ማሕበር ልምዓት ትግራይ

                            ማሕበር ልምዓት ትግራይ ምስ ገባሪ ሰናይ ገልፋንድ ቻርተብል ትረስት
                            ብምትሕብባር ብልዕሊ 20 ሚልዮን ብር መስናደኣ ቤት ትምህርቲ ከም ትሃንፅ ተሓቢሩ፡፡
 እዙይ ዝተሓበረ 20 መጋቢት 2007 ዓ/ም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወረዳ ፀገዴ ከተማ ዳነሻ ንዝህነፅ መሰናድኣ ቤት ትምህርቲ ህንፀቱ ዘበሰር እምነ ሰረት ንምንባር ኣብ ዝተኻየደ ሰነ ስርዓት ፈፃሚ ዳሪክተር ማሕበር ልምዓት ትግራይ ዶክተር ታደለ ሓጎስ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ እዩ፡፡
ዋና ኣማሓዳሪ ወረዳ ፀገዴ ኣይተ ግደይ ኣዝናውን ኣብ ምንባር እምነ ስረት እቲ ቤት ትምህርቲ ተረኺቦም ኣብ ከተማናን ወረዳናን ዕብየት ለውጢ ትምህርቲ ንዘምፅእ ምንባር እምነ ሰረት እንኳዕ ኣብ ፀሐና ምስበሉ ንዘፈር ትምህርቲ ብዝተወሃበ ቆላሕታ ቅድሚ ቅድቀት ደርጊ ምንም ዓይነት ጨና ትምህርቲ ዘይነበረ ወረዳና ኣብቲ እዋን 51 ቐዳማይ ብርኪ ኣርባዕተ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ብምውናን ልዕሊ 37 ሽሕ ተምሃሮ ንምምሃር በቂዓላ ኢሎም፡፡
ብተወሳኺ ሓበን ህዝቢ ትግራይ ዝኾነት ማሕበር ልምዓት ትግራይ፣ ዛጊድ ኣብ ወረዳና ጥራሕ ከባቢ 16 ሚልዮን ብር ዝግመቱ ስራሕቲ ልምዓት ምዕማማ ነዚ ሰናይ ተግባር ኣዚና ነመስግን ምስ በሉ ህዝቢ ወረድኦም ኣብ ጎኒ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተወዲቡ ዕላምኣን ራእያን ንምዕዋት ይሰርሕ ምህላው ገሊፆም ክብል ዳሪክተር ዳሪክቶሬት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ወልደስላሴ ረታ ፀበፂቡ፡፡