓዲሓቂ K73 - ትሑት CPO መጠን-
288 ሃይላይ ኣባዩ ብሩ ዓዲሓቂ K89 - ትሑት CPO መጠን-
289 ሓዳስ ገ/መስቀል ኣረፈ ዓዲሓቂ RT8 - ትሑት CPO መጠን-
290 ሃፍታሙ ፍቃዱ ሐጎስ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
291 ሃፍቶም ገ/ሂወት ኣብርሃ ዓዲሓቂ BK30 - ትሑት CPO መጠን-
292 ሃፍቶም ሃ/ኪሮስ ተ/ሃማኖት ዓዲሓቂ K86 - ትሑት CPO መጠን-
293 ሄለን ሕሉፍ ሃፍቱ ዓዲሓቂ BK47 - ትሑት CPO መጠን-
294 ሄዋን ዘርኡ ገ/ፃድቕ ዓዲሓቂ K89 - ትሑት CPO መጠን-
295 ለተሚካኤል ረዳ ወ/ገሪማ ዓዲሓቂ NG1 - ትሑት CPO መጠን-
296            
297 ለታይ ካሕሳይ ገ/ሃንስ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
298 ለትሽ ግርማይ ገብሩ ዓዲሓቂ BK47 - ትሑት CPO መጠን-
299 ለትሽ ግርማይ ገብሩ ዓዲሓቂ NG2 - ትሑት CPO መጠን-
300            
301            
302            
303 ሙሉ ኪሮስ ኣብርሃ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
304 ሙሉብርሃን ወ/ገብርኤል ቡሩ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
305 ሙሉኣለም ግደይ ተስፋይ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
306            
307 ሙዑዝ ገ/ሚካኤል ጎሽ ዓዲሓቂ NG2 - ትሑት CPO መጠን-
308 ሚልካ ሕሉፍ ሃፍቱ ዓዲሓቂ BK30 - ትሑት CPO መጠን-
309 ሚልዮን ገ/ሄር ገ/መድህን ዓዲሓቂ NG1 - ትሑት CPO መጠን-
310 ማሓሪ ሙለው ሓጎስ ዓዲሓቂ RT7 - ትሑት CPO መጠን-
311            
312 ሰናይት መዝገቦ ገ/ማርያም ዓዲሓቂ K82 - ትሑት CPO መጠን-
313 ሳሙኤል መንግስቱ ከለሎም ዓዲሓቂ NG2 - ትሑት CPO መጠን-
314            
315 ሸዊት ገ/ኪዳን ተስፋይ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
316 በሪሁ ብርሃኑ ገብረጨርቆስ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
317 ተስፋይ ኣይሙት ኣብርሃ ዓዲሓቂ K82 - ትሑት CPO መጠን-
318 ተስፋይ ገ/ማርያም ኣብርሃ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
319 ተስፋይ ንጉስ ከበደው ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
320 ታምራት ሓድጉ በርሀ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
321            
322 ታደሰ ገ/ማርያም መድሃንየ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
323            
324            
325 ኢድሪስ ዓብደላ ኣደም ዓዲሓቂ K80 - ትሑት CPO መጠን-
326 ኣለም ሓጎስ ወ/ኣነንያ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
327            
328 ኣሳምነው ግርማይ በላይ ዓዲሓቂ K79 - ትሑት CPO መጠን-
329            
330            
331 ኣስኳል ረዳኢ ሸጓዕ ዓዲሓቂ NG1 - ትሑት CPO መጠን-
332 ኣስኳል ረዳኢ ሸጓዕ ዓዲሓቂ NG2 - ትሑት CPO መጠን-
333 ኣረጋዊ ግደይ ገ/መድህን ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
334 ኣቤል ኣስፋው ተካ ዓዲሓቂ BK47 - ትሑት CPO መጠን-
335 ኣብረሀት ታረቀ ተኽለ ዓዲሓቂ BD54 - ትሑት CPO መጠን-
336 ኣብራሃለይ ብርሃነ ወ/ኣነንያ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
337 ኣብራሃለይ ብርሃነ ወ/ኣነንያ ዓዲሓቂ RT7 - ትሑት CPO መጠን-
338 ኣወል ከማል ዒሳ ዓዲሓቂ BK47 - ትሑት CPO መጠን-
339 ኣድህን ገ/መድህን እምባየ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
340            
341 ኤደን ካሕሱ ኣለነ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
342 ዕፃይ ሚላው ሃይሉ ዓዲሓቂ K81 - ትሑት CPO መጠን-
343            
344            
345 ኪዳነ ሓጎስ ገ/ማርያም ዓዲሓቂ K82 - ትሑት CPO መጠን-
346 ካሕሳይ ብርሃነ ለማ ዓዲሓቂ BK47 - ትሑት CPO መጠን-
347            
348 ወ/ሩፋኤል ኣለማዮ ኣረቂ ዓዲሓቂ BD54 - ትሑት CPO መጠን-
349            
350 ዘመዳ ግርማይ ኣስገዶም ዓዲሓቂ RT7 - ትሑት CPO መጠን-
351 ዘርኣይ ብርሃነ ደስታ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
352            
353 የማነ ኣፅብሃ ሃይሉ ዓዲሓቂ NG1 - ትሑት CPO መጠን-
354 የማነ ገ/ሄር ተስፋይ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
355 የውሃንስ ኪሮስ ሃይሉ ዓዲሓቂ K90 - ትሑት CPO መጠን-
356 ይሃይስ ገ/ሚካኤል ካሕሳይ ዓዲሓቂ NG037 - ትሑት CPO መጠን-
357 ዮናስ ገ/ሄር ኣፅብሃ ዓዲሓቂ K76 - ትሑት CPO መጠን-
358 ደምሴ በዛብህ ሊበን ዓዲሓቂ K77 - ትሑት CPO መጠን-
359 ገ/ሂወት ገሰሰ የዕብዮ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
360 ገ/ሂወት ሃይሉ ገ/ሚካኤል ዓዲሓቂ K84 - ትሑት CPO መጠን-
361 ገ/ሂወት ተኽላይ ገ/ጀወርግስ ዓዲሓቂ NG - ትሑት CPO መጠን-
362            
363 ገ/መድህን ሃ/ገብርኤል ሃፍቱ ዓዲሓቂ K86 - ትሑት CPO መጠን-
364            
365 ገ/ኪሮስ ገ/ፃዲቅ ገ/ሂዎት ዓዲሓቂ K89 - ትሑት CPO መጠን-
366 ጌቱ ሓዱሽ ተስፋይ ዓዲሓቂ BK47 - ትሑት CPO መጠን-
367            
368 ጠዓመ ይርጋው መከሻ ዓዲሓቂ BK30 - ትሑት CPO መጠን-
369            
370 ፅጋቡ ሕሉፍ ኣበበ ዓዲሓቂ K88 - ትሑት CPO መጠን-
371 ሃይለ ገ/ሄር ተገኝ ኩሓ L2 - ትሑት CPO መጠን-
372 ኣሊ ኣብራሂም ዐራሳ ኩሓ QG6 - ትሑት CPO መጠን-
373 ኣንዋር ከድር ሁሰን ኩሓ L2 - ትሑት CPO መጠን-
374 ገ/ዮውሃን ገ/ኪሮስ ተክሌ ኩሓ QG7 - ክፍሊት መዛዘሚ ዓመት ስለዝወሰኸ-
375 ፍፁም ወ/ስላሴ ባህታ ኩሓ L2 - ትሑት CPO መጠን-