ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ዝርዝር ሰዓርቲ ካብ 1ይ - 3ይ ደረጃ ዘርኢ ሰደቓ ጨረታ 60

 


ዝርዝር ሰዓርቲ ካብ 1ይ - 3ይ ደረጃ ዘርኢ ሰደቓ ጨረታ 60
 
ሪ/ቁፅሪ ሽም ሽም ኣቦ  ሽም ኣቦሓጎ  ፓ/ቁፅሪ ክ/ከተማ ግልጋሎት ስፍሓት ነፀላ ዋጋ ካብ 80% ሲፒኦ ቅ/ክፍሊት ካብ 20% መ/ዘመን ድምር ደረጃ  
ሓወልቲ                                
AH01                                
7,570 ይግዛው ብርሃኑ ከበደ AH01 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 19,021.50 80.00 25,924.50 20 10.00 30 90.00 1  
1,638 ተኽላይ ወላይ ገብሩ AH01 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 16,666.00 70.09 25,924.50 20 10.00 30 80.09 2  
8,500 ሚካኤል ኣፈወርቅ ሃይሉ AH01 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 15,500.00 65.19 26,000.00 20 10.00 30 75.19 3  
AH02                                
1,642 ተኽላይ ወላይ ገብሩ AH02 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 16,666.00 80.00 25,924.50 20 13.33 30 93.33 1  
7,533 በረኸት ገ/ማርያም ኣባይ AH02 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 15,070.00 72.34 26,000.00 20 13.33 30 85.67 2  
7,655 ወ/ስላሴ ገ/ማርያም ካሕሳይ AH02 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 15,001.19 72.01 25,924.50 20 13.33 30 85.34 3  
AH03                                
3,350 ደጀን ደስታ ገ/ሚካኤል AH03 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 17,000.00 80.00 25,925.00 21 14.00 30 94.00 1  
1,988 ኣብረሃ ሓድጉ ገ/እዝጊ AH03 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 16,576.16 78.01 25,924.50 22 14.67 28 92.67 2  
11,358 ፋንስ ሓዱሽ ለገሰ AH03 ሓወልቲ  ንግዲ ትካል 315.00 15,300.00 72.00 26,000.00 20.5 13.67 30 85.67 3  
AH04                                
333 ከይርያ መሓመድያስን ሑሰየን AH04 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 12,120.00 80.00 7,600.00 20 16.00 50 96.00 1  
3,954 ገ/መድህን ኣርኣያ ተስፋይ AH04 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,500.00 62.71 7,500.00 20 16.00 50 78.71 2  
6,848 ገ/ሚካኤል ብርሃነ ኣብርሃ AH04 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,519.00 56.23 7,490.00 20 16.00 50 72.23 3  
AH05                                
7,191 ኣታክልቲ ሃንስ ኪዳኑ AH05 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,155.55 80.00 7,500.00 20 16.00 50 96.00 1  
6,732 ትርሓስ ኣፅብሃ ኣለማዮ AH05 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,116.75 70.92 7,490.00 20 16.00 50 86.92 2  
8,122 ኣቡበከር ኑርሑሴን ኣደም AH05 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,057.00 70.40 7,490.00 20 16.00 50 86.40 3  
AH06                                
6,464 ሓድሽ መብራህቱ ገብሩ AH06 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,520.19 80.00 7,500.00 20 16.00 50 96.00 1  
7,196 ሃፍቶም ገ/ስላሴ በየነ AH06 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,514.00 79.94 7,500.00 20 16.00 50 95.94 2  
2,058 ለተማርያም ተላ ገ/እዝጊ AH06 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 7,800.00 73.24 7,490.00 20 16.00 50 89.24 3  
AH07                                
8,528 ገ/መስቀል በርሀ ተመልስ AH07 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,927.00 80.00 7,490.00 20 8.00 50 88.00 1  
1,220 ፍረወይኒ በርሀ ካሕሳይ AH07 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,005.00 72.57 7,490.00 21 8.40 50 80.97 2  
29 ሞሳ ኣሕመድ መሓመድኑር AH07 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,000.00 72.53 7,500.00 20 8.00 50 80.53 3  
AH08                                
8,665 ኑርያ ኣሕመድ ሳሊሕ AH08 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,344.00 80.00 7,600.00 20 8.00 50 88.00 1  
2,800 ኣሉላ ገ/ኢሳስ ገ/ሄር AH08 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,555.00 73.24 7,490.00 20 8.00 50 81.24 2  
6,470 ብርሃነ ገ/ማርያም ኣፅበሃ AH08 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,520.19 72.95 7,500.00 20 8.00 50 80.95 3  
AH09                                
8,399 ሓፊዝ ሓቢብ ሑሴን AH09 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,001.00 80.00 7,600.00 20 8.00 50 88.00 1  
2,809 ኣሉላ ገ/ኢሳስ ገ/ሄር AH09 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,555.00 76.43 7,490.00 20 8.00 50 84.43 2  
8,652 ሓጐስ ኪዳነ ኣባይ AH09 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,516.16 76.12 7,490.00 20 8.00 48 84.12 3  
AH10                                
7,478 ተኽሊት ገ/ሃንስ ገ/ትንሳኤ AH10 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,221.00 80.00 7,490.00 24 9.60 50 89.60 1  
531 ኣለም ባራኪ ወልደጊዮርግስ AH10 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 7,555.55 59.14 7,490.00 50 20.00 21 79.14 2  
7,961 በሪሁ ሀይሉ ገ/ዮሃንስ AH10 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,213.00 64.28 8,000.00 20 8.00 50 72.28 3  
AH11                                
6,717 ኣብርሃ ሃይላይ ረዳ AH11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,560.80 80.00 7,490.00 20 8.00 49 88.00 1  
7,954 ኣበባ ተስፋይ ሃደራ AH11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,423.00 78.85 7,490.00 20 8.00 50 86.85 2  
2,581 ገርግስ ሃ/ማርያም ተ/ማርያም AH11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,123.00 76.34 7,490.00 20 8.00 50 84.34 3  
AH12                                
8,010 ዘርኣይ ሃፍቱ ኣድሓኖም AH12 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,616.00 80.00 7,490.00 20 8.33 50 88.33 1  
1,360 ክፍለማርያም ክንደያ እንተሃዉ AH12 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,204.00 69.36 7,490.00 20 8.33 50 77.69 2  
2,057 ፅጋብ ተስፋይ ገ/ሄር AH12 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,555.50 64.47 7,490.00 30 12.50 40 76.97 3  
AH13                                
6,922 ፀጋ ገ/ስላሴ ገ/ሂወት AH13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,010.00 80.00 7,490.00 21 8.40 50 88.40 1  
8,471 ኣብርሃ ሃይላይ ረዳ AH13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,005.50 79.96 7,490.00 20 8.00 49 87.96 2  
6,557 እኒ ኣሚት ን ብርሃን  - - AH13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,876.00 78.93 7,490.00 20 8.00 50 86.93 3  
DH12                                
7,871 ሃረግ ኣረጋሀኝ ገ/ሄር DH12 ሓወልቲ መንበሪ 264.62 12,011.00 80.00 7,131.51 20 8.00 50 88.00 1  
7,600 ሚኪኤለ ገ/መስቀል ደስታ DH12 ሓወልቲ መንበሪ 264.62 11,500.00 76.60 7,150.00 20 8.00 50 84.60 2  
8,466 ሃይለ ኪ/ማርያም ግርማይ DH12 ሓወልቲ መንበሪ 264.62 11,255.00 74.96 7,200.00 20 8.00 48 82.96 3  
DH3                                
3,947 ዘውዴ ገ/ዮሃንስ ተመልስ DH3 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,525.00 80.00 4,716.25 20 8.00 50 88.00 1  
7,275 ክብሮም ተክለ ገ/መድህን DH3 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,513.00 66.03 4,717.00 20 8.00 48 74.03 2  
2,112 ኣርዐዶም ኪዳኑ ሓድጉ DH3 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,225.00 64.03 4,717.00 20 8.00 50 72.03 3  
H31121                                
7,102 መሓመድ ስዒድ መ/ኣብራሂም ይሕደጉ H31121 ሓወልቲ መንበሪ 238.00 10,200.00 80.00 10,200.00 20 8.00 48 88.00 1  
6,678 ብርሃነ ኣብርሃ ገ/ስላሴ H31121 ሓወልቲ መንበሪ 238.00 10,119.00 79.36 10,186.40 20 8.00 50 87.36 2  
8,378 ሃይላይ ሓድጉ ገብረዝጊ H31121 ሓወልቲ መንበሪ 238.00 10,112.00 79.31 10,186.40 20 8.00 40 87.31 3  
H31122                                
8,331 ሬድዋን ሙስጠፋ ኢብራሂም H31122 ሓወልቲ መንበሪ 238.00 9,777.00 80.00 10,187.00 20 8.33 48 88.33 1  
469 ማና ጣሰው ኣድሃና H31122 ሓወልቲ መንበሪ 238.00 9,629.00 78.79 10,190.00 20 8.33 50 87.12 2  
8,159 ኣወል ከድር ኣብራር H31122 ሓወልቲ መንበሪ 238.00 9,300.00 76.10 10,186.40 20 8.33 50 84.43 3  
HP11                                
6,341 ገ/ሄር ሃፍተ ገ/ሊባኖስ HP11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 12,819.00 80.00 7,500.00 20 8.00 50 88.00 1  
6,675 ብርሃነ ኣብርሃ ገ/ስላሴ HP11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 12,519.00 78.13 7,490.00 20 8.00 50 86.13 2  
7,205 ሄኖክ የማነ ኣሰፋ HP11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,152.00 69.60 7,500.00 20 8.00 50 77.60 3  
NK11                                
8,439 ዘርኣይ ሃፍቱ ኣድሓኖም NK11 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 10,600.00 80.00 7,490.00 20 16.00 50 96.00 1  
8,206 ብርሃነ ኣብርሃ ገ/ስላሴ NK11 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 9,519.00 71.84 7,190.40 20 16.00 50 87.84 2  
954 ጠዓመ ኣድሓኖም ሃይሉ NK11 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 9,512.00 71.79 7,191.00 20 16.00 50 87.79 3  
1,075 የማነ ተ/ሚካኤል ገ/መስቀል NK11 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 9,512.00 71.79 7,191.00 20 16.00 50 87.79 3  
NK12                                
2,432 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም NK12 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 9,100.00 79.81 7,190.40 22 8.80 48 88.61 1  
7,820 ሙሉወርቅ ኣታክልቲ ኣለማዮህ NK12 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 9,122.00 80.00 7,191.00 20 8.00 50 88.00 2  
14 ራንያ ዓብደልዋስዕ ዓብዱሰላም NK12 ሓወልቲ መንበሪ 168.00 8,899.00 78.04 7,490.00 20.5 8.20 48 86.24 3  
NK13                                
