መበል 42 ዓመት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ብዝተፈላለዩ ምድላዋት ተኸቢሩ፡፡1

ብምክንያት መበል 42 ዓመታት ልደት ህወሓት 11 ለካቲት ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዝነበረ ብሄራውን ደርባውን ወፅዓ ንምንጋፈ ኣብ ፅላል ህወሓት ዓሲሉ ሽግ ሓርነቱ ዝወለዐላ ህዝባዊ ፅንዓቱ ዘርኣያሉ መሪር ዕጥቃዊ ቃልሲ እምነ ሰረት ዘንበረላን ህልውንኡ ዘረጋገፀላን ኣብ ምዕራፍት ጉዕዞ ቃልሱ ብዝለዓለ ድምቐትን ናይ ቃልሲ ሕራነን ዘክብራ ወርቃዊት ዕለት ምዃና ተሓቢሩ፡፡ ኣብቲ በዓል ብማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ውድባዊ መግለፂ ተዋሂቡ ኣብ መወዳእታ ብተሞክሮ ልውውጥ ብነባራት ተጋደልቲ ዝቐረበ እንትኸውን ካብ ተሳተፍቲ እቲ በዓል ሰለሙን ገ/መስቀል በወገኑ እዚ ዕለት ኣብ ቅድሚ ውድብና ዘለው ፈተናታት ብፅንዓት ብምስጋር መፃኢ ጉዕዞናን መንገዲ ተደራራቢ ዓወታትን ለውጢን ንምምፃእ ክንረባረብ ኣክኢሉና እዩ ክብል ገሊፁ ክብል ኪኢላ ፕረስ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ኣዝመራ ኣርኣያ ፀብፂባ፡፡