ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ምልክታ

ምልክታ

ዋኒኑ፡- ውፅኢት ሊዝ ጨረታ 60 ምፍላጥ ይምልከት

ቤት ፅሕፈት ከተማ ልምዓት ከተማ መቐለ ሰዓርቲ ሊዝ ጨረታ ቑፅሪ 60 ነፂሩ ኣሎ፡፡ ስለዚ ስምኹም ካብዚ ንታሕቲ ዝተጠቀሰ 1 ደረጃ ሰዓርቲ ካብ 01/02/2010 ዓ/ም ክሳብ 14/02/2010 ዓ/ም ኣብ ዘሎ 10 ናይ ስራሕ መዓልትታት ኣብቲ ተወዳዲርኹም ዝሰዓርኩምሉ ክፍለ ከተማ ቀሪብኩም ቕድምያ ክፍሊት ብምፍፃም ውዕሊ ክትኣስሩ ናይ ተጠቃማይነት ምስክር ወረቐትን ሳይት ፕላንን ክትወስዱ እናገለፅና ኣብ ዝተጠቀሰ እዋን ቀሪቦም ግቡኦም ኣብ ልዕሊ ዘይፈፀሙ ሰዓርቲ ብመሰረት መምርሒ ሊዝ ስጉምቲ ከምእንወስድ ነፍልጥ፡፡ ብካልእ ወገን ድማ 1 ደረጃ ሰዓራይ ውዕሊ እንተዘይፈፂሙ 2 ደረጃ ሰዓራይ፣ 2 ደረጃ ሰዓራይ ውዕሊ እንተዘይፈፂሙ ድማ 3 ደረጃ ሰዓራይ ብናይ 1 ደረጃ ዝሰዓሮ ዋጋን ሐዚ ክከፍሎ ዝወሰኖ ቅድሚያ ክፍሊት መሰረት ውዕል ንምእሳር ዝከኣል ኮይኑ እዚ ዝፍፀም ድማ 2 3 ደረጃ ሰዓርቲ ብናይ ባዕሎም ድሌት ብእዋኑ ብማመልከቻ እንተመልክቱ እንተለው ጥራሕ እዩ፡፡ ብተወሳኺ ብዛዕባ ውፅኢት ጨረታ ቑፅሪ 60 ሓበሬታ እንተደልዩ ድማ ብመርከብ ሓበሬታ http://www.mekelleadministration.gov.et; http://www.mekellecity.gov.et ከምኡ እውን http://www.milkta.com ከተማ መቐለ ምርኣይ ዝከኣል ምዃኑ ንገልፅ፡፡

 

ምስ ሰላምታ

 

ቅዳሕ

-    ንዓዲሓቂ ክ/ከተማ ከ/ስራሕ መሬት ምል/ማናጅመንትን

-      ንሓወልቲ ክ/ከተማ ከ/ስራሕ መሬት ምል/ማናጅመንትን

-      ንሰሜን ክ/ከተማ ከ/ስራሕ መሬት ምል/ማናጅመንትን

-      ንዓይደር ክ/ከተማ ከ/ስራሕ መሬት ምል/ማናጅመንትን

-      ንሓድነት ክ/ከተማ ከ/ስራሕ መሬት ምል/ማናጅመንትን

-      ንኩሓ ክ/ከተማ ከ/ስራሕ መሬት ምል/ማናጅመንትን

መቐለ