ኣብ ከተማ ኣክሱም ብገበን ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ደቂ ሰባት ዝተኸሰሰ ውልቀ ሰብ ብማእሰርትን ክፍሊት ገንዘብ ተቐፂዑ፡፡

እቲ ተኸሳሲ ንክልተ ውልቀ ሰባት ብዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ሱዳን ከሰጋግረኩም እየ ብምባል 3 ሺሕ ዶላር ኣሜሪካ ኣታሊሉ ብምውሳድ እዩ ተቐፂዑ፡፡ ነቲ ጉዳይ እናኸታተለ ዝፀንሓ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ ኣክሱም ናይ ሰብን ሰነድን መረዳእታ ብምምስኻር ተኸሳሲ ጥፍኣኛ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋፁ ብ12 ዓመት ብፅኑዕ ማእሰርቲ ብር 5000ን ክቕፃዕ ከምዝተወሰኖ በዓል ሞያ ርክብ ህዝቢ ማእኸላይ ቤት ፍርዶ ከተማ ኣክሱም ኣማረ ኣረጋይ ፀብፂቡ ፡፡