2,238 ፅጋብ ካሕሳይ ገ/ኪደን NK13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,188.00 80.00 14,714.00 20.05 8.02 50 88.02 1  
7,341 ገ/ሄር ሀፋቱ ኣድሓኖም NK13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,012.00 71.59 7,490.00 20 8.00 50 79.59 2  
7,277 መ/ኣደም ሙሰጠፈ ኢብራሂም NK13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,000.00 71.51 7,490.00 20 8.00 45 79.51 3  
NK14                                
99 ነጃት ኑሩ ኢብራሂም NK14 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 12,120.00 80.00 7,600.00 20 8.00 50 88.00 1  
2,436 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም NK14 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,100.00 60.07 7,490.00 22 8.80 48 68.87 2  
3,429 ታጁደን መሓመድ ሺፋ NK14 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,899.50 58.74 7,490.00 20.5 8.20 48 66.94 3  
SD1                                
7,279 ሚኪኤለ ገ/መስቀል ደስታ SD1 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,500.00 80.00 6,500.00 20 8.00 50 88.00 1  
1,031 ኣስኳል ሃ/ስላሴ መብራህቱ SD1 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,121.00 77.36 7,500.00 20 8.00 50 85.36 2  
1,000 ፀጋይ ክንፈ ባህታ SD1 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,012.00 76.61 9,174.40 20 8.00 50 84.61 3  
SD10                                
1,707 ሃይለኣብ ኣርዐዶም ኪዳኑ SD10 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,521.00 80.00 6,449.00 20 8.00 50 88.00 1  
6,657 ዘመንፈስ ደበሱ ተስፋይ SD10 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,156.00 69.62 6,450.00 23 9.20 49 78.82 2  
8,014 ዝናቡ ታከለ ወንዴ SD10 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,123.00 69.37 6,500.00 21 8.40 50 77.77 3  
SD11                                
6,414 ሓጉሽ ሓድጉ በርሀ SD11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 13,000.00 80.00 6,450.00 20 8.00 50 88.00 1  
959 ሃይላይ ተካ ሃይሉ SD11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,270.00 69.35 6,448.75 20 8.00 50 77.35 2  
11,381 እኒ  ኣሚት ን ብርሃን  - - SD11 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,789.00 66.39 6,450.00 20 8.00 50 74.39 3  
SD12                                
4,076 ዘውዴ ገ/ዮሃንስ ተመልስ SD12 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 12,227.00 80.00 6,448.75 20 8.16 50 88.16 1  
7,971 ዘርኣይ ሃፍቱ ኣድሓኖም SD12 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,050.00 72.30 6,448.75 20 8.16 50 80.46 2  
7,584 ብርሃነ ገ/መድህን ንጉስ SD12 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,305.00 60.88 6,450.00 20 8.16 50 69.05 3  
SD13                                
1,723 ፍፁም ኣምሃ ሃ/ስላሴ SD13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,100.00 80.00 6,450.00 20 8.00 50 88.00 1  
565 ፌቨን ኣሰፋ ጉሳ SD13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,407.00 66.59 6,449.00 50 20.00 22 86.59 2  
8,311 ሃይሉ ፍፁም ፋንቱ SD13 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,555.50 75.69 6,450.00 20 8.00 50 83.69 3  
SD2                                
7,164 ገ/ሄር ሃፍተ ገ/ሊባኖስ SD2 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 12,119.00 80.00 6,450.00 20 8.00 50 88.00 1  
581 ሙሉጌታ ሃ/ስላሴ መIረሳ SD2 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,001.00 72.62 64,448.00 20 8.00 50 80.62 2  
368 ሃ/ስላሴ ጊደይ ካሕሳይ SD2 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,000.00 59.41 6,500.00 50 20.00 20 79.41 3  
SD3                                
1,530 ፅገሂወት ገ/ማርያም ባራኺ SD3 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,311.00 80.00 6,550.00 20 8.00 45 88.00 1  
17 ሃደራ ዘገየ ረዳ SD3 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,007.00 77.85 6,500.00 20 8.00 50 85.85 2  
380 ዳዊት ሃፍተ ጊየርግስ ኣበራ SD3 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,160.00 64.79 6,500.00 50 20.00 20 84.79 3  
SD4                                
2,337 ሃይላይ ኣባዲ ወንዴ SD4 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,050.00 80.00 6,449.00 20 11.43 50 91.43 1  
1,712 መርሃዊት ተ/ብርሃን ኣሰፋሃ SD4 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,721.00 77.62 6,448.75 21 12.00 50 89.62 2  
698 ገርግሽ ገብርሊባኖስ ገ/ሚካኤል SD4 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,250.00 74.21 6,449.00 20 11.43 50 85.64 3  
SD5                                
1,179 ዛይድ ካሕሳይ ግርማይ SD5 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 11,021.00 80.00 7,490.00 20 8.00 50 88.00 1  
1,733 ሃይሉ ወ/ገብርኤል ኣብርሃ SD5 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,200.00 74.04 6,448.75 20 8.00 50 82.04 2  
7,581 ብርሃነ ገ/መድህን ንጉስ SD5 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,600.00 69.69 6,450.00 20 8.00 50 77.69 3  
SD6                                
2,119 ለገሰ አቡየ ዓሊ SD6 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,100.00 80.00 6,450.00 20 16.00 50 96.00 1  
7,126 ታደሰ ተስፋይ ረዳኢ SD6 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,001.00 79.22 6,450.00 20 16.00 50 95.22 2  
340 ለኣከ ብርሃኑ ፀጋይ SD6 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,160.00 72.55 6,500.00 20 16.00 48 88.55 3  
SD7                                
8,446 ገ/ሄር ሃፍተ ገ/ሊባኖስ SD7 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,824.00 80.00 6,450.00 20 8.00 50 88.00 1  
7,049 ገ/መድህን ገ/ሔር ገ/ፃድቅ SD7 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,319.90 68.88 6,500.00 20 8.00 50 76.88 2  
7,779 ሽመልስ ማሙየ አስፋው SD7 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,221.00 68.15 6,450.00 20 8.00 50 76.15 3  
SD8                                
7,770 ሓድሽ ካሕሳይ ኣድሓኖም SD8 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,521.00 80.00 6,448.75 20 8.00 49 88.00 1  
4,283 ማርያም ዳብር ምትሕግጋዝ SD8 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 9,110.00 76.55 6,450.00 20 8.00 50 84.55 2  
733 ተስፋይ ገ/ሄር ገ/ዩሃንስ SD8 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,885.00 74.66 6,500.00 20 8.00 50 82.66 3  
SD9                                
1,731 ሸዊት ገ/መድህን ወላይ SD9 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,512.00 80.00 6,448.75 21 8.40 50 88.40 1  
406 ሃይላይ ብርሃነ ገ/ፃዲቕ SD9 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 8,714.00 66.32 6,560.00 50 20.00 20 86.32 2  
1,811 ክብሮም መለስ ገ/ሂዎት SD9 ሓወልቲ መንበሪ 175.00 10,021.00 76.26 6,449.00 20 8.00 50 84.26 3  
TW04                                
8,555 ዛይድ ፀጋይ ኣርኣያ TW04 ሓወልቲ መንበሪ 281.25 10,500.75 80.00 7,600.00 20 8.00 50 88.00 1  
1,972 ተኽላይ ወላይ ገብሩ TW04 ሓወልቲ መንበሪ 281.25 9,666.60 73.65 7,579.69 20 8.00 50 81.65 2  
11,378 እኒ   ሰለሞን ን   ዮውሃንስ ን - - TW04 ሓወልቲ መንበሪ 281.25 9,512.00 72.47 7,580.00 20 8.00 50 80.47 3  
ሓድነት                                
AYC1VU                                
3,161 ይስሓቅ ገ/ሚካኤል ሐጎስ AYC1VU ሓድነት መንበሪ 220.00 11,250.00 80.00 5,929.00 21 12.00 50 92.00 1  
3,233 ተስፋይ ኣሰፋ ዕቡይ AYC1VU ሓድነት መንበሪ 220.00 11,131.00 79.15 5,929.00 20 11.43 39 90.58 2  
5,170 ረዳኢ ግርማይ ፀጋይ AYC1VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,269.00 73.02 5,930.00 20 11.43 30 84.45 3  
AYC2VU                                
3,272 ግርማ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ AYC2VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,077.00 79.35 5,930.00 24 15.48 40 94.83 1  
6,065 ዘመንፈስ ደበሱ ተስፋይ AYC2VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,106.00 79.58 5,930.00 23 14.84 49 94.41 2  
3,362 ኣሸናፊ ሃ/ኪሮስ ግርማይ AYC2VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,111.00 79.62 5,930.00 21 13.55 49 93.16 3  
AYC3VU                                
5,021 ዳንኤል ተስፋይ ኣሰፋ AYC3VU ሓድነት መንበሪ 220.00 12,120.50 80.00 5,929.00 20 10.00 40 90.00 1  
1,548 ሃ/ስላሴ ኣምሃ ተስፋይ AYC3VU ሓድነት መንበሪ 220.00 11,116.00 73.37 5,930.00 20 10.00 50 83.37 2  
6,002 ካሳ ኣማረ መስፈን AYC3VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,150.00 66.99 5,929.00 20 10.00 50 76.99 3  
AYC4VU                                
4,352 ወልዴ ኣሉለ ስዩም AYC4VU ሓድነት መንበሪ 220.00 13,550.00 80.00 5,929.00 20 13.33 48 93.33 1  
3,206 አሸናፊ ሃ/ኪሮስ ግርማይ AYC4VU ሓድነት መንበሪ 220.00 13,006.00 76.79 5,930.00 20 13.33 40 90.12 2  
377 ዘርኣይ በርሄ መለስ AYC4VU ሓድነት መንበሪ 220.00 12,160.00 71.79 6,000.00 20 13.33 50 85.13 3  
AYC5VU                                
921 ፍሰሃ ደበሳይ ኣፅበሃ AYC5VU ሓድነት መንበሪ 220.00 12,261.00 80.00 6,738.00 20 13.33 50 93.33 1  
3,869 ሃ/ስላሴ ኣምሃ ተስፋይ AYC5VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,619.00 69.29 5,930.00 20 13.33 50 82.62 2  
4,643 ኣሮን ገብረትንሳኤ ባይሩ AYC5VU ሓድነት መንበሪ 220.00 9,565.00 62.41 5,929.00 20 13.33 50 75.74 3  
AYC6VU                                
792 ፍሰሃ ደበሳይ ኣፅበሃ AYC6VU ሓድነት መንበሪ 220.00 13,260.00 80.00 6,738.00 20 8.00 50 88.00 1  
2,928 ኣሸናፊ ሓዱሽ የዕብዮ AYC6VU ሓድነት መንበሪ 220.00 13,251.00 79.95 5,929.00 20 8.00 50 87.95 2  
