ኤፍ ኤም መቐለ

104.4 Radio FM mekelle

ንተጠቀምቲ መርሃ ግብሪ ምገባ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ክረምቲ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ተምሃሮ ሕበረተሰብ ሓገዝ ክገብር ቀዳማዊት እመቤት ሮማን ተስፋይ ፀዊዐን፡፡

ቀዳማዊት እመቤት ሮማን ተስፋይ ነዚ ፃውዒት ዘቅረባ ኣብዚ ክረምቲ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሓደ ሚኢቲ ተምሃሮ ስነ-ስርዓት ድጋፍ ምግብን ገንዘብን ኣብ ዝተገበረሉ እዋን እዩ፡፡ ማኔጅመነት ዳይሬክተር ኣክስዮን ማሕበር ኢሎምቱ እቲ ኢንድስትሪ ዝተወሃሃደ ፃባ ብውልቆም ንሓደ ሚኢቲ ተምሃሮ ንሓደ ወርሒ በቢ መዓልቱ ፍርቂ ሊትሮ ፀባ፣ ፋውንዴሽን ምንካይ ድኽነት ቻይና ድማ 10ሽሕ ዶላር ድጋፍ ኣበርኪቶም፡፡ ብፍላይ ድማ ኣብ ደሞም ኤች ኣይቪ ኤድስ ዘለዎም ተምሃሮ ዛሕሊ ኽረምቲ ተፃዊሮም ንዝቅፅል ዘመነ ትምህርቲ እንትሰጋገሩ ከይኸብዶም ተወሳኺ ድጋፍ ከምዘድልዮም ወይዘሮ ሮማን ኣዘኻኺረን ነቲ ዝተገበረ ድጋፍ ኣመስጊነን ካልኦት ትካትን ውልቀ ሰባትን ድማ እዚ ተሞክሮ ብምውሳድ ሓገዝ ክገብሩ ፀዊዐን ይብል ፀብፃብ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ፡፡