መንእሰይ ወለዶ ክብርታት ሰንድቅ ዕላማ ተገንዚቡ ዘሎ ጉዕዞ ዕቤትን ሰላምን ንቕድሚት ኣጠናኺሩ ብምቕፃል ትምክሕትን ፀቢብነትን ብምቅላስ ንሓድነት ህዝቢ ብዕቱብ ክሰርሕ ይግባእ ተባሂሉ።

እዚ ዝተገለፀ 6 ጥቅምቲ 2010 ዓ/ም 10ይ ግዘ ኣብ ከተማ መቐለ ስታድዮም ትግራይ ዝተኸበረ መዓልቲ ሰንድቅ ዕላማ ኢትዮጱያ እዩ።