4,069 ሃ/ስላሴ ኣምሃ ተስፋይ AYC6VU ሓድነት መንበሪ 220.00 10,516.00 63.44 5,930.00 20 8.00 50 71.44 3  
AYD39                                
2,773 ኣለም መሓሪ ተስፋይ AYD39 ሓድነት መንበሪ 250.00 8,150.00 80.00 6,738.00 20 13.33 50 93.33 1  
3,172 ነብያት ገብሩ ገ/መድህን AYD39 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,550.00 74.11 6,737.50 21 14.00 50 88.11 2  
3,945 ክሉል ወልዱ ተኽለ AYD39 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,515.00 73.77 6,737.50 20 13.33 50 87.10 3  
AYD41                                
3,974 ይስሓቅ ገ/ሚካኤል ሐጎስ AYD41 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,550.00 80.00 6,737.50 21 14.00 50 94.00 1  
5,242 ሰሎሜ ፅጌድንግል መንግስት AYD41 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,159.00 75.86 7,000.00 20 13.33 50 89.19 2  
1,697 ሃፍቱ ሃይለ ወረታ AYD41 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,120.50 75.45 6,738.00 20 13.33 48 88.78 3  
AYD42                                
3,839 ይስሓቅ ገ/ሚካኤል ሐጎስ AYD42 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,500.00 80.00 6,737.50 21 4.20 50 84.20 1  
5,050 ቢንያም ታደሰ ወ/ፃድቕ AYD42 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,220.00 70.25 6,737.50 20 4.00 30 74.25 2  
4,678 መሓሪ ገ/ስላሴ ኣብርሃ AYD42 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,175.00 69.90 6,738.00 20 4.00 50 73.90 3  
AYD43                                
1,404 ፍሰሃ ደበሳይ ኣፅበሃ AYD43 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,262.00 80.00 6,738.00 20 18.18 50 98.18 1  
167 ኣንዋር የሱፍ መሓመድ AYD43 ሓድነት መንበሪ 250.00 8,100.00 69.96 6,750.00 20 18.18 50 88.15 2  
4,297 ርግበ ካሕሳይ ተስፍኡ AYD43 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,610.00 65.73 6,800.00 20 18.18 50 83.91 3  
AYD45                                
2,867 ኤልያስ ካሕሳይ ብርሃን AYD45 ሓድነት መንበሪ 250.00 8,340.00 80.00 6,750.00 20 8.00 50 88.00 1  
4,949 የማነ ተ/ሚካኤል ገ/መስቀል AYD45 ሓድነት መንበሪ 250.00 8,112.00 77.81 6,738.00 20 8.00 50 85.81 2  
2,604 መርሃዊ ወልዳይ ገ/የውሃንስ AYD45 ሓድነት መንበሪ 250.00 7,777.00 74.60 6,737.50 20 8.00 47 82.60 3  
AYD47                                
992 ይተባርክ መኮነን ኣስፋው AYD47 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,150.00 80.00 6,737.50 22 14.67 45 94.67 1  
4,026 ሃ/ስላሴ ኣምሃ ተስፋይ AYD47 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,116.00 79.70 6,738.00 20 13.33 50 93.04 2  
5,231 እኒ መኮነን ንዮውሃንስን - - AYD47 ሓድነት መንበሪ 250.00 8,021.00 70.13 9,174.40 30 20.00 50 90.13 3  
AYD53                                
4,389 ዳጌት ገ/ሚካኤል ፍቃዱ AYD53 ሓድነት መንበሪ 250.00 13,333.95 80.00 6,737.50 20 13.33 50 93.33 1  
4,883 ኣሸናፊ ወ/ተከለ ፍ/ፅዮን AYD53 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,500.00 57.00 6,737.50 28 18.67 40 75.66 2  
5,928 ግርማነሽ ሓየሎም ሓድሽ AYD53 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,150.00 54.90 6,800.00 20 13.33 50 68.23 3  
HD100                                
5,193 ሓዱሽ ናይዝጊ ተስፋይ HD100 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,612.00 80.00 13,537.29 20 16.00 30 96.00 1  
289 ሃብተማርያም ረዳ ለማ HD100 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,527.00 78.79 14,300.00 20 16.00 30 94.79 2  
4,348 ርግበ ካሕሳይ ተስፍኡ HD100 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,512.00 78.57 13,550.00 20 16.00 30 94.57 3  
HD102                                
4,366 ርግበ ካሕሳይ ተስፍኡ HD102 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,125.00 80.00 13,550.00 20 17.39 30 97.39 1  
4,221 ሓጎስ ኣማረ መኮነን HD102 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,225.60 68.25 13,537.29 21 18.26 30 86.51 2  
1,598 ዳኒኤል ወ/ገብርኤል እምባየ HD102 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,112.60 66.78 13,600.00 22 19.13 30 85.91 3  
HD104                                
4,973 እመቤት ይርጋ ካሕሳይ HD104 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,111.00 80.00 13,540.00 20 16.67 25 96.67 1  
5,197 ሓዱሽ ናይዝጊ ተስፋይ HD104 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,012.00 78.70 13,537.29 20 16.67 30 95.37 2  
6,069 ገ/ስላሴ ተካ ባህታ HD104 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,600.12 73.31 13,600.00 24 20.00 28 93.31 3  
HD106                                
5,996 ሰለሞን ዘውዴ ገ/እግዝብሄር HD106 ሓድነት  ንግዲ ትካል 469.00 9,927.00 80.00 15,806.00 21.5 17.20 30 97.20 1  
5,464 የማነ ተ/ሚካኤል ገ/መስቀል HD106 ሓድነት  ንግዲ ትካል 469.00 7,212.00 58.12 15,900.00 20 16.00 30 74.12 2  
9,812 ተስፉ መንበሩ በዛብህ HD106 ሓድነት  ንግዲ ትካል 469.00 7,019.00 56.56 15,806.00 21 16.80 30 73.36 3  
HD90                                
700 ሰለሞን ክንፈ ሃይሉ HD90 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 8,301.00 80.00 14,000.00 20 13.42 30 93.42 1  
4,505 ኪሮስ ሓድጉ ንርአዮ HD90 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 8,250.90 79.52 14,250.00 20 13.42 30 92.94 2  
4,088 ክፍለይ ገ/ጨርቆስ ገ/ኣነንያ HD90 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 8,000.00 77.10 13,538.00 22 14.77 28 91.86 3  
HD92                                
2,539 መስለ ኣብርሃ ወ/ሚካኤል HD92 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,424.00 80.00 13,538.00 20 15.38 30 95.38 1  
3,722 ኣማኑኤል ኣድሃና ገብሩ HD92 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 4,888.00 60.87 13,537.29 21 16.15 29 77.03 2  
5,085 ሙሉ ገ/መድህን ኣብርሃ HD92 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 4,500.00 56.04 13,538.00 21 16.15 30 72.19 3  
HD94                                
5,064 ሚዛን ታደሰ ወ/ሚካኤል HD94 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,121.00 80.00 13,537.29 20 17.78 30 97.78 1  
3,940 ይርጋ በርሀ ገ/ሂወት HD94 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,723.00 74.80 14,000.00 22.5 20.00 29 94.80 2  
9,548 ምሕረተኣብ ገ/ትንሳኤ ተስፋይ HD94 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,521.00 72.16 15,000.00 20 17.78 30 89.94 3  
HD96                                
5,467 ሳምራዊት ፍፁም ገ/ገርግስ HD96 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,216.00 80.00 13,600.00 20 15.38 30 95.38 1  
4,291 ገ/ሚካኤል ገ/ማርያም ተፊሪ HD96 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,200.00 66.92 13,550.00 20 15.38 30 82.31 2  
1,421 ፍትሒ መሓመድጥዑም ምሩፅ HD96 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 4,811.00 61.92 13,550.00 21 16.15 30 78.07 3  
HD98                                
2,537 መስለ ኣብርሃ ወ/ሚካኤል HD98 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,124.00 79.02 13,538.00 22.01 20.00 30 99.02 1  
4,372 ገ/ሚካኤል ገ/ማርያም ተፊሪ HD98 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 6,200.00 80.00 13,550.00 20 18.17 30 98.17 2  
5,215 ሓዱሽ ናይዝጊ ተስፋይ HD98 ሓድነት  ንግዲ ትካል 401.70 5,712.00 73.70 13,537.29 20 18.17 30 91.88 3  
KD1                                
4,046 ተ/ብርሃን ጎይቶኦም ማሓሪ KD1 ሓድነት መንበሪ 364.00 13,000.00 80.00 9,809.80 20 11.43 50 91.43 1  
2,304 ኣብርሃም ገ/ሄር ኣምሳሉ KD1 ሓድነት መንበሪ 364.00 12,365.00 76.09 10,000.00 20 11.43 50 87.52 2  
820 ምግላስ ባራኪ ገ/የውሃንስ KD1 ሓድነት መንበሪ 364.00 12,000.00 73.85 10,000.00 20 11.43 50 85.27 3  
TK266                                
4,504 ሚከኤለ መኮነን ገ/መድህን TK266 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,412.12 80.00 6,800.00 20 13.33 50 93.33 1  
3,775 እየሩሳሌም ፀጋው ገ/መድህን TK266 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,000.00 76.50 6,737.50 25 16.67 50 93.16 2  
3,244 አሸናፊ ሃ/ኪሮስ ግርማይ TK266 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,111.00 77.44 6,740.00 20 13.33 45 90.77 3  
TK268                                
5,894 ሙለይ ሃይሉ ክንደያ TK268 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,200.00 80.00 6,800.00 20 10.00 50 90.00 1  
3,368 አሸናፊ ሃ/ኪሮስ ግርማይ TK268 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,111.00 71.46 6,740.00 20 10.00 49 81.46 2  
3,631 ሃ/ማርያም ሙለት በርሀ TK268 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,012.27 70.68 7,000.00 20 10.00 50 80.68 3  
TK474                                
3,354 ኣሸናፊ ሃ/ኪሮስ ግርማይ TK474 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,111.00 80.00 6,740.00 20 13.33 49 93.33 1  
4,675 ደጀን ገ/ዝሄር በየነ TK474 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,110.00 79.99 6,737.50 20 13.33 48 93.33 2  
4,662 ሳሙኤል ገ/ስላሴ በርሀ TK474 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,024.00 79.31 7,000.00 20 13.33 50 92.64 3  
TK475                                
3,989 ኣብርሃም መናስቦ መናስቦ TK475 ሓድነት መንበሪ 250.00 12,000.00 80.00 6,737.50 20 4.00 50 84.00 1  
3,888 ልዋም ገ/መድህን ተ/እዝጊ TK475 ሓድነት መንበሪ 250.00 11,010.00 73.40 6,740.00 21 4.20 50 77.60 2  
5,309 ኪዳነ ግደይ ገ/መድህን TK475 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,220.00 68.13 6,737.50 22 4.40 30 72.53 3  
TK477                                
