ነፃ ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ወረዳ ሓውዜን 40 ሽሕ ነበርቲ እታ ወረዳ ከም ዝሳተፉ ቤት ፅሕፈት ሕርሻን ልምዓት ገጠርን እታ ወረዳ ኣፍሊጡ፡፡

ኣብቲ ቤት ፅሕፈት መተሓባበሪ ልምዓት ሓለዋን ኣጠቓቕማ ሃፍቲ ተፈጥሮን ኣይተ ፍፁም ገብረገርግስ ‘’ዓወት ልምዓታዊ ሰራዊትና ኣብ ልምዓት ኣግራብን ምክልካል ብርሰትን ክንደግሞ ኢና’’ ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ንወፍሪ ነፃ ዕቀባ ሓመድን ማይን እዚ ዓመት ዘድሊ ቅድመ ምድላው ከም ዝተወገነ ድሕሪ ምሕባር በዚ ወፍሪ ኣብ 48 መፋሰስ ዝተፀንዐ ልዕሊ 3ሽሕን 3ሚኢትን ሄክታር ዘይሕረስ መሬት ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ዕቀባ ከምዝሰርሐሉ ኣረዲኦም፡፡ እቲ ወፍሪ ነፃ ዕቀባ ሓመድን ማይን ን20 መዓልታት ከምዝፀንሕ ዝሓበሩ ኣይተ ፍፁም 325 ካድረታት ሕርሻን ሓንፀፅትን ን3 መዓልቲ ዝኣክል ስልጠና ከምዝተውሃቦምን ልዕሊ 40 ሽሕ ሓይሊ ሰብ ኣብ ልዕሊ2ሽሕን 4ሚኢትን ዕዮ ጉጅለ ተጎጅሉ ምህላውን ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 569 ሽሕ ጉልበት ናብቲ ወፍሪ ብምክታት ነቲ ስራሕ ከምዝዓሞ ሓቢሮም፡፡

ብተወሳኺ ጎና ጎኒ እቲ ወፍሪ ነቲ ዝተዓቀበ መሬት ብፀደቕቲ ተኽልታት ዕረ፣ ዒቃ፣ ተበብ ግርብያን ሳዕሪ ሓርማዝን ኣቢልካ ናይ ምጥንኻር ስራሕቲ ከም ዝስራሕ ድማ ኣይተ ፍፁም ገብረገርግስ ገሊፆም ክብል ኪኢላ ፕረስ እታ ወረዳ ተኽለማርያም ተካ ፀብፂቡ፡፡