መንገዲ ኣየር ኢትዮጰያ ኣብ ቀፀልቲ 8 ዓመታት 60 ሓደሽቲ ነፈርቲ ንምዕዳግ ምስ 3 ዓበይቲ ዓለም ለኸ ትካላት ውዕል ትኣዝዝ ዕድጊት ፈፂሙ፡፡

መንገዲ ኣየር ኢትዮጰያ ክሳብ 2025 ኣብ ዝሓዞ ትልሚ ካብ ቦይንግ፣ኤርግሰን ቦምባርደየርን ካብ ዝተብሃሉ ኣቅረብቲ ነፈርቲ ንክዕድግ እዩ ውዕሊ ፈሪሙ፡፡ በቲ ትልሚ መሰረት እተን ተወሰክቲ ነፈርቲ ናብ ስራሕ እንትኣትዋ ትርፊ መንገዲ ኣየር ሕዚ ካብ ዘለዋ 2 ነጥቢ 71 ቢሊዮን ዶላር ናብ 25 ሚልዮን ዶላር ክዓቢ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበር፡፡ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብ92 ነፈርቲ ልዕሊ ሓደ ሚኢቲ ዓለም ለኸ መበፅሕ ዘለዎ እንተኸውን እዘን ሓደሽቲ ነፈርቲ እንትውስክ እቲ መንገዲ ኣየር ዘለወኦ ቁፅሪ ነፈርቲ ናብ 152 ብምዕባይ ዝብፅሐሎም ቦታትት እውን ናብ ልዕሊ 140 ክብ ከብል እዩ ተባሂሉ፡፡ ካብዚ ሕዚ እዋን መነገዲ ኣየር ኢትዮጰያ 12 ሽሕ ሰራሕተኛታት ዘለዎ እንትኾን ኣብ ዓመተ 8 ነጥቢ 8 ሚሊዮን ተጎዓዝቲ ናብ 100 ዓለም ለከ መብፅሒ ቦታት እናተኣናገደ ይርከብ ይብል ፀብፃብ ኢቢሲ ፡፡