2,141 ኣርኣያ መለስ ገ/ገርግስ TK477 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,502.00 80.00 6,738.00 20 13.33 50 93.33 1  
5,816 ዮናስ ተወልደ ገ/ሄር TK477 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,150.00 69.70 6,738.00 25 16.67 50 86.37 2  
4,051 ልዋም ገ/መድህን ተ/እዝጊ TK477 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,500.00 72.37 6,740.00 21 14.00 50 86.37 3  
5,075 ነብያት ገብሩ ገ/መድህን TK477 ሓድነት መንበሪ 250.00 9,500.00 72.37 6,737.50 21 14.00 50 86.37 3  
TK493                                
3,788 ይስሓቅ ገ/ሚካኤል ሐጎስ TK493 ሓድነት መንበሪ 250.00 12,150.00 80.00 6,737.50 21 14.00 50 94.00 1  
2,525 ኣሰለፈች ተሸመ ላንቱየ TK493 ሓድነት መንበሪ 250.00 11,005.00 72.46 6,737.50 21 14.00 50 86.46 2  
3,238 ግርማ ኪዳኑ ወ/ሃወርያ TK493 ሓድነት መንበሪ 250.00 10,719.00 70.58 6,740.00 23 15.33 50 85.91 3  
ሰሜን                                
LC105401                                
11,036 ነጋሲ ብርሃነ ጊደይ LC105401 ሰሜን መንበሪ 160.00 17,000.00 80.00 4,312.00 20 8.00 50 88.00 1  
11,162 እኒ   ሙዕዝ ን  ወንዱ  - - LC105401 ሰሜን መንበሪ 160.00 16,555.00 77.91 4,400.00 20 8.00 50 85.91 2  
10,475 መብርሂት እቅቡ ባርያስላሴ LC105401 ሰሜን መንበሪ 160.00 16,023.00 75.40 4,312.00 20 8.00 35 83.40 3  
LC105430                                
10,674 ሚከኤለ መለስ ምራጭ LC105430 ሰሜን መንበሪ 160.00 10,999.00 80.00 4,312.00 20 8.00 50 88.00 1  
10,366 ፅጋብ ሃ/ስላሴ ተፈሪ LC105430 ሰሜን መንበሪ 160.00 10,554.00 76.76 4,400.00 26 10.40 50 87.16 2  
3,067 መዓዛ ምስግና ወ/ገብረኤል LC105430 ሰሜን መንበሪ 160.00 10,100.00 73.46 4,312.00 20 8.00 48 81.46 3  
10,178 ካሕሳ ወ/ስላሴ ተስፋይ LC105430 ሰሜን መንበሪ 160.00 10,100.00 73.46 4,320.00 20 8.00 50 81.46 3  
LC11021                                
2,914 ዓ/ቃድር ዘይኑ ፍሊ LC11021 ሰሜን  ንግዲ ትካል 570.81 6,000.00 80.00 19,000.00 20 19.05 30 99.05 1  
10,516 አስኳል ገብረ ሃይሉ LC11021 ሰሜን  ንግዲ ትካል 570.81 5,010.00 66.80 17,300.00 20 19.05 30 85.85 2  
10,873 ገ/መድህን ኣረጋይ ሐጎስ LC11021 ሰሜን  ንግዲ ትካል 570.81 4,800.00 64.00 17,300.00 20 19.05 29 83.05 3  
LC11022                                
10,424 ትርሓስ ገ/ሃወርያት ገ/ፃድቅ LC11022 ሰሜን  ንግዲ ትካል 555.34 4,010.40 80.00 16,827.00 20 20.00 30 100.00 1  
11,214 እኒ   ሓጎስ ን ተስፋይ ን - - LC11022 ሰሜን  ንግዲ ትካል 555.34 2,747.00 54.80 16,830.00 20 20.00 29 74.80 2  
7,644 እኒ   ኣብርሃ ንግርማይ ን - - LC11022 ሰሜን  ንግዲ ትካል 555.34 2,700.00 53.86 17,000.00 20 20.00 30 73.86 3  
LC11023                                
3,541 ገ/ትንሳኤ ኣባዲ ስብሃት LC11023 ሰሜን  ንግዲ ትካል 582.89 8,351.00 80.00 17,800.00 20 13.33 30 93.33 1  
4,584 እኒ   ኢያሱ ን   ገ/ሄር ን - - LC11023 ሰሜን  ንግዲ ትካል 582.89 5,500.00 52.69 17,661.57 20 13.33 30 66.02 2  
11,099 ፍፁም ኣሰፋ ግደይ LC11023 ሰሜን  ንግዲ ትካል 582.89 4,100.00 39.28 17,670.00 20 13.33 22 52.61 3  
LC11024                                
3,416 ሓየሎም መብራህቱ ገ/መድህን LC11024 ሰሜን  ንግዲ ትካል 565.64 2,557.00 80.00 17,200.00 20 20.00 30 100.00 1  
10,771 ረዘነ ታደለ ኣረፋይነ LC11024 ሰሜን  ንግዲ ትካል 565.64 1,900.00 59.44 17,139.00 20 20.00 30 79.44 2  
10,497 ገ/መድህን ኣብርሃ ገ/መድህን LC11024 ሰሜን  ንግዲ ትካል 565.64 700.00 21.90 17,200.00 20 20.00 30 41.90 3  
LC11025                                
10,717 አማሃ ገ/መድህን ወ/ማቲዩስ LC11025 ሰሜን  ንግዲ ትካል 489.08 3,830.00 80.00 14,820.00 20 16.00 30 96.00 1  
10,566 ብርሃን ኣርኣያ ከለለ LC11025 ሰሜን  ንግዲ ትካል 489.08 3,501.00 73.13 14,820.00 20 16.00 30 89.13 2  
11,016 መብራህቱ ግደይ ፀጋይ LC11025 ሰሜን  ንግዲ ትካል 489.08 3,333.00 69.62 14,819.12 20 16.00 30 85.62 3  
LC11026                                
3,555 ሳምሶን እያሱ ተ/መድህን LC11026 ሰሜን  ንግዲ ትካል 447.38 3,200.00 80.00 13,600.00 20 16.00 30 96.00 1  
11,189 እኒ ብርሃኑን ወረደቃልን - - LC11026 ሰሜን  ንግዲ ትካል 447.38 3,175.00 79.38 13,600.00 20 16.00 30 95.38 2  
10,925 ተስፋይ ግርማይ ሃይሉ LC11026 ሰሜን  ንግዲ ትካል 447.38 3,112.00 77.80 13,570.00 20 16.00 30 93.80 3  
LC11027                                
11,116 ራሄል ገ/ስላሴ ገ/ሄር LC11027 ሰሜን  ንግዲ ትካል 522.89 4,300.00 80.00 15,844.00 20 20.00 30 100.00 1  
10,879 ገ/መድህን ኣረጋይ ሐጎስ LC11027 ሰሜን  ንግዲ ትካል 522.89 3,850.00 71.63 15,845.00 20 20.00 29 91.63 2  
10,782 ሙሉብርሃን ክፍለ ሓጎስ LC11027 ሰሜን  ንግዲ ትካል 522.89 3,560.00 66.23 15,860.00 20 20.00 30 86.23 3  
SL150                                
10,168 ገ/ኣረጋዊ  ኪዳነ ገ/ማርያም SL150 ሰሜን  ንግዲ ትካል 262.70 13,125.00 80.00 8,900.00 20 13.33 30 93.33 1  
10,312 ሃፍታይ ገ/ስላሴ ወረስ SL150 ሰሜን  ንግዲ ትካል 262.70 13,031.00 79.43 8,853.00 20 13.33 30 92.76 2  
4,368 እኒ   ሓጎስ ን   ዘነበ ን - - SL150 ሰሜን  ንግዲ ትካል 262.70 13,012.00 79.31 8,852.99 20 13.33 30 92.64 3  
SL151                                
4,474 እኒ   ኪሮስ ን   ተስፋይ ን - - SL151 ሰሜን  ንግዲ ትካል 277.50 10,000.00 80.00 9,352.00 20 18.18 30 98.18 1  
10,532 ፅጋብ ሃ/ስላሴ ተፈሪ SL151 ሰሜን  ንግዲ ትካል 277.50 9,789.16 78.31 9,400.00 21 19.09 30 97.40 2  
11,010 ገ/አረጋዊ ኪዳነ ገ/ማርያም SL151 ሰሜን  ንግዲ ትካል 277.50 9,225.00 73.80 9,400.00 20 18.18 30 91.98 3  
SL224                                
10,574 ተ/ብርሃን ጎይቶኦም ማሓሪ SL224 ሰሜን ሆቴል 861.80 14,023.00 80.00 26,112.54 20 13.33 30 93.33 1  
10,420 ክንፈ ተክለ ስላሴ SL224 ሰሜን ሆቴል 861.80 13,121.00 74.85 26,120.00 20 13.33 30 88.19 2  
10,498 ክፍለይ ገ/ጨርቆስ ገ/ኣነንያ SL224 ሰሜን ሆቴል 861.80 12,500.00 71.31 26,113.00 20 13.33 30 84.64 3  
SL225                                
11,150 እኒ   ኢያሱ ን   ገ/ሄር ን - - SL225 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.50 12,500.00 80.00 10,923.15 20 8.89 30 88.89 1  
10,644 ተ/ሃይማኖት ሃይላይ ገ/ገርግስ SL225 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.50 11,007.00 70.44 10,950.00 20 8.89 30 79.33 2  
10,444 በሪሁ ሓለፎም ገሰሰው SL225 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.50 9,100.00 58.24 10,923.15 20 8.89 30 67.13 3  
SL226                                
11,022 እኒ   ኢያሱ ን   ገ/ሄር ን - - SL226 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.60 14,000.00 80.00 10,926.18 20 18.18 30 98.18 1  
11,089 ደስታአለም ደሳለኝ ከበዶም SL226 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.60 11,229.00 64.17 10,938.30 20 18.18 30 82.35 2  
10,788 ሃፍቱ ገ/ዮሃንስ ሓዱሽ SL226 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.60 11,000.00 62.86 10,930.00 20 18.18 30 81.04 3  
SL227                                
2,690 ቴድሮስ ሃ/ስላሴ ተፈሪ SL227 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.70 9,761.00 80.00 11,000.00 26 20.00 30 100.00 1  
10,174 ሓጎስ ሃፍቱ ኣብርሃ SL227 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.70 9,050.00 74.17 11,000.00 20 15.38 30 89.56 2  
10,352 ተ/ብርሃን ገ/መስቀል ወ/ስላሴ SL227 ሰሜን  ንግዲ ትካል 360.70 7,300.00 59.83 10,950.00 20 15.38 30 75.21 3  
SL275                                
10,068 ብርሃነ ገ/ሚካኤል ገ/ስላሴ SL275 ሰሜን መንበሪ 182.00 15,114.00 80.00 4,905.00 20 8.00 50 88.00 1  
11,021 ገ/ኣረጋዊ  ኪዳነ ገ/ማርያም SL275 ሰሜን መንበሪ 182.00 14,523.00 76.87 5,000.00 21 8.40 50 85.27 2  
10,464 ገ/ሚካኤል በሪሁ ትኩእ SL275 ሰሜን መንበሪ 182.00 14,111.00 74.69 4,950.00 20 8.00 50 82.69 3  
SL383                                
4,542 እኒ   ኢያሱ ን   ገ/ሄር ን - - SL383 ሰሜን  ንግዲ ትካል 308.00 10,200.00 80.00 9,332.40 20 16.00 30 96.00 1  
10,528 ሃፍቱ ገ/ዮሃንስ ሓዱሽ SL383 ሰሜን  ንግዲ ትካል 308.00 8,000.00 62.75 9,333.00 20 16.00 30 78.75 2  
3,460 ቴድሮስ ሃ/ስላሴ ተፈሪ SL383 ሰሜን  ንግዲ ትካል 308.00 7,144.00 56.03 9,400.00 24 19.20 30 75.23 3  
SL386110                                
10,906 ገ/ማርያም ገ/ሄር ገ/መድህን SL386110 ሰሜን  ንግዲ ትካል 215.71 6,721.00 80.00 6,765.00 20 16.00 30 96.00 1  
3,678 በርሀ ኣረፋይነ ገ/ቆርቆስ SL386110 ሰሜን  ንግዲ ትካል 215.71 6,150.00 73.20 6,600.00 20 16.00 30 89.20 2  
10,639 ኣርኣያ ተስፋይ ሃይሉ SL386110 ሰሜን  ንግዲ ትካል 215.71 5,860.00 69.75 6,600.00 20 16.00 30 85.75 3  
SL386111                                
10,286 ኣርኣያ ተስፋይ ሃይሉ SL386111 ሰሜን  ንግዲ ትካል 214.37 6,660.00 80.00 7,000.00 20 16.00 30 96.00 1  
10,882 ንጉስ ገ/ሩፋኤል አብርሃ SL386111 ሰሜን  ንግዲ ትካል 214.37 6,314.00 75.84 6,600.00 20 16.00 30 91.84 2  
2,759 ፅጌ መዝገቦ ወ/ህለስ SL386111 ሰሜን  ንግዲ ትካል 214.37 5,621.27 67.52 6,500.00 21 16.80 30 84.32 3  
SL386112                                
11,062 ተስፋይ ገ/ሃንስ ሃይለ SL386112 ሰሜን  ንግዲ ትካል 212.94 7,550.00 80.00 6,500.00 20 16.00 30 96.00 1  
10,133 ሓድጉ ገ/መስቀል ኣባዲ SL386112 ሰሜን  ንግዲ ትካል 212.94 6,150.00 65.17 6,452.09 20 16.00 30 81.17 2  
10,101 ገ/ሃወርያ ወ/ሩፋኤል ገ/ስላሴ SL386112 ሰሜን  ንግዲ ትካል 212.94 6,015.00 63.74 6,452.10 20 16.00 30 79.74 3  
SL386113                                
11,060 ክብሮም ኣባዲ ካሕሳይ SL386113 ሰሜን  ንግዲ ትካል 211.99 6,427.10 80.00 6,425.00 20 19.05 30 99.05 1  
10,297 ፀሃየ ገብሩ መድሃንየ SL386113 ሰሜን  ንግዲ ትካል 211.99 6,027.00 75.02 6,424.00 20 19.05 29 94.07 2  
11,320 እኒ ሃፍታይ ንተከስተ ን - - SL386113 ሰሜን  ንግዲ ትካል 211.99 6,012.00 74.83 6,424.00 20 19.05 30 93.88 3  
SL386114                                
11,005 ክንፈ ዘወሊ ኣባይ SL386114 ሰሜን  ንግዲ ትካል 208.59 6,000.00 80.00 6,322.00 20 16.67 30 96.67 1  
10,250 ገብረ ገ/ሄር ኣሰፋ SL386114 ሰሜን  ንግዲ ትካል 208.59 5,750.00 76.67 6,770.00 20 16.67 30 93.33 2  
10,295 መዓዛ ምስግና ወ/ገብረኤል SL386114 ሰሜን  ንግዲ ትካል 208.59 5,600.00 74.67 6,321.00 20 16.67 30 91.33 3  
SL386115                                
3,517 ኢያሱ ገ/ኣናንያ ባራኪ SL386115 ሰሜን  ንግዲ ትካል 210.48 8,255.00 80.00 6,377.54 20 19.99 30 99.99 1  
10,552 ተስፋኣለም ተካ ሃይሉ SL386115 ሰሜን  ንግዲ ትካል 210.48 7,000.00 67.84 7,000.00 20 19.99 30 87.83 2  
10,585 ብርሃነ ሃይሉ ኣባይ SL386115 ሰሜን  ንግዲ ትካል 210.48 6,727.00 65.19 6,380.00 20 19.99 30 85.18 3  
SL386116                                
10,881 ሃ/ሚካኤል ተሰማ ተስፋይ SL386116 ሰሜን  ንግዲ ትካል 208.22 7,227.00 80.00 6,699.00 20 15.38 30 95.38 1  
10,619 ተ/ሃይማኖት ሃይላይ ገ/ገርግስ SL386116 ሰሜን  ንግዲ ትካል 208.22 7,016.00 77.66 6,310.00 20 15.38 30 93.05 2  
10,592 ምነት ረዳ መሓሪ SL386116 ሰሜን  ንግዲ ትካል 208.22 6,396.98 70.81 6,309.10 25 19.23 30 90.04 3  
SL386117                                
10,632 ተ/ሃይማኖት ሃይላይ ገ/ገርግስ SL386117 ሰሜን  ንግዲ ትካል 211.10 7,516.00 80.00 6,500.00 20 8.00 30 88.00 1  
10,857 ምልኣት ሃይሉ ኣብርሃ SL386117 ሰሜን  ንግዲ ትካል 211.10 7,514.00 79.98 6,400.00 20 8.00 30 87.98 2  
10,976 ብርሃነ ታደሰ ስብሃቱ SL386117 ሰሜን  ንግዲ ትካል 211.10 7,300.00 77.70 6,396.33 20 8.00 30 85.70 3  
SL386118                                
11,115 ኣብርሃ ግደይ ሃይሉ SL386118 ሰሜን  ንግዲ ትካል 218.46 7,614.00 80.00 6,620.00 20 19.05 30 99.05 1  
10,725 በረከት ታደሰ ተክሉ SL386118 ሰሜን  ንግዲ ትካል 218.46 6,251.00 65.68 6,635.70 20 19.05 30 84.73 2  
10,495 ክፍሎም ካሕሳይ ሞውጫ SL386118 ሰሜን  ንግዲ ትካል 218.46 5,945.00 62.46 6,619.34 20 19.05 30 81.51 3  
SL3861210                              
10,844 ፍፁም ስዩም ገ/ስላሴ SL3861210 ሰሜን  ንግዲ ትካል 317.80 4,521.00 80.00 9,629.34 20 16.00 30 96.00 1  
10,600 ደስታ መሓሪ ሓድጉ SL3861210 ሰሜን  ንግዲ ትካል 317.80 3,500.00 61.93 9,630.00 25 20.00 30 81.93 2  
10,595 ሃይላይ በርሀ ገ/ፃድቅ SL3861210 ሰሜን  ንግዲ ትካል 317.80 3,555.00 62.91 9,630.00 20 16.00 30 78.91 3  
SL3861211                              
10,419 ሃይማኖት ጎይተኦም መሓሪ SL3861211 ሰሜን  ንግዲ ትካል 309.90 6,227.00 80.00 9,389.97 20 16.00 30 96.00 1  
10,220 ሙሉብርሃን ክፍለ ሓጎስ SL3861211 ሰሜን  ንግዲ ትካል 309.90 5,114.00 65.70 9,400.00 20 16.00 30 81.70 2  
11,176 ገነት ወ/ገርግስ ሃ/ማርያም SL3861211 ሰሜን  ንግዲ ትካል 309.90 5,000.00 64.24 10,000.00 20 16.00 30 80.24 3  
SL386123                                
10,165 ክንፈ ተክለስላሴ ዳ/ፅዮን SL386123 ሆቴል  ንግዲ ትካል 921.60 5,010.00 80.00 27,930.00 20 19.05 30 99.05 1  
11,071 እኒ ኣለምን   ፀጋይን - - SL386123 ሆቴል  ንግዲ ትካል 921.60 3,600.00 57.49 27,924.48 20 19.05 30 76.53 2  
10,412 ክብሮም ሃ/ማርያም ገ/ሚካኤል SL386123 ሆቴል  ንግዲ ትካል 921.60 3,525.00 56.29 27,925.00 20 19.05 30 75.34 3  
SL386124                                
10,564 ከድር ሙሓመድ ማሺሾ SL386124 ሰሜን  ንግዲ ትካል 365.00 4,794.00 80.00 26,300.00 20 16.00 30 96.00 1  
10,417 ብርሃን ኣርኣያ ከለለ SL386124 ሰሜን  ንግዲ ትካል 365.00 4,500.00 75.09 11,060.00 20 16.00 30 91.09 2  
10,860 ገ/ሊባኖስ ሐጎስ በርሀ SL386124 ሰሜን  ንግዲ ትካል 365.00 4,300.00 71.76 11,059.50 22 17.60 30 89.36 3  
SL386125                                
10,698 ሲሳይ ኣያሌው ገ/ሂወት SL386125 ሰሜን  ንግዲ ትካል 356.90 4,201.00 80.00 11,060.00 20 20.00 30 100.00 1  
10,646 ኣለም ግርማይ ሃይሉ SL386125 ሰሜን  ንግዲ ትካል 356.90 3,112.00 59.26 11,060.00 20 20.00 30 79.26 2  
10,353 ሓጎስ በርሀ ኩመኒት SL386125 ሰሜን  ንግዲ ትካል 356.90 2,307.00 43.93 10,815.00 20 20.00 30 63.93 3  
SL386126                                
10,888 ምስግና ኪሮስ ወልዱ SL386126 ሰሜን  ንግዲ ትካል 349.50 4,100.00 80.00 10,590.00 20 20.00 30 100.00 1  
10,327 ነጋሲ ገ/ሄር ኣፅብሃ SL386126 ሰሜን  ንግዲ ትካል 349.50 2,752.00 53.70 10,650.00 20 20.00 30 73.70 2  
10,913 ይሐደጎ ኣረጋዊ መለስ SL386126 ሰሜን  ንግዲ ትካል 349.50 2,500.00 48.78 10,700.00 20 20.00 30 68.78 3  
SL386127                                
10,359 ጊደና ገብረ መንገሻ SL386127 ሰሜን  ንግዲ ትካል 342.00 5,527.00 80.00 10,650.00 21 20.00 30 100.00 1  
10,228 ሙሉ ሃይለ ኣስፍሃ SL386127 ሰሜን  ንግዲ ትካል 342.00 5,212.00 75.44 10,363.00 20 19.05 30 94.49 2  
10,855 ተ/ሃይማኖት ተከኤ ተስፋይ SL386127 ሰሜን  ንግዲ ትካል 342.00 4,805.00 69.55 10,362.60 20 19.05 30 88.60 3  
SL386128                                
10,212 ፅገ ገ/ሂወት ማዓሾ SL386128 ሰሜን  ንግዲ ትካል 333.20 5,943.00 80.00 10,100.00 20 4.00 30 84.00 1  
10,823 መብራት ኣርኣያ ተስፋይ SL386128 ሰሜን  ንግዲ ትካል 333.20 5,600.00 75.38 10,500.00 20 4.00 30 79.38 2  
10,541 መሓሪ በርሀ ተመስገን SL386128 ሰሜን  ንግዲ ትካል 333.20 5,000.00 67.31 10,100.00 20 4.00 30 71.31 3  
SL386129                                
11,038 ተከስተ ሃይለ ወሉ SL386129 ሰሜን  ንግዲ ትካል 325.60 6,210.00 80.00 9,900.00 20 13.33 30 93.33 1  
2,908 ገ/ሄር ገ/ኣነንያ ባራኪ SL386129 ሰሜን  ንግዲ ትካል 325.60 6,188.57 79.72 9,865.68 20 13.33 30 93.06 2  
10,789 ኑር ዓይኒ መሓመድሳሊሕ ዓጣ SL386129 ሰሜን  ንግዲ ትካል 325.60 6,001.50 77.31 10,000.00 20 13.33 30 90.65 3  
SL38614                                
3,346 ብርሃን ኣለሙ ካሕሳይ SL38614 ሰሜን  ንግዲ ትካል 223.28 6,551.00 80.00 6,770.00 20 18.18 30 98.18 1  
10,289 ገ/ሊባኖስ ሐጎስ በርሀ SL38614 ሰሜን  ንግዲ ትካል 223.28 6,519.00 79.61 6,765.38 20 18.18 30 97.79 2  
11,078 ተክለ መንገሻ ካሕሳይ SL38614 ሰሜን  ንግዲ ትካል 223.28 6,000.15 73.27 6,765.38 22 20.00 29 93.27 3  
SL38615                                
3,569 ሃይሉ ኣባዲ ግርማይ SL38615 ሰሜን  ንግዲ ትካል 222.40 6,000.00 72.18 6,764.00 50 20.00 30 92.18 1  
10,802 ሃፍቶም ገብሩ ጋይም SL38615 ሰሜን  ንግዲ ትካል 222.40 6,650.00 80.00 6,800.00 20 8.00 30 88.00 2  
11,141 ኪዳን ኣለማየሁ ብርሃነ SL38615 ሰሜን  ንግዲ ትካል 222.40 6,200.00 74.59 6,740.00 20 8.00 30 82.59 3  
SL38616                                
10,330 መዝገበ ፍስሃ ገ/መድህን SL38616 ሰሜን  ንግዲ ትካል 221.06 6,550.00 80.00 6,800.00 20 16.00 30 96.00 1  
10,827 ተክለወይኒ ገ/ሂወት ሓጎስ SL38616 ሰሜን  ንግዲ ትካል 221.06 5,000.00 61.07 6,698.20 25 20.00 20 81.07 2  
10,710 ገነት ወ/ገሪማ ኣስገለ SL38616 ሰሜን  ንግዲ ትካል 221.06 5,200.00 63.51 6,698.19 20 16.00 30 79.51 3  
SL38617                                
3,456 ከድር ሙሓመድ ማሺሾ SL38617 ሰሜን  ንግዲ ትካል 219.73 7,005.00 80.00 6,750.00 20 20.00 30 100.00 1  
10,227 ክፍሎም ካሕሳይ ሞውጫ SL38617 ሰሜን  ንግዲ ትካል 219.73 6,012.00 68.66 6,657.82 20 20.00 30 88.66 2  
10,977 በርሀ ንጊስ ገብረ SL38617 ሰሜን  ንግዲ ትካል 219.73 4,706.00 53.74 6,660.00 20 20.00 30 73.74 3  
SL38619                                
10,874 ሳምሶን እያሱ ተ/መድህን SL38619 ሰሜን  ንግዲ ትካል 217.05 6,520.00 80.00 6,600.00 20 16.00 30 96.00 1  
10,328 ደስታ መሓሪ ግደይ SL38619 ሰሜን  ንግዲ ትካል 217.05 6,027.00 73.95 6,580.00 20 16.00 30 89.95 2  
10,908 ገ/ሄር ሓጎስ ተፈሪ SL38619 ሰሜን  ንግዲ ትካል 217.05 5,627.00 69.04 6,715.00 20 16.00 29 85.04 3  
ዓይደር                                
AD45                                
9,284 ሓጋዚ ተመስገን ተፈሪ AD45 ዓይደር መንበሪ 140.00 10,021.21 80.00 3,500.00 20 10.00 50 90.00 1  
11,348 ሃይለማርያም ገ/ፃድቅ ዘእምነት AD45 ዓይደር መንበሪ 140.00 8,600.12 68.66 8,000.00 25 12.50 45 81.16 2  
168 ኣዜብ ሃ/ማርያም ዘለለው AD45 ዓይደር መንበሪ 140.00 8,500.00 67.86 3,395.00 20 10.00 50 77.86 3  
GA9                                
5,535 ፍረወይኒ በርሀ ካሕሳይ GA9 ዓይደር መንበሪ 175.00 10,265.00 80.00 4,244.00 20 7.14 50 87.14 1  
9,974 መርእድ ክንፈርግብ ገ/መስቀል GA9 ዓይደር መንበሪ 175.00 10,166.00 79.23 4,250.00 20 7.14 50 86.37 2  
9,230 እድሪስ ሳሊሕ እሽማዒል GA9 ዓይደር መንበሪ 175.00 9,653.80 75.24 4,243.75 20 7.14 50 82.38 3  
KF109                                
9,058 ሽሻይ ገ/ሄር ወ/ኣረጋይ KF109 ዓይደር መንበሪ 160.00 9,555.00 80.00 3,880.00 21 14.00 47 94.00 1  
9,931 ሃፍቶም ገብሩ ጋይም KF109 ዓይደር መንበሪ 160.00 8,200.00 68.66 3,880.00 20 13.33 50 81.99 2  
9,122 ሲሳይ ገ/ማርያመ መስፈን KF109 ዓይደር መንበሪ 160.00 8,120.00 67.99 7,490.00 20 13.33 50 81.32 3  
KF15                                
8,635 ኣስፋወሰን ካሕሱ ገ/ተክለ KF15 ዓይደር መንበሪ 140.00 10,001.00 80.00 3,395.00 20 4.00 50 84.00 1  
9,235 ራብያ መሓመድ ኣደም KF15 ዓይደር መንበሪ 140.00 9,050.00 72.39 3,500.00 20 4.00 50 76.39 2  
9,947 ኣስገዶም መዝገቦ ኣፅብሃ KF15 ዓይደር መንበሪ 140.00 9,000.16 71.99 3,400.00 20 4.00 50 75.99 3  
KF22                                
5,666 ዒፃና ሚላው ሃይሉ KF22 ዓይደር መንበሪ 140.00 9,257.00 80.00 3,400.00 20 8.00 50 88.00 1  
2,308 ኣልማዝ ገ/ሃንስ ኪ/ማርያም KF22 ዓይደር መንበሪ 140.00 8,555.00 73.93 3,395.00 20 8.00 50 81.93 2  
9,376 ደስለይ በላይ ስዩም KF22 ዓይደር መንበሪ 140.00 8,555.00 73.93 3,400.00 20 8.00 50 81.93 3  
KF42                                
10,054 ገ/መድህን ገ/ሂወት ገ/ሚካኤል KF42 ዓይደር መንበሪ 250.00 9,151.00 80.00 6,100.00 20 13.33 50 93.33 1  
2,901 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም KF42 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,900.00 77.81 6,062.50 21 14.00 48 91.81 2  
9,791 ሳምራዊት ፍፁም ገ/ገርግስ KF42 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,616.00 75.32 6,738.00 20 13.33 50 88.66 3  
KF50                                
9,346 ብርሃነ ገ/ሄር ግርማይ KF50 ዓይደር መንበሪ 365.00 10,500.00 80.00 8,852.00 20 8.00 45 88.00 1  
9,522 እኒ   ገ/ኪዳን ን   ሃፍታይ ን - - KF50 ዓይደር መንበሪ 365.00 10,000.25 76.19 9,000.00 20 8.00 50 84.19 2  
3,137 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም KF50 ዓይደር መንበሪ 365.00 9,100.00 69.33 8,851.25 21 8.40 48 77.73 3  
KF59                                
3,284 ሽሻይ ገ/መኣንታ ወ/ገብርኤል KF59 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,616.00 80.00 6,062.50 20 13.33 50 93.33 1  
9,258 መሓመድኣደም ሙስጦፋ ኢብራሂም KF59 ዓይደር መንበሪ 250.00 6,900.00 64.07 6,063.00 22 14.67 48 78.73 2  
3,112 ጥዑማይ ገብረ ገ/እዝጊ KF59 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,000.00 65.00 6,063.00 20 13.33 50 78.33 3  
KF64                                
9,447 ሰገድ ፋደ ተክለ KF64 ዓይደር መንበሪ 250.00 10,200.00 80.00 6,062.50 20 13.33 50 93.33 1  
9,004 ብርሃነ ገ/ሄር ግርማይ KF64 ዓይደር መንበሪ 250.00 10,008.00 78.49 6,063.00 20 13.33 40 91.83 2  
8,710 ፀጋ ገ/ስላሴ ገ/ሂወት KF64 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,220.00 64.47 6,062.50 21 14.00 50 78.47 3  
KF91                                
9,765 እኒ   ኪሮስ ን ተስፋይ ን - - KF91 ዓይደር  ንግዲ ትካል 386.40 10,005.00 80.00 11,708.00 20 13.33 30 93.33 1  
6,141 እኒ   ኣሸናፊ  ን ሓድሸ ን - - KF91 ዓይደር  ንግዲ ትካል 386.40 8,110.00 64.85 11,750.00 20 13.33 30 78.18 2  
1,531 ወ/ጊዮርግስ ሃይለ ከለሎም KF91 ዓይደር  ንግዲ ትካል 386.40 7,814.00 62.48 11,707.92 21 14.00 18 76.48 3  
KF92                                
9,843 ሓለፎም ካሳ ውበት KF92 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,223.00 80.00 6,062.50 20 13.33 50 93.33 1  
9,975 ነስረዲን ዑስማን መሓመድኑር KF92 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,657.00 74.49 6,200.00 20 13.33 50 87.83 2  
10,033 ጀማል ዓብደኑር ካሕሳይ KF92 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,200.00 70.05 6,100.00 20 13.33 50 83.38 3  
KF93                                
9,531 ሃፍቶም ገብሩ ጋይም KF93 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,800.00 80.00 6,065.00 20 13.33 50 93.33 1  
9,814 ሃይሉ ኣባዲ ግርማይ KF93 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,000.00 71.79 6,063.00 30 20.00 50 91.79 2  
10,039 ብርሃነ ገ/ሄር ኣፅብሃ KF93 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,555.00 77.49 6,063.00 20 13.33 50 90.82 3  
KF94                                
1,591 ገ/ዚሄር ገ/ኣነንያ ደመወዝ KF94 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,412.00 80.00 6,200.00 20 13.33 50 93.33 1  
8,997 ብርሃነ ገ/ሄር ግርማይ KF94 ዓይደር መንበሪ 250.00 8,002.00 76.10 6,063.00 20 13.33 35 89.43 2  
9,557 ሃፍቶም ገብሩ ጋይም KF94 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,400.00 70.38 6,065.00 20.5 13.67 50 84.04 3  
KF95                                
9,703 ወልዳይ ገ/ሂወት ሓድጉ KF95 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,225.00 80.00 6,065.00 21 14.00 50 94.00 1  
1,703 ሃይላይ ገ/ምካኤል ዘርኣብሩክ KF95 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,205.00 79.78 6,063.00 20 13.33 50 93.11 2  
9,928 ታደሰ ተስፋይ ረዳኢ KF95 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,000.00 77.51 6,070.00 20 13.33 50 90.84 3  
KF96                                
1,169 ተስፋይ ገ/ሃንስ ሃይለ KF96 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,800.00 80.00 6,100.00 20 13.33 50 93.33 1  
8,669 ወልዳይ ገ/ሂወት ሓድጉ KF96 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,225.00 74.10 6,065.00 21 14.00 50 88.10 2  
9,973 ጣዕሙ ኪዳነ ገብረፃድቃን KF96 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,014.00 71.94 6,062.50 20 13.33 50 85.27 3  
KF97                                
1,542 ወ/ጊዮርግስ ሃይለ ከለሎም KF97 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,753.00 80.00 6,062.50 20 16.67 17 96.67 1  
1,343 ንጉስ ትኳብ ኣባዲ KF97 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,115.00 73.42 6,100.00 20 16.67 50 90.08 2  
22 ዘቢባ ዓብዱ ፋሊ KF97 ዓይደር መንበሪ 250.00 6,777.00 69.93 6,200.00 20 16.67 50 86.60 3  
KF98                                
1,892 ኣረጋዊ ኣሰፋ ገብሩ KF98 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,527.00 80.00 6,200.00 21 9.33 50 89.33 1  
1,947 ኣወልኬር መስጠፋ መ/ሓሰን KF98 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,525.00 79.98 6,065.00 20 8.89 50 88.87 2  
9,026 ብርሃን ገ/መድህን ኣብርሃ KF98 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,450.00 79.18 6,065.00 20 8.89 50 88.07 3  
KF99                                
9,308 ካሕሳይ ረዳኢ በርሀ KF99 ዓይደር መንበሪ 250.00 7,050.00 80.00 6,100.00 20 16.00 50 96.00 1  
3,105 መድህን በርሀ መንገሻ KF99 ዓይደር መንበሪ 250.00 6,819.00 77.38 6,112.50 20 16.00 50 93.38 2  
9,016 መሓመድሻፊ ስዒድ መሓመድ KF99 ዓይደር መንበሪ 250.00 6,621.00 75.13 9,800.00 20 16.00 50 91.13 3  
MH001                                
9,152 ይግዛው ብርሃኑ ከበደ MH001 ዓይደር  ንግዲ ትካል 429.90 18,553.70 80.00 13,025.97 20 13.33 30 93.33 1  
9,141 ገ/እግዚኣብሄር መለስ ሃይሉ MH001 ዓይደር  ንግዲ ትካል 429.90 13,119.00 56.57 13,050.00 20 13.33 30 69.90 2  
1,370 ተስፋይ ከበደ ተድላ MH001 ዓይደር  ንግዲ ትካል 429.90 13,112.00 56.54 14,000.00 20 13.33 30 69.87 3  
MH002                                
9,841 ዴሳዊ ሃ/ስላሴ ገ/ስላሴ MH002 ዓይደር  ንግዲ ትካል 440.10 10,312.00 80.00 13,335.03 20 13.33 30 93.33 1  
2,343 ያሬድ ተስፋይ ገ/ሃንስ MH002 ዓይደር  ንግዲ ትካል 440.10 9,312.00 72.24 13,336.00 20 13.33 30 85.58 2  
5,641 ምሩፅ በርሀ ታደገ MH002 ዓይደር  ንግዲ ትካል 440.10 8,100.30 62.84 13,400.00 21 14.00 30 76.84 3  
MH003                                
2,104 ያሬድ ተስፋይ ገ/ሃንስ MH003 ዓይደር  ንግዲ ትካል 460.10 9,312.00 80.00 13,942.00 20 13.33 30 93.33 1  
11,414 ብርሃነ ሃ/ስላሴ ገ/ስላሴ MH003 ዓይደር  ንግዲ ትካል 460.10 9,212.00 79.14 13,941.03 20 13.33 30 92.47 2  
8,890 ኣታክልቲ ተወልደ ሃይሉ MH003 ዓይደር  ንግዲ ትካል 460.10 7,250.00 62.29 14,000.00 30 20.00 30 82.29 3  
MH004                                
9,062 ገ/እግዚኣብሄር መለስ ሃይሉ MH004 ዓይደር  ንግዲ ትካል 480.10 10,152.00 80.00 14,600.00 20 19.05 30 99.05 1  
9,600 ባህልቢ ደስታ ሃደራ MH004 ዓይደር  ንግዲ ትካል 480.10 9,114.80 71.83 14,548.00 20 19.05 30 90.87 2  
9,952 ብርሃነ ሃ/ስላሴ ገ/ስላሴ MH004 ዓይደር  ንግዲ ትካል 480.10 8,112.00 63.92 14,547.03 20 19.05 30 82.97 3  
MH005                                
10,045 ሃይላይ ፀጋይ ኣርኣያ MH005 ዓይደር  ንግዲ ትካል 500.20 9,427.00 80.00 15,156.06 20 18.18 30 98.18 1  
1,014 ገ/ኣነንያ ኣብርሃ ደስታ MH005 ዓይደር  ንግዲ ትካል 500.20 7,117.00 60.40 15,160.00 20 18.18 30 78.58 2  
9,516 ሃይለ ተስፋይ ገብራይ MH005 ዓይደር  ንግዲ ትካል 500.20 5,127.00 43.51 15,160.00 20 18.18 28 61.69 3  
MH006                                
1,053 ኣስቴር ሃደራ ሃይሉ MH006 ዓይደር  ንግዲ ትካል 520.20 5,527.00 80.00 15,762.06 20 19.05 30 99.05 1  
868 ፀጋይ ገ/መድህን ሃይሉ MH006 ዓይደር  ንግዲ ትካል 520.20 4,560.00 66.00 18,000.00 21 20.00 30 86.00 2  
9,011 ካሕሳይ ሃይሉ መለስ MH006 ዓይደር  ንግዲ ትካል 520.20 4,212.00 60.97 15,800.00 20 19.05 30 80.01 3  
MH007                                
8,628 ዮውሃንስ መዝገበ ደረስ MH007 ዓይደር  ንግዲ ትካል 540.30 6,027.00 80.00 16,400.00 20 16.00 30 96.00 1  
11,439 ኑር ዓይኒ መሓመድሳሊሕ ዓጣ MH007 ዓይደር  ንግዲ ትካል 540.30 5,250.00 69.69 30,000.00 20 16.00 30 85.69 2  
1,868 ወ/ገብርኤል ኣማረ ወ/ችኣል MH007 ዓይደር  ንግዲ ትካል 540.30 5,225.00 69.35 16,371.09 20 16.00 30 85.35 3  
MH008                                
9,948 መሓመድ ጀማል ዓ/ሩሑማን MH008 ዓይደር  ንግዲ ትካል 560.60 6,015.00 80.00 16,986.18 20 19.05 30 99.05 1  
9,755 ሄኖክ የማነ ኣሰፋ MH008 ዓይደር  ንግዲ ትካል 560.60 5,519.00 73.40 18,200.00 20 19.05 30 92.45 2  
521 መብራህቶም ኣማሃ ነጋሽ MH008 ዓይደር  ንግዲ ትካል 560.60 5,024.00 66.82 20,800.00 20 19.05 30 85.87 3  
MH009                                
11,464 ወ/ጊዮርግስ ሃይለ ከለሎም MH009 ዓይደር  ንግዲ ትካል 581.10 6,274.00 80.00 17,607.33 20 13.33 18 93.33 1  
11,465 ሄኖክ የማነ ኣሰፋ MH009 ዓይደር  ንግዲ ትካል 581.10 5,519.00 70.37 18,200.00 20 13.33 30 83.71 2  
11,470 ኤክራም መሓመድዓብዱ ሲዒድ MH009 ዓይደር  ንግዲ ትካል 581.10 3,357.00 42.81 27,000.00 20 13.33 30 56.14 3  
MH010                                
8,645 መሓመድ ጀማል ዓ/ሩሑማን MH010 ዓይደር  ንግዲ ትካል 601.57 5,570.00 80.00 18,230.00 20 18.18 30 98.18 1  
5,674 ኣሰፋ ግደይ ኣብርሃ MH010 ዓይደር  ንግዲ ትካል 601.57 4,600.00 66.07 26,058.00 21 19.09 30 85.16 2  
11,415 ሃይሉ ገ/ፃድቃን ገ/ገርግስ MH010 ዓይደር  ንግዲ ትካል 601.57 3,514.00 50.47 26,100.00 20 18.18 30 68.65 3  
MH011                                
8,933 መብራህቱ ካሕሳይ ኣድረሶም MH011 ዓይደር  ንግዲ ትካል 558.60 5,155.27 80.00 16,930.00 20 19.05 30 99.05 1  
3 መሓመድ ዓብደልቃድር ኣህመድ MH011 ዓይደር  ንግዲ ትካል 558.60 5,000.00 77.59 17,000.00 20 19.05 30 96.64 2  
3,167 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም MH011 ዓይደር  ንግዲ ትካል 558.60 3,100.00 48.11 16,925.60 21 20.00 30 68.11 3  
MH015                                
9,101 ሃይላይ ታደለ ኣረፋይነ MH015 ዓይደር  ንግዲ ትካል 686.30 4,450.00 80.00 21,000.00 20 18.18 30 98.18 1  
2,039 ሳሊሕ ዓብደላ ሓጎስ MH015 ዓይደር  ንግዲ ትካል 686.30 4,379.00 78.72 21,000.00 20 18.18 30 96.91 2  
8,874 እድሪስ ሳሊሕ እሽማዒል MH015 ዓይደር  ንግዲ ትካል 686.30 3,751.00 67.43 20,794.89 20 18.18 30 85.62 3  
MH016                                
9,384 ዓሊ መሓመድ ኣውሳዒድ MH016 ዓይደር  ንግዲ ትካል 703.90 4,285.00 80.00 21,350.00 20 17.39 30 97.39 1  
9,860 ሃይላይ በላይ ሃፍቱ MH016 ዓይደር  ንግዲ ትካል 703.90 3,550.00 66.28 21,330.00 20 17.39 30 83.67 2  
9,380 ኣለምሰገድ ኣረጋዊ ገብሩ MH016 ዓይደር  ንግዲ ትካል 703.90 3,463.00 64.65 21,400.00 20 17.39 25 82.04 3  
MH017                                
2,285 ወ/ገብርኤል ገ/ዮሓንስ ሓጎስ MH017 ዓይደር  ንግዲ ትካል 720.80 6,400.00 80.00 21,850.00 20 13.33 30 93.33 1  
2,710 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH017 ዓይደር  ንግዲ ትካል 720.80 4,227.00 52.84 26,120.00 20 13.33 30 66.17 2  
10,049 ኣሮን ገብሩ መኮነን MH017 ዓይደር  ንግዲ ትካል 720.80 4,006.00 50.08 26,700.00 20 13.33 30 63.41 3  
MH018                                
9,281 ሃይለ ሓጎስ ከበደው MH018 ዓይደር  ንግዲ ትካል 736.80 4,027.00 80.00 26,100.00 20 19.05 30 99.05 1  
9,991 ኪዲጃ ኣደም ሙፍታሕ MH018 ዓይደር  ንግዲ ትካል 736.80 3,925.00 77.97 22,500.00 20 19.05 30 97.02 2  
3,181 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም MH018 ዓይደር  ንግዲ ትካል 736.80 3,100.00 61.58 22,325.04 21 20.00 30 81.58 3  
MH019                                
302 ክፍለማርያም ክንደያ እንተሃዉ MH019 ዓይደር  ንግዲ ትካል 752.70 5,200.00 80.00 22,806.81 20 16.00 30 96.00 1  
9,872 ዘቤር ዑስማን መሓመድ MH019 ዓይደር  ንግዲ ትካል 752.70 4,333.00 66.66 26,300.00 20 16.00 30 82.66 2  
8,902 ዮውሃንስ መዝገበ ደረስ MH019 ዓይደር  ንግዲ ትካል 752.70 4,027.00 61.95 26,120.00 20 16.00 30 77.95 3  
MH020                                
295 ክፍለማርያም ክንደያ እንተሃዉ MH020 ዓይደር  ንግዲ ትካል 475.10 9,500.00 80.00 14,395.53 20 13.33 30 93.33 1  
9,063 በሪሁ ሓለፎም ገሰሰው MH020 ዓይደር  ንግዲ ትካል 475.10 7,500.00 63.16 14,395.60 20 13.33 30 76.49 2  
5,772 እኒ   ኣብርሀት ን   ኤልሳ ን - - MH020 ዓይደር  ንግዲ ትካል 475.10 6,680.00 56.25 22,000.00 21 14.00 30 70.25 3  
MH021                                
9,015 ድፋላ ገ/መድህን ገብራይ MH021 ዓይደር  ንግዲ ትካል 459.70 8,190.14 80.00 14,000.00 20 13.33 30 93.33 1  
8,622 ኣልማዝ ብርሃነ ገ/ማርያም MH021 ዓይደር  ንግዲ ትካል 459.70 6,011.12 58.72 13,938.00 25 16.67 30 75.38 2  
1,386 ኣበባ ገ/ዝግሄር ብስራት MH021 ዓይደር  ንግዲ ትካል 459.70 5,800.00 56.65 13,929.00 20 13.33 30 69.99 3  
MH022                                
77 ተስፋይ ገ/ማርያም ግደይ MH022 ዓይደር  ንግዲ ትካል 798.00 6,500.00 80.00 24,200.00 30 20.00 30 100.00 1  
5,764 እኒ ካሕሳይ ን ተስፋይ ን - - MH022 ዓይደር  ንግዲ ትካል 798.00 6,116.00 75.27 27,000.00 20 13.33 30 88.61 2  
363 ሽሻይ በርሀ ኮመንት MH022 ዓይደር  ንግዲ ትካል 798.00 5,216.00 64.20 24,240.00 20 13.33 30 77.53 3  
MH023                                
9,093 አቤል ተ/ድልግል ገ/ሚካኤል MH023 ዓይደር  ንግዲ ትካል 808.20 6,031.00 80.00 28,000.00 20 13.33 30 93.33 1  
231 ተስፋይ ገ/ማርያም ግደይ MH023 ዓይደር  ንግዲ ትካል 808.20 4,000.00 53.06 24,500.00 30 20.00 30 73.06 2  
9,933 መሓመድ ጀማል ግ/ሩሑማን MH023 ዓይደር  ንግዲ ትካል 808.20 3,757.00 49.84 24,490.00 20 13.33 30 63.17 3  
MH024                                
9,689 ኪዲጃ ኣደም ሙፍታሕ MH024 ዓይደር  ንግዲ ትካል 818.40 3,515.00 80.00 26,300.00 20 16.00 30 96.00 1  
2,920 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH024 ዓይደር  ንግዲ ትካል 818.40 3,256.00 74.11 26,120.00 20 16.00 30 90.11 2  
370 ሙዑዝ ተ/ሃይማኖት በየነ MH024 ዓይደር  ንግዲ ትካል 818.40 3,152.00 71.74 25,000.00 20 16.00 30 87.74 3  
MH025                                
10,007 ኣወልኬር ኣደም ሓቢብ MH025 ዓይደር  ንግዲ ትካል 828.50 3,418.00 80.00 26,300.00 20 19.05 30 99.05 1  
2,978 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH025 ዓይደር  ንግዲ ትካል 828.50 3,256.00 76.21 26,120.00 20 19.05 30 95.26 2  
9,443 በርሀ ወ/ገሪማ ገዛሀኝ MH025 ዓይደር  ንግዲ ትካል 828.50 3,202.00 74.94 132,643.00 20 19.05 30 93.99 3  
MH026                                
2,962 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH026 ዓይደር  ንግዲ ትካል 838.49 3,627.00 80.00 26,120.00 20 16.00 30 96.00 1  
1,022 ደስታ መሓሪ ሓድጉ MH026 ዓይደር  ንግዲ ትካል 838.49 2,500.00 55.14 25,407.00 25 20.00 30 75.14 2  
2,885 ዳውድ ሑሴን መሓመድ MH026 ዓይደር  ንግዲ ትካል 838.49 2,500.00 55.14 26,000.00 20 16.00 30 71.14 3  
MH027                                
9,173 እኒ   ኣለም ን   ኣሉላ ን   ሓዱሽ ን - - MH027 ዓይደር  ንግዲ ትካል 848.40 7,060.00 80.00 26,000.00 20 13.33 30 93.33 1  
9,319 ካሐሰ ገ/ዮውሃንስ ሓዱሽ MH027 ዓይደር  ንግዲ ትካል 848.40 5,000.00 56.66 26,301.00 20 13.33 30 69.99 2  
2,938 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH027 ዓይደር  ንግዲ ትካል 848.40 3,627.00 41.10 26,120.00 20 13.33 30 54.43 3  
MH028                                
2,716 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH028 ዓይደር  ንግዲ ትካል 858.40 3,256.00 80.00 26,120.00 20 20.00 30 100.00 1  
3,226 እየሩስላም ሃይለ ወ/ስለሴ MH028 ዓይደር  ንግዲ ትካል 858.40 2,628.00 64.57 26,150.00 20 20.00 30 84.57 2  
82 ሃፍቱ ገ/ማኣንታ ሓድጉ MH028 ዓይደር  ንግዲ ትካል 858.40 2,616.00 64.28 26,100.00 20 20.00 30 84.28 3  
MH029                                
10,216 እኒ ኣለምን ኣሉላን ሓዱሽን - - MH029 ዓይደር  ንግዲ ትካል 868.30 6,050.00 80.00 26,320.00 20 19.05 30 99.05 1  
9,227 ሄኖክ የማነ ኣሰፋ MH029 ዓይደር  ንግዲ ትካል 868.30 4,519.00 59.76 26,700.00 20 19.05 30 78.80 2  
1,971 ሳሊሕ ዓብደላ ሓጉስ MH029 ዓይደር  ንግዲ ትካል 868.30 3,444.00 45.54 26,500.00 20 19.05 30 64.59 3  
MH030                                
8,772 ሃፍቶም ገ/ስላሴ በየነ MH030 ዓይደር  ንግዲ ትካል 881.90 5,114.00 80.00 26,800.00 20 19.05 30 99.05 1  
2,923 ኣሰፋ በርሀ ገ/ሄር MH030 ዓይደር  ንግዲ ትካል 881.90 3,256.00 50.93 26,730.00 20 19.05 30 69.98 2  
9,056 ሃይላይ ታደለ ኣረፋይነ MH030 ዓይደር  ንግዲ ትካል 881.90 3,150.00 49.28 27,000.00 20 19.05 30 68.32 3  
MH031                                
7,682 እኒ   ገ/ሩፋኤል ን  ሃደራ  - - MH031 ዓይደር  ንግዲ ትካል 889.40 4,500.00 80.00 27,000.00 20 20.00 28 100.00 1  
6,166 እኒ   ሃ/ማርያምን ተ/ርኣይን - - MH031 ዓይደር  ንግዲ ትካል 889.40 3,616.00 64.28 27,000.00 20 20.00 30 84.28 2  
5,593 ገ/ኣነንያ ኣብርሃ ደስታ MH031 ዓይደር  ንግዲ ትካል 889.40 3,529.00 62.74 26,950.00 20 20.00 30 82.74 3  
ዓዲሓቂ                                
BD54                                
6,550 ኣሸብር ገብሩ ወ/ኣብዝጊ BD54 ዓዲሓቂ መንበሪ 298.00 17,140.21 80.00 15,000.00 20 10.00 50 90.00 1  
1,721 ተኽላይ ወላይ ገብሩ BD54 ዓዲሓቂ መንበሪ 298.00 16,016.00 74.75 14,542.40 20 10.00 50 84.75 2  
3,753 ደበሳይ የሐንስ አብረሃ BD54 ዓዲሓቂ መንበሪ 298.00 15,575.00 72.69 14,543.00 20 10.00 30 82.69 3  
BK30                                
6,522 መፅሓፍ ታደሰ ገብሩ BK30 ዓዲሓቂ መንበሪ 250.00 14,623.23 80.00 11,000.00 20 11.43 50 91.43 1  
4,670 ፀጋ ታደሰ ገ/ሃንስ BK30 ዓዲሓቂ መንበሪ 250.00 12,120.27 66.31 11,000.00 20 11.43 50 77.74 2  
2,086 ኣፅበሃ ኣባዲ ኣለም BK30 ዓዲሓቂ መንበሪ 250.00 10,627.27 58.14 10,700.00 20 11.43 50 69.57 3  
BK47                                
5,690 ያለም ነጋ ኣስፋ BK47 ዓዲሓቂ መንበሪ 250.00 14,700.00 80.00 10,700.00 20 8.00 50 88.00 1  
1,469 ሰለሙን ሓዱሽ ክንፈ BK47 ዓዲሓቂ መንበሪ 250.00 11,003.00 59.88 10,730.00 20 8.00 50 67.88 2  
4,977 ሙሉኣለም ግደይ ተስፋይ BK47 ዓዲሓቂ መንበሪ 250.00 10,523.23 57.27 10,700.00 20 8.00 50 65.27 3  
K73                                
6,479 ፀጋይ በርሀ ዕቡይ K73 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,100.00 80.00 5,992.00 20 8.00 50 88.00 1  
4,453 ወልዴ ኣሉለ ስዩም K73 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,005.00 79.37 5,992.00 20 8.00 48 87.37 2  
4,200 ኣረጋይ ገ/ሃንስ ሃይሉ K73 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,101.10 73.40 5,992.00 20 8.00 50 81.40 3  
k75                                
6,040 ለምለም ማሓሪ ጠዓመ k75 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,127.00 80.00 5,992.00 20 17.39 50 97.39 1  
4,498 ማህሌት ሓየሎም በርሀ k75 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,127.00 66.81 5,992.00 20 17.39 50 84.20 2  
6,134 ለምለም ኣብረሃ መሓሪ k75 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 8,550.00 56.40 5,992.00 20 17.39 50 73.79 3  
K76                                
743 ፍቅረ ኪሮስ ከልካይ K76 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,500.00 80.00 6,000.00 20 14.29 50 94.29 1  
6,322 ሚኪኤለ ገ/መስቀል ደስታ K76 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,500.00 73.60 6,000.00 20 14.29 50 87.89 2  
4,468 ዘመዳ ገብረ ገ/ስላሴ K76 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,500.00 67.20 5,992.00 20 14.29 50 81.49 3  
K77                                
5,581 ሓድሽ መብራህቱ ገብሩ K77 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,512.27 80.00 6,000.00 21 14.00 48 94.00 1  
2,268 ካሕሳይ ገ/ፃድቃን መዝገበ K77 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 9,215.00 64.04 6,000.00 20 13.33 40 77.37 2  
5,684 ኣስገዶም መዝገቦ ኣፅብሃ K77 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 9,077.00 63.08 6,000.00 20 13.33 50 76.41 3  
K78                                
6,068 ሂወት ገ/መድህን ሓድጉ K78 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 14,000.00 80.00 6,000.00 20 10.00 50 90.00 1  
1,017 ፀጋይ ክንፈ ባህታ K78 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,300.00 70.29 6,000.00 20 10.00 50 80.29 2  
6,789 ስንታይህ ኣለም ጀምበሬ K78 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,021.00 68.69 6,000.00 20 10.00 50 78.69 3  
K79                                
5,544 ብሪሃነ ገ/ማርያም አፅብሃ K79 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,219.12 80.00 6,000.00 21 8.40 49 88.40 1  
4,403 ኣበበች ኣታክልቲ ካሕሳይ K79 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,685.00 76.19 6,500.00 20 8.00 50 84.19 2  
1,209 በርሀ ኣብርሃ ገ/ህወት K79 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,001.00 71.31 5,992.00 20 8.00 50 79.31 3  
K80                                
5,119 ፅገሂወት ገ/ማርያም ባራኺ K80 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 14,350.00 80.00 6,100.00 20 8.00 50 88.00 1  
6,920 ሂወት ገ/መድህን ሓድጉ K80 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 13,500.00 75.26 6,000.00 20 8.00 50 83.26 2  
1,020 ፀጋይ ክንፈ ባህታ K80 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,002.00 66.91 6,000.00 22 8.80 50 75.71 3  
K81                                
11,458 ገ/መድህን ገ/ሄር ደስታ K81 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,500.27 80.00 8,624.00 25 16.67 50 96.67 1  
11,457 ብርሃን ሃ/ስላሴ ምሕረቱ K81 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,500.00 80.00 6,500.00 20 13.33 30 93.33 2  
6,140 ኣበበች ኣታክልቲ ካሕሳይ K81 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,685.00 74.33 6,500.00 20 13.33 50 87.66 3  
K82                                
784 ብሪሃነ ገ/ማርያም አፅብሃ K82 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,212.14 80.00 6,000.00 20 14.81 50 94.81 1  
6,240 ገ/ሄር ገ/ዋህድ ገ/ማርያም K82 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,150.00 79.59 8,000.00 20 14.81 50 94.41 2  
2,400 ካሕሳይ ተስፋይ ሃ/ማርያም K82 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,800.00 77.30 5,992.00 23 17.04 48 94.34 3  
K83                                
5,810 ገ/ፃድቅ ካሳ ኣለማዮ K83 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,221.00 80.00 6,000.00 20 15.38 50 95.38 1  
4,650 ገ/ሂወት ኣባዲ ነገሩ K83 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,005.12 78.46 6,000.00 20 15.38 50 93.85 2  
6,825 ኣሸናፊ ወ/ተከለ ፍ/ፅዮን K83 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,100.00 72.01 5,992.00 26 20.00 40 92.01 3  
K84                                
746 ሓድሽ መብራህቱ ገብሩ K84 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,212.19 80.00 6,000.00 20 8.00 49 88.00 1  
6,722 ግርማይ ኪሮስ ከልካይ K84 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,021.00 78.75 6,000.00 20 8.00 50 86.75 2  
797 ሙሉጌታ ሃ/ስላሴ መIረሳ K84 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,001.00 78.62 5,992.00 20 8.00 50 86.62 3  
K85                                
2,752 ፅጋብ ካሕሳይ ገ/ኪደን K85 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,200.00 80.00 6,000.00 20 15.38 50 95.38 1  
829 መብርሂት ሳህሉ ገ/መድህን K85 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,012.00 72.21 6,000.00 20 15.38 50 87.59 2  
4,911 ረዊና ሃይሉ መብራህቱ K85 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 10,800.12 70.82 6,000.00 20 15.38 50 86.21 3  
K86                                
610 ሶስና ገሰሰ ፈረስ K86 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,150.00 80.00 6,000.00 20 4.00 50 84.00 1  
6,227 ገ/ፃድቅ ካሳ ኣለማዮ K86 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,024.00 79.17 7,800.00 21 4.20 50 83.37 2  
805 ግርማይ ኪሮስ ከልካይ K86 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,029.00 79.20 6,000.00 20 4.00 50 83.20 3  
K87                                
6,585 ፅገሂወት ገ/ማርያም ባራኺ K87 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 15,610.00 80.00 6,100.00 20 8.00 48 88.00 1  
751 ኪሮስ ገ/ሚካኤል በርሀ K87 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,500.00 64.06 6,000.00 20 8.00 50 72.06 2  
4,637 ልዋም ሃይሉ መብራህቱ K87 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 11,011.12 56.43 6,000.00 20 8.00 50 64.43 3  
K88                                
780 የሃንስ ኪሮስ ከልካየ K88 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 15,000.00 80.00 6,000.00 20 11.43 50 91.43 1  
4,512 አሸናፊ ሃ/ኪሮስ ግርማይ K88 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 13,006.00 69.37 6,000.00 21 12.00 49 81.37 2  
1,319 ኣምለሰት ፅጋብ ካሕሳይ K88 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 13,050.00 69.60 6,000.00 20 11.43 50 81.03 3  
K89                                
6,482 ገ/ማርያም ኣማረ ገ/ኣረጋዊ K89 ዓዲሓቂ መንበሪ 182.00 13,100.00 80.00 7,789.60 20 11.76 50 91.76 1  
2,002 ኣዜብ ፍስሃ ይፍጠር K89 ዓዲሓቂ መንበሪ 182.00 13,000.00 79.39 7,900.00 20 11.76 50 91.15 2  
4,777 ካሳ ኣማረ መስፈን K89 ዓዲሓቂ መንበሪ 182.00 12,120.00 74.02 7,789.60 20 11.76 50 85.78 3  
K90                                
6,775 የሃንስ ኪሮስ ከልካየ K90 ዓዲሓቂ መንበሪ 182.00 15,000.00 80.00 8,000.00 20 13.33 50 93.33 1  
2,006 ገ/መስቀል ኣለም ገ/ክርስቶስ K90 ዓዲሓቂ መንበሪ 182.00 13,500.00 72.00 7,789.60 20 13.33 50 85.33 2  
5,404 ቅዱስ ኪዳኑ ወልደሃርያ K90 ዓዲሓቂ መንበሪ 182.00 13,105.00 69.89 7,790.00 23 15.33 48 85.23 3  
NG                                
5,695 ያለም ነጋ ኣስፋ NG ዓዲሓቂ መንበሪ 174.51 14,000.00 80.00 7,500.00 20 8.00 50 88.00 1  
6,323 ሙለይ ሃይሉ ክንደያ NG ዓዲሓቂ መንበሪ 174.51 13,900.00 79.43 7,500.00 20 8.00 50 87.43 2  
5,100 መፅሓፍ ታደሰ ገብሩ NG ዓዲሓቂ መንበሪ 174.51 13,121.23 74.98 8,000.00 20 8.00 50 82.98 3  
NG037                                
1,269 ወልዴ ኣሉለ ስዩም NG037 ዓዲሓቂ መንበሪ 150.84 14,215.00 80.00 5,559.00 20 8.00 48 88.00 1  
1,621 ዳዊት ገሰሰ ፈሪስ NG037 ዓዲሓቂ መንበሪ 150.84 12,600.00 70.91 5,560.00 20 8.00 50 78.91 2  
5,265 እኒ  ኣብረሃ ን ዳኒኤልን - - NG037 ዓዲሓቂ መንበሪ 150.84 11,111.00 62.53 6,000.00 20 8.00 50 70.53 3  
NG1                                
4,232 ደበሳይ የሐንስ አብረሃ NG1 ዓዲሓቂ መንበሪ 186.00 15,575.00 80.00 9,077.00 20 8.00 30 88.00 1  
4,422 ወልዴ ኣሉለ ስዩም NG1 ዓዲሓቂ መንበሪ 186.00 15,215.00 78.15 9,076.80 20 8.00 48 86.15 2  
6,230 ሂወት ገ/መድህን ሓድጉ NG1 ዓዲሓቂ መንበሪ 186.00 15,000.00 77.05 9,100.00 20 8.00 50 85.05 3  
NG2                                
6,070 ኣለምሰገድ ተኽሉ ገ/ሄር NG2 ዓዲሓቂ መንበሪ 188.00 15,621.00 80.00 9,175.00 20 10.00 50 90.00 1  
7,031 ሙዕዝ ተስፋይ ሃይሉ NG2 ዓዲሓቂ መንበሪ 188.00 14,921.00 76.42 9,200.00 20 10.00 50 86.42 2  
6,754 ሂወት ገ/መድህን ሓድጉ NG2 ዓዲሓቂ መንበሪ 188.00 14,000.00 71.70 9,200.00 20 10.00 50 81.70 3  
RT7                                
10,739 እኒ  ሃፍቶምን   መብሪሂትን - - RT7 ዓዲሓቂ መንበሪ 224.00 13,500.27 80.00 16,000.00 22.5 15.00 50 95.00 1  
5,563 ኣለምሰገድ ተኽሉ ገ/ሄር RT7 ዓዲሓቂ መንበሪ 224.00 12,621.00 74.79 9,590.00 30 20.00 40 94.79 2  
4,540 ተክለ ገብሩ ይሕደጎ RT7 ዓዲሓቂ መንበሪ 224.00 13,112.00 77.70 10,000.00 20 13.33 50 91.03 3  
RT8                                
4,987 ፀጋይ ካሕሳይ ገ/የሱስ RT8 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 13,121.00 80.00 6,000.00 21 4.20 50 84.20 1  
1,686 ፀጋይ ክንፈ ባህታ RT8 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,001.00 73.17 6,000.00 21 4.20 50 77.37 2  
1,316 ኣሸናፊ ወ/ተከለ ፍ/ፅዮን RT8 ዓዲሓቂ መንበሪ 140.00 12,000.00 73.17 5,992.00 21 4.20 40 77.37 3  
ኩሓ                                
L2                                
11,256 መብራህቱ ገ/መድህን ሓጎስ L2 ኩሓ መንበሪ 198.50 6,351.00 79.67 7,400.00 21 14.00 48 93.67 1  
11,229 ሙሉ ኣብርሃ ገብረ L2 ኩሓ መንበሪ 198.50 6,377.70 80.00 7,425.00 20 13.33 50 93.33 2  
11,286 ኣለሙ ኣርኣያ ኪዳኑ L2 ኩሓ መንበሪ 198.50 6,250.00 78.40 7,314.73 20 13.33 40 91.73 3  
L8                                
11,289 ገ/መድህን ሓጎስ በርሀ L8 ኩሓ መንበሪ 182.00 5,650.00 80.00 10,350.00 21 14.00 49 94.00 1  
11,139 ሃፍቱ ኣብርሃ ኪሮስ L8 ኩሓ መንበሪ 182.00 5,500.00 77.88 6,706.70 22 14.67 50 92.54 2  
11,258 ነጋሲ ገ/ሄር ኣፅብሃ L8 ኩሓ መንበሪ 182.00 5,555.55 78.66 6,800.00 20 13.33 50 92.00 3  
L9                                
11,164 ኣባዲ መረሳ ረዳኢ L9 ኩሓ መንበሪ 182.00 6,521.75 80.00 6,710.00 20 14.81 50 94.81 1  
11,272 ገ/ሄር ኪሮስ ገ/ገርግስ L9 ኩሓ መንበሪ 182.00 5,500.00 67.47 6,706.70 22 16.30 50 83.76 2  
11,227 ተኽላይ ወ/ገብርኤል ኪ/ማርያም L9 ኩሓ መንበሪ 182.00 5,350.00 65.63 6,706.70 20 14.81 50 80.44 3  
QG6                                
11,249 ክብሮም ኣባዲ ካሕሳይ QG6 ኩሓ መንበሪ 175.00 4,821.00 80.00 5,550.00 20 16.00 50 96.00 1  
11,130 ዮሴፍ ኢብራሂም ጣሂር QG6 ኩሓ መንበሪ 175.00 4,321.00 71.70 5,600.00 20 16.00 50 87.70 2  
11,158 ደሳለኝ ዓረዶም ተስፋይ QG6 ኩሓ መንበሪ 175.00 4,200.00 69.70 36,750.00 20 16.00 40 85.70 3  
QG7                                
11,129 ዮውሃንስ ገ/ተክለ ሃይሉ QG7 ኩሓ መንበሪ 175.00 5,500.00 80.00 5,600.00 20 16.00 50 96.00 1  
11,175 ሰምሃል ወረደ በርሀ QG7 ኩሓ መንበሪ 175.00 5,000.00 72.73 5,548.00 25 20.00 40 92.73 2  
11,108 ገ/መድህን ኣሚነ ሓረጐስ QG7 ኩሓ መንበሪ 175.00 4,890.00 71.13 10,000.00 20 16.00 39 87.13 3  
QG8                                
11,302 ኣለሙ ኣርኣያ ኪዳኑ QG8 ኩሓ መንበሪ 175.00 5,250.00 80.00 5,547.50 20 19.05 40 99.05 1  
11,133 ዮሴፍ ኢብራሂም ጣሂር QG8 ኩሓ መንበሪ 175.00 4,227.00 64.41 5,600.00 20 19.05 50 83.46 2  
11,251 ኣስመላሽ ካሕሱ ተስፋይ QG8 ኩሓ መንበሪ 175.00 3,800.00 57.90 5,550.00 20 19.05 50 76.95 3  
11,147 ወ/ገብሪኤል ሓዱሽ ሽቃር QG8 ኩሓ መንበሪ 175.00 3,800.00 57.90 33,250.00 20 19.05 40 76.95 